vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. - TGN

Completare Convocare AGOA 03.12.2018

Data Publicare: 14.11.2018 18:08:20

Cod IRIS: 37F67

Data raportului:14.11.2018

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

( conform solicitarii Ministerului Economiei – Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,  in calitate de actionar majoritar al SNTGN „Transgaz” SA)

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ’’TRANSGAZ’’ S.A. cu sediul social in Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J/32/301/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN ’’Transgaz” SA, actualizat, la solicitarea actionarului majoritar Ministerul Economiei (cota de participare de 58.5097% din capitalul social), prin Adresa DPAPS nr.6192/14.11.2018, in temeiul art. 117^1 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a – IV - a, nr.4118/29.10.2018 si in ziarul Bursa nr.195 din data de 26.10.2018, astfel:

2.       Distribuirea/redistribuirea sumelor inregistrate in conturile “rezultat reportat” si/sau “alte rezerve” in cuantum de 13.472.486 lei.

3.       Aprobarea dividendului brut pe actiune in valoare de 1,14 lei/actiune si a datei de 28.12.2018 ca termen de incepere a platii dividendelor.

5.       Stabilirea datei de 18 decembrie 2018 ca ex-date, conform prevederilor legale in vigoare.

Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 3 decembrie 2018, ora 1000 care isi va desfasura lucrarile in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 21 noiembrie 2018, va fi urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

 

1.       Aprobarea numirii auditorului financiar al SNTGN TRANSGAZ SA Medias pentru perioada 2018 - 2023.

2.       Distribuirea/redistribuirea sumelor inregistrate in conturile “rezultat reportat” si/sau “alte rezerve” in cuantum de 13.472.486 lei.

3.       Aprobarea dividendului brut pe actiune in valoare de 1,14 lei/actiune si a datei de 28.12.2018 ca data a platii dividendelor.

4.       Stabilirea datei de 19 decembrie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.

5.       Stabilirea datei de 18 decembrie 2018 ca ex-date, conform prevederilor legale in vigoare.

6.       Imputernicirea domnului Minea Nicolae, in calitate de Presedinte de sedinta sau a loctiitorului acestuia, domnul Lapusan Remus Gabriel, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare al AGOA, modificate, precum si documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 2,3,5 incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 19 noiembrie 2018.

Sterian Ion – Administrator

Vaduva Petru Ion – Administrator

Iliescu Bogdan George – Administrator

Minea Nicolae – Administrator

Lapusan Remus Gabriel – Administrator Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.