marți | 28 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SOCEP S.A. - SOCP

Raport auditor - art. 82, Legea 24/2017 - sem 1 / 2018

Data Publicare: 30.07.2018 18:30:10

Cod IRIS: B9B34

SOCEP S.A.

Incinta Port Constanta Dana 34,

Constanta

 

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 (art. 82) si Regulamentul nr. 1/2006

 

Catre conducerea SOCEP S.A.

 

Am fost angajati de SOCEP S.A. (“societatea”) pentru a efectua anumite proceduri in conformitate cu Legea nr. 24/2017, art. 82 si Regulamentul nr. 1/2006 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (“CNVM”), actual Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”), cu toate amendamentele si modificarile ulterioare si sa raportam asupra informatiilor cu privire la tranzactiile cu partile afiliate ale societatii, conform cu reglementarile mentionate mai sus.

Scopul acestui raport

Acest raport este intocmit exclusiv in scopul specificat mai sus si pentru informarea conducerii si nu trebuie utilizat pentru un alt scop. Raportul se refera exclusiv la informatiile cu privire la tranzactiile cu partile afiliate din rapoartele mentionate mai sus si nu fac referire la situatiile financiare ale societatii. Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra contractelor incheiate si prezentate de catre societate in acest sens.

Responsabilitatile conducerii

Conducerea societatii are responsabilitatea intocmirii Rapoartelor curente in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 art. 82. In special, conducerea societatii are responsabilitatea proiectarii si implementarii unor controale interne care permit intocmirea Rapoartelor curente astfel incat sa fie lipsite de denaturari semnificative. De asemenea, conducerea societatii este responsabila pentru a asigura ca documentele furnizate auditorului sunt complete si corecte. Conducerea societatii este responsabila pentru mentinerea unui sistem de control intern care asigura in mod rezonabil faptul ca documentele descrise mai sus nu contin erori semnificative datorate fraudei sau erorii.

Responsabilitatile auditorului

Misiunea noastra de asigurare s-a efectuat in conformitate cu Standardele Internationale privind Angajamentele de Asigurare, respectiv ISAE 3000 (revizuit) „Misiunile de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare istorice”, adoptate de CAFR. Aceste standarde prevad ca noi sa respectam standardele etice si sa planificam si desfasuram misiunea de asigurare astfel incat sa obtinem o asigurare limitata cu privire la informatiile vizate din rapoartele curente.

Aplicam Standardul International de Control al Calitatii 1 („ISQC 1”) si mentinem un sistem de control al calitatii., inclusiv politici si proceduri care documenteaza conformitatea cu standardele.

Respectam cerintele de independenta si celelalte cerinte ale Codului de etica al profesionistilor contabili al IESBA, care stabileste principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competenta profesionala si atentie cuvenita, confidentialitate si comportament profesionale.

Angajamentul de asigurare efectuat reprezinta un angajament de asigurare limitat. Natura, termenul si extinderea procedurilor desfasurate in cadrul unei misiuni de asigurare limitata sunt limitate in comparatiei cu cele necesare in cadrul unei misiuni de asigurare rezonabila. In consecinta, nivelul de asigurare obtinut in cadrul unui angajament de asigurare limitata este mai redus.

Referitor la informatiile privind relatiile cu parti afiliate ale societatii la data de 30 iunie 2018 am efectuat urmatoarele proceduri:

1)      Am obtinut din partea societatii un raport privind tranzactiile in semestrul I 2018 si am verificat ca datele cu privire la informatiile conform art. 85 din Legea nr. 24/2017 au fost furnizate de catre societate.

2)      Am obtinut contractele pe baza carora tranzactiile mentionate la punctul de mai sus se realizeaza si am verificat daca aceste tranzactii se realizeaza in conformitate cu prevederile acestor contracte.

3)      Am comparat detaliile din cadrul rapoartelor de tranzactii cu cele pe care le-am obtinut in urma discutiilor cu personalul societatii si cu acordurile semnate de conducerea societatii.

4)      In masura in care exista un pret de piata pentru bunurile si serviciile furnizate societatii de administratori, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si persoanele implicate cu acestia, am discutat cu conducerea societatii modul in care au fost stabilite aceste preturi si daca preturile corespund celor folosite de alte parti pentru bunuri si servicii similare.

Procedurile noastre au fost aplicate doar contractelor incluse in documentele prezentate, care au fost incheiate/modificate in perioada 01 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018 si  au o valoare estimata in cadrul perioadei de raportare mai mare de 50.000 EUR. In acest caz au fost considerate tranzactiile realizate cu Casa de Expeditii Phoenix S.A. Nu am efectuat nici o procedura pentru a verifica daca rapoartele curente includ toate tranzactiile si detaliile pe care societatea le trebuie sa le raporteze conform art. 82 din Legea nr. 24/2017 pentru aceasta perioada.

 

Concluzie

Pe baza procedurilor efectuate si a probelor obtinute descrise mai sus cu privire la documentele prezentate de catre societate (situatiile financiare aferente semestrului I 2018 nu erau intocmite la data prezentului raport), nu am observat nimic ce ar putea sa ne determine sa consideram ca:

        a) Detaliile indicate in raportul de tranzactii prezentat nu sunt in concordanta cu conventiile/contractele puse la dispozitie de catre societate

        b) Detaliile indicate in raportul de tranzactii prezentat nu sunt conforme, in toate aspectele semnificative, cu cerintele legale

        c) Conventiile/contractele puse la dispozitie catre noi nu au fost autorizate in mod corespunzator

        d) Preturile convenite nu au fost acceptate intre parti de comun acord, pe baza tipului se serviciu livrat.

        e) Termenii si conditiile serviciilor prestate nu au fost stabilite pe baza contractelor semnate intre parti.

 

Raportul nostru se refera numai la raportul de tranzactii pus la dispozitie de catre societate cu si nu trebuie extins si asupra altor rapoarte ale societatii, luate individual sau in ansamblu.

 

In numele

JPA Audit & Consultanta S.R.L.

Florin Toma

Partener

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.