vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. - TGN

Rezultate financiare preliminare 2020

Data Publicare: 22.02.2021 18:00:12

Cod IRIS: 3C5C1

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 247 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

 

Data raportului:  22.02.2021

Denumirea entitati emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

 

Evenimente de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru anul 2020, neauditate

In conformitate cu datele din Calendarul de comunicare financiara si respectand prevederile legislatiei specifice pietei de capital in materie de raportari catre institutiile pietei de capital si actionari, SNTGN Transgaz SA aduce la cunostinta tuturor celor interesati situatiile financiare anuale individuale si consolidate, preliminare pentru anul 2020, neauditate.

1. Principalii indicatori economici si financiari conform situatiilor financiare individuale preliminare la 31 decembrie 2020, comparativ cu cei realizati in perioada similara a anului 2019 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

*mii lei*

Nr. crt.

Denumirea

Realizat 2019

Preliminar  2020

Crestere

0

1

2

3

4=3/2x100-100

1.

Venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

1.576.667

1.332.657

-15%

2.

Venituri din activitatea de echilibrare

324.688

199.239

-39%

3.

Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12

868.357

1.575.005

81%

4.

Venituri financiare

98.952

60.465

-39%

5.

Cheltuieli de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

1.228.699

1.099.003

-11%

6.

Cheltuieli din activitatea de echilibrare

324.688

199.239

-39%

7.

Costul activelor construite conform cu IFRIC12

868.357

1.575.005

81%

8.

Cheltuieli financiare

27.818

19.574

-30%

9.

REZULTATUL BRUT, din care :

419.102

274.545

-34%

 

·         din exploatare

347.968

233.654

-33%

 

·         din activitatea financiara

71.134

40.891

-43%

10.

Impozitul pe profit

70.843

44.755

-37%

11.

PROFITUL NET

348.259

229.790

-34%

Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 scad in anul 2020 cu 15% fata de realizarile din anul 2019, inregistrandu-se o diminuare de 244.010 mii lei.

Veniturile au fost influentate in principal de urmatorii factori:

§  veniturile obtinute din componenta volumetrica mai mici cu 106.379 mii lei din cauza:

-  tarifului de transport volumetric mai mic cu 0,60 lei/MWh, cu o influenta negativa de 73.280 mii lei;

-  cantitatii de gaze naturale transportate mai mica fata de anul 2019 cu  12.380.000MWh/847.235 mii mc (▼9%), cu o influenta negativa de 33.098 mii lei, detaliata pe categorii de consumatori astfel:

 

 

12 luni 2019

12 luni 2020

Diferente

Cantitate transportata pentru consumatori directi

MWh

69.513.278

57.162.565

-12.350.713

Mii mc

6.147.306

5.309.374

-837.932

Cantitate transportata pentru distributii

MWh

76.102.315

76.073.028

-29.287

Mii mc

7.080.195

7.070.892

-9.303

Total

MWh

145.615.593

133.235.593

-12.380.000

Mii mc

13.227.501

12.380.266

-847.235

Scaderea tarifelor volumetrice in anul 2020 fata de anul 2019 a fost determinata in principal de urmatoarele:

o   prevederile Ordinului presedintelui ANRE nr.10/2017, de modificare a Ordinului presedintelui ANRE nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, care impune cresterea cu 5% anual a proportiei in care venitul aprobat se recupereaza prin aplicarea tarifului pentru rezervare de capacitate, pana la nivelul de 85% si respectiv scaderea proportiei in care venitul aprobat se recupereaza prin aplicarea tarifului volumetric. In anul gazier 2019-2020 componenta variabila a venitului total care sta la baza tarifelor volumetrice reprezenta 25% din venitul total in timp ce in anul gazier 2020-2021 a scazut la 20% din venitul total;

o   la fundamentarea tarifelor pentru anii gazieri 2019-2020 si 2020-2021 impozitul pe monopol nu a fost recunoscut de catre ANRE in categoria costurilor preluate direct si implicit in venitul reglementat.

§  veniturile obtinute din rezervarea de capacitate mai mari cu 64.246 mii lei datorita:

-  tarifului de rezervare a capacitatii mai mare cu 0,19 lei/MWh, cu influenta pozitiva de 69.510 mii lei, crestere determinata in principal de facturarea veniturilor  din prima de licitatie, ca urmare a licitatiilor de rezervare de capacitate desfasurate conform CAM-NC pe punctele de interconectare.

-  capacitatii rezervate mai mica cu 2.213.274 MWh, cu influenta negativa de 5.264 mii lei;

§  veniturile din transportul international al gazelor naturale mai mici cu 213.474 mii lei din cauza incetarii contractului de transport cu Gazprom Export Ltd pentru conducta Isaccea 2-Negru Voda 2 si a reglementarii venitului din transport pe conducta Isaccea 1–Negru Voda 1 in conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr.41/2019 ca urmare a conectarii acestei conducte cu SNT incepand din 01 octombrie 2019;

§  alte venituri din exploatare mai mari cu 11.596 mii lei.

Veniturile din activitatea de echilibrare  au inregistrat o scadere de 125.449 mii lei pe seama urmatorilor factori:

o   pret de tranzactionare mai mic cu 35,21 lei/MWh, cu o influenta negativa de 108.948 mii lei;

o   cantitate mai mica cu 165.680 MWh cu influenta negativa de 16.501 mii lei;

Veniturile din activitatea de constructii mai mari cu 706.648 mii lei, inregistrate in conformitate cu IFRIC 12, conform caruia veniturile si costurile aferente serviciilor de construire sau imbunatatire a retelei de transport, in schimbul carora se inregistreaza activul necorporal, trebuie recunoscute in conformitate cu IAS 11, Contracte de constructii.

Veniturile financiare cu o influenta negativa de 38.487 mii lei in principal pe seama inregistrarii actualizarii valorii activelor reglementate cu rata inflatiei pentru anul 2020, in anul precedent aceasta actualizare realizandu-se cu rata inflatiei din perioada 2015-2019.

Cheltuielile de exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 scad cu 11% fata de anul 2019, nivelul acestora fiind cu 129.697 mii lei mai mic.

Societatea a inregistrat economii de 216.592 mii lei, la urmatoarele elemente de cheltuieli:

  • alte cheltuieli de exploatare: 67.126 mii lei, in principal pe seama reducerii ajustarilor pentru deprecierea activelor curente cu 64.161 mii lei;
  • cheltuieli cu impozite si alte sume datorate statului: 39.420 mii lei in principal pe seama reducerii cheltuielii cu taxa privind licenta de transport gaze naturale cu 28.884 mii lei si a cheltuielii cu impozitul pe monopol cu 10.501 mii lei;
  • cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea SNT: 43.660 mii lei; Transgaz datoreaza redeventa de 0,4% din valoarea veniturilor brute realizate din operatiuni de transport si tranzit al gazelor naturale prin sistemele nationale de transport, aflate in proprietatea publica a statului, ulterior intrarii in vigoare a Legii 244/09.11.2020; anterior cota era de 10%;
  • cheltuieli cu provizionul pentru riscuri si cheltuieli: 65.615 mii lei in principal pe seama inregistrarii in anul 2019 a provizionului privind investigatia derulata de Consiliul Concurentei in valoare de 41.758 mii lei si a reducerii valorii acestuia in anul 2020 cu suma de 7.591 mii lei, urmare a deciziei Consiliului Concurentei de a sanctiona societatea cu suma de 34.166 mii lei;
  • alte cheltuieli materiale: 771 mii lei.

S-au inregistrat depasiri de 86.895 mii lei, la urmatoarele elemente de cheltuieli:

  • consum de gaze naturale pe sistemul de transport de 12.930 mii lei, din cauza a doi factori:

-          cantitatea de gaze naturale destinata consumului de gaze in SNT mai mare fata de anul 2019 cu 64.293 MWh, cu o influenta negativa de 6.649 mii lei;

-          pretul mediu de achizitie realizat mai mare fata de cel realizat in anul 2019 cu 8,91 lei/MWh cu o influenta negativa de 6.281 mii lei;

  • cheltuieli cu personalul: 17.712 mii lei;
  • cheltuieli cu amortizarea: 51.551 mii lei pe seama finalizarii si punerii in functiune a proiectelor majore de investitii;
  • cheltuieli cu intretinere si transport: 518 mii lei;

§  cheltuieli cu materiale auxiliare: 4.184 mii lei.

Cheltuielile financiare au inregistrat o scadere de 8.244 mii lei in principal pe seama cheltuielilor din diferente de curs valutar.

Comparativ cu realizarile anului 2019 profitul brut preliminar in anul 2020 este mai mic cu 34%, respectiv cu 144.556 mii lei.

2. Principalii indicatori economici si financiari preliminari consolidati la 31 decembrie 2020, comparativ cu cei realizati in perioada similara a anului 2019 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

*mii lei*

Nr. crt.

Denumirea

Realizat consolidat 2019

Preliminar consolidat 2020

Crestere

0

1

2

3

4=3/2x100-100

1.

Venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

1.575.925

1.337.153

-15%

2.

Venituri din activitatea de echilibrare

324.688

199.239

-39%

3.

Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12

868.357

1.575.005

81%

4.

Venituri financiare

101.618

71.134

-30%

5.

Cheltuieli de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

1.234.622

1.103.340

-11%

6.

Cheltuieli din activitatea de echilibrare

324.688

199.239

-39%

7.

Costul activelor construite conform cu IFRIC12

868.357

1.575.005

81%

8.

Cheltuieli financiare

30.779

35.477

15%

9.

REZULTATUL BRUT, din care :

412.143

269.469

-35%

 

·         din exploatare

341.303

233.812

-31%

 

·         din activitatea financiara

70.840

35.657

-50%

10.

Impozitul pe profit

70.749

44.905

-37%

11.

PROFITUL NET

341.394

224.564

-34%

Comparativ cu realizarile consolidate ale anului 2019 profitul brut preliminar consolidat in anul 2020 este mai mic cu 35%, respectiv cu 142.673 mii lei.

Companiile consolidate din grupul Transgaz sunt:

 

 

Participatie (%)

SNTGN Transgaz SA

Companie mama

 

Eurotransgaz SRL

Societate detinuta de SNTGN Transgaz SA

100%

Vestmoldtransgaz SRL

Societate detinuta de Eurotransgaz SRL

100%

Mentionam ca situatiile financiare preliminare consolidate si individuale pe anul 2020 au fost intocmite conform IFRS-UE si nu sunt auditate.

Pentru vizualizarea integrala a raportului puteti accesa linkul de mai jos sau site-ul Transgaz la adresa:

http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.