vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SOCEP S.A. - SOCP

Plata dividende 2017

Data Publicare: 07.06.2018 18:34:10

Cod IRIS: 3CDFF

COMUNICAT

din 07.06.2018 privind plata dividendelor

SOCEP SA anunta plata dividendelor distribuite din profitul net al exercitiului financiar 2017 si din profitul nerepartizat din anii precedenti incepand cu data de 08.06.2018 (data platii), in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2018, dupa cum urmeaza:

-       valoarea totala a dividendelor –  4.979.673,29 lei, suma bruta

-       dividendul brut/actiune – 0,0145 lei

-       actionarii indreptatiti sa primeasca dividende sunt cei inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare aprobata de AGOA, respectiv la data de 18.05.2018, iar ex date este 17.05.2018.

       SC SOCEP S.A. anunta faptul ca a selectat in calitate de Agent de plata al dividendelor pe CEC Bank SA, cu sediul in cu sediul social in Calea Victoriei nr.13, Sector 3, Bucuresti, avand numar de ordine la Registrul Comertului J40/155/1997, inregistrata in registrul Institutiilor de Credit sub nr.RB-PJR-40-046/17-09-1999, Cod de Inregistrare Fiscala: 361897.

Modalitatile de plata a dividendelor sunt urmatoarele:

I.                   Plata prin transfer bancar:

1.1. Detinatorii de instrumente financiare persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN,  in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), insotit de:

Ø  copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele Detinatorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN, in original;

Ø  copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

1.2.  Detinatorii de instrumente financiare persoane juridice, prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insotita de:

Ø  copie a certificatului de inmatriculare – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de registrul comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original;

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

Solicitarile de virare a dividendelor in cont bancar se vor transmite la adresa: Depozitarul Central SA – Bucuresti, str.Carol 1 34 - 36, sector 2 sau, dupa caz, prin fax: 021.408.58.14.

Depozitarul Central va verifica documentatia transmisa de Detinatorii de instrumente financiare potrivit celor anterior mentionate iar in cazul in care documentatia nu este completa solicita completarea acesteia.

 

II.                Plata in numerar la ghiseele Agentului de plata – CEC BANK SA:

Instructiuni privind plata Sumelor de bani in numerar, la ghiseele CEC Bank SA:

Orice plata efectuata la ghiseu va fi confirmata prin semnatura de persoana care ridica efectiv sumele de bani, pe chitanta aferenta platii respective.

In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata Sumelor de bani se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.). Identificarea Detinatorilor nereprezentati de Participant in Fisier se va face pe baza informatiei regasite in campul rezervat C.N.P..

In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu, plata Sumelor de bani se face in baza pasaportului a carui serie si numar trebuie sa corespunda cu cele din Fisier.

In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand varsta sub 14 ani, plata Sumelor de bani se face reprezentatului legal in speta - tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: certificatul de nastere al Detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand instituita curatela, plata Sumelor de bani se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al Detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata Sumelor de bani se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a Sumelor de bani eliberata  cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

  

Situatii exceptionale

Nu se va efectua plata Sumelor de bani la ghiseu in urmatoarele cazuri:

a)    catre Detinatorii nereprezentati de Participant al caror C.N.P. din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel inscris in Fisier, acestia urmand a fi indrumati catre Depozitarul Central.

b)   catre mostenitorii Detinatorilor nereprezentati de Participant decedati inscrisi in Fisier. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central.

c)    In orice alta situatie exceptionala, care nu se incadreaza in situatiile prezentate mai sus, caz in care Detinatorii nereprezentati de Participant se vor adresa Depozitarului Central.

 

III. Plata prin Participanti (participantii sunt intermediari care, in conformitate cu Legea 297/2004, art. 2, pct. 14, au incheiat contract de participare la sistemul Depozitarului Central, ex: brokeri).

Pentru actionarii persoane fizice, juridice sau alte entitati care la data de inregistrare detin actiuni evidentiate in contul deschis la un Participant, dividendele vor fi platite automat prin virament bancar prin intermediul Depozitarului Central in conturile Participantilor la Data Platii.

  

Informatii suplimentare privind procedura de plata a dividendelor pot fi solicitate de la:

-       Depozitarul Central: tel.021 408 5856, 021.408.5923, e-mail : dividende@depozitarulcentral.ro

             -       SC SOCEP SA tel.0241.693.856, fax 0241.693.759, e-mail: socep@socep.ro

             -       Agentul de plata – CEC Bank SA;

 

 Director General                                                  Director Economic

              ec.Marius Barbarino                                               ec.Anca Petcu

                                                                                              Birou Juridic Actionariat

                                                                                              cons.jur.Ileana Graur

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.