joi | 30 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SNG

Contract conform art.224 din Legea 297/2004

Data Publicare: 01.11.2016 14:27:12

Cod IRIS: 6B4E6

RAPORT CURENT 

Conform Legii nr.297/2004 privind Piata de Capital din Romania, art.224  si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, art.113 

Data Raportului: 1 noiembrie 2016

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 Eveniment important de raportat:                                         

·         S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a incheiat un nou act juridic a carui valoare depaseste 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului  financiar 2015

 

In conformitate cu prevederile art.224 alin. 5 din Legea nr.297/2004 privind Piata de Capital si art. 113.B lit. c) din Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raporteaza incheierea contractului de achizitie publica, prin aplicarea procedurii de licitatie deschisa, avand ca obiect executarea proiectului la cheie ˮDezvoltarea Centralei Termice (CTE) Iernut prin constructia unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gazeˮ. 

Una din directiile strategice ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este consolidarea pozitiei pe pietele de furnizare a energiei. Astfel, in domeniul de producere a energiei electrice, realizarea acestui proiect de investitii are ca scop eficientizarea activitatii prin: cresterea randamentului CTE Iernut la minim 56%, incadrarea in cerintele de mediu (emisii NOx , CO2) si marirea sigurantei de exploatare. 

Finantarea proiectului se realizeaza din surse proprii si surse din fonduri PNI (Planul National de Investitii), conform HG 1096/2013 actualizata.   

 

Parte contractanta

Asocierea formata din DURO FELGUERA S.A. si S.C. ROMELECTRO S.A.

 

Nr. si data actului juridic

Contract de lucrari nr.13384/31.10.2016

 

Obiectul contractului

Realizarea proiectului ˮla cheieˮ (respectiv proiectare, livrare echipamente, executie lucrari si punere in functiune) ˮDezvoltarea CTE Iernut prin constructia unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gazeˮ

 

Durata contractului

Termen de finalizare a lucrarilor: 36 luni de la data intrarii in vigoare a contractului. Contractul intra in vigoare in 5 zile lucratoare de la data aprobarii dosarului de finantare din fondurile PNI (Planul National de Investitii), conform HG 1096/2013 actualizata

 

Valoarea estimata a actului juridic  (exclusiv TVA)

 

268.836.329,82 EUR

 

Termene si modalitati de plata

-           Pentru proiectul tehnic: 30 de zile de la avizarea de catre ROMGAZ

-           Pentru echipamente: 30 de zile de la receptia la locul de montaj

-           Pentru lucrari executate: 30 de zile de la confirmarea situatiei de lucrari de catre ROMGAZ

 

Creante reciproce

Nu este cazul

 

Garantii constituite

Garantia de buna executie, in cuantum de 10% din valoarea contractului (fara TVA)

 

Penalitati

 

- Pentru executant: 0,1%/zi din valoarea obligatiilor neexecutate

- Pentru ROMGAZ: 0,1%/zi din plata neefectuata

 

 

 

 

Director General,

Virgil - Marius METEA

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.