vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SOCEP S.A. - SOCP

Raport trim 3 2018

Data Publicare: 15.11.2018 18:00:10

Cod IRIS: 57C04

SINTEZA RAPORT TRIMESTRIAL

Conform Regulament  ASF  NR.5/2018

pentru exercitiul financiar 01.01.2018 – 30.09.2018

 

SOCIETATEA EMITENTA                : SOCEP SA

SEDIUL SOCIAL                               : CONSTANTA, INCINTA PORT Dana 34

TELEFON/FAX                                  : 0241/693856; 0241/693759

COD UNIC INREGISTRARE             : RO 1870767

NR.ORDINE in REG.COM.               : J 13/643/1991

PIATA DE TRANZACTIONARE       : B.V.B. Cat.Standard, simbol SOCP

CAPITAL SOCIAL                             : 34.342.574,4 lei impartit in 343.425.744 actiuni nominative

                                                             dematerializate cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune

 

SINTEZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

 

1.    SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

a) Principalele elemente de bilant si ale contului de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta dupa cum urmeaza:                                                                                          

 

INDICATORI

U.M.

30.09.2017

30.09.2018

I.         ACTIVE TOTALE

lei

174.628.545

180.810.364

1.1.

Active imobilizate

123.670.691

126.671.006

1.2.

Stocuri

1.876.329

1.862.498

1.3.

Creante

13.665.735

13.348.473

1.4.

Casa si conturi banci

10.238.930

21.778.108

1.5.

Cheltuieli in avans

234.948

196.895

1.6.

Investitii pe termen scurt

24.941.913

16.953.384

II.        PASIVE TOTALE

lei

174.628.545

180.810.364

2.1.

Capitaluri proprii

137.735.519

146.536.482

2.2.

Datorii totale

36.402.635

33.761.305

2.3.

Venituri in avans

33.712

26.220

2.4.

Provizioane

456.679

486.357

 

b) Contul de profit si pierderi

 

INDICATORI

U.M.

30.09.2017

30.09.2018

%

I.

CIFRA DE AFACERI

lei

47.733.288

53.962.945

113,05

II.

VENITURI TOTALE

51.592.002

56.348.652

109,21

III.

CHELTUIELI TOTALE

46.527.365

46.874.534

100,74

IV.

PROFIT BRUT

5.064.637

9.474.118

187,06

 Dintre activele cu pondere de cel putin 20% din total active fac parte constructiile (20,79%), instalatii tehnice (28,20%), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel putin 10% din vanzarile nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (36,39%), cheltuiala cu prestatiile externe (20,82%), cheltuielile cu materii prime si materiale (10,84%) si cheltuieli cu amortizarea (14,78%).

La trimestrul III 2018 societatea inregistreaza provizioane in suma totala de 486.357 lei, dupa cum urmeaza:

- Provizioane pentru beneficii angajati              = 480.573 lei

- Alte provizioane                                              =     5.784 lei

Provizionul pentru beneficii angajati in suma de 480.573 lei este constituit pentru sumele ce urmeaza a fi acordate personalului societatii, la nivelul a trei salarii de incadrare pentru fiecare, primite la data pensionarii, conform Contract Colectiv de Munca la nivel de societate.

 

c) Indicatori economico-financiari

 

INDICATORI

MODUL DE CALCUL

REZULTATE

30.09.2017

30.09.2018

1.

Lichiditatea curenta

Active curente/Datorii curente

4,67

4,47

2.

Grad indatorare

Capital imprumutat

--------------------------- x 100

Capital propriu

 

Capital imprumutat

--------------------------- x 100

Capital angajat

 

18,87

 

 

 

15,87

 

15,13

 

 

   13,14

3.

Viteza de rotatie a debitelor clienti

Sold mediu clienti

------------------------      x 270

Cifra de afaceri

 

 

83,23

 

56,18

4.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra afaceri/Active imobilizate

0,39

0,43

2.    ANALIZA ACTIVITATII

2.1      In perioada de referinta traficul portuar a inregistrat o crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 22,76%, respectiv 519 mii tone marfuri.  Situatia comparativa pe grupe de marfuri se prezinta astfel:

                                                                                             

GRUPE MARFURI

U.M.

30.09.2017

30.09.2018

%

I.         TRAFIC PORTUAR TOTAL

mii to

2.280

2.799

122,76

1.1.

Marfuri generale

mii to

1.346

1.113

82,69

1.2.

Marfuri containerizate

mii to

639

789

123,47

1.3.

Minereu

mii to

295

897

304,07

II.        NUMAR CONTAINERE

 

          57.137

60.837

106,48

III.       TEU-ri CONTAINERE

TEU

100.794

102.603

101,79

Din  structura  pe grupe de marfuri se constata o crestere semnificativa a ponderii minereului. Aceasta a inregistrat o crestere de 204,07% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Marfurile containerizate, de asemenea, au inregistrat o revenire, avand o crestere de 150 mii tone, respectiv 23,47%. Marfurile generale au inregistrat o scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Pe grupe de servicii situatia comparativa a cifrei de afaceri se prezinta astfel:

 

GRUPE SERVICII

U.M.

30.09.2017

30.09.2018

%

I.         TOTAL CIFRA DE AFACERI

lei

47.733.288

53.962.945

113,05

1.1.

Manipulari

43.923.281

46.575.269

106,04

1.2.

Depozitari

3.205.632

6.758.800

210,84

1.3.

Alte servicii

374.279

465.982

124,50

1.4.

Zona Sud Agigea

230.096

162.894

70,79

 

In total cifra de afaceri, se constata o crestere semnificativa a ponderii fata de aceeasi perioada a anului precedent. Astfel, societatea a inregistrat o crestere, atat a cifrei de afaceri in proportie de 13,05 % iar profitul brut a inregistrat o crestere de 87,06 % fata de ianuarie-septembrie 2017.

 

2.2 Cheltuielile de capital efectuate pana la 30.09.2018 au vizat in principal achizitionarea de echipamente aferente terminalului de containere (grinda cu carlig de 50T), achizitionarea unei statii de distributie carburant si de asemenea achizitionarea a doua autoturisme FORD. De asemenea, societatea isi continua politica de investitii prin achizitionarea de noi echipamente in vederea intineririi parcului de utilaje, a imbunatatirii productivitatii muncii, cum ar fi: transportor cu banda mobila, nacela autoridicatoare.

Cheltuielile de capital se regasesc in Programul de investitii si au fost finantate din surse proprii.

 2.3. Pentru perioada imediat urmatoare nu intrevedem evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze in mod semnificativ veniturile din exploatare.

  

3.    TRANZACTII SEMNIFICATIVE       

 

           Nu s-au produs evenimente semnificative care sa influenteze pozitia financiara si performantele societatii.

 

 

4.    EVENIMENTE  ULTERIOARE  PERIOADEI  DE RAPORTARE

 

           Precizam ca, ulterior datei de intocmire a situatiilor financiare, Consiliul de Supraveghere al SOCEP SA a hotarat cu privire la componenta Directoratului SOCEP SA urmatoarele:

           - numirea in functia de director economic si de membru in Directoratul SOCEP SA, a d-lui Cristian Mihai Ududec.

                                   

5.    APROBARI SI ANEXE

 

           Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de catre Directorat, la data de 13.11.2018. Notele explicative fac parte integranta din situatiile financiare individuale. Anexe:

a.    Situatia pozitiei financiare la 30.09.2018

b.    Situatia rezultatului global la 30.09.2018

c.    Notele explicative la situatiile financiare intocmite la 30.09.2018

Situatiile financiare individuale la 30.09.2018 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si O.M.F.P. nr.2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportarile financiar-contabile nu sunt auditate.

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.