joi | 30 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TERAPLAST SA - TRP

Hotarari AGA O 14.09.2023

Data Publicare: 14.09.2023 18:00:18

Cod IRIS: ACD64

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 14.09.2023

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.

Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud

Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992

Cod unic de inregistrare: 3094980

Capital social subscris si varsat: 217.900.035,80 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard

Simbol de piataTRP

Evenimente importante de raportat:

In data de 14 septembrie 2023, cu incepere de la ora 10:00, la sediul Societatii TeraPlast, precum si prin participarea prin mijloace electronice, a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare.

Conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din 14 septembrie 2023, componenta Consiliului de Administratie TeraPlast este: Dorel Goia, Vasile Puscas, Lucian-Claudiu Anghel, Vlad-Nicolae Neacsu, Alexandru Stanean. Patru dintre administratori au fost realesi, iar un administrator, dl. Puscas, a fost ales pentru prima data in Consiliul de Administratie TeraPlast.

Tot in cadrul sedintei din 14 septembrie au fost aprobate perioada de 4 ani a mandatului Consiliului de Administratie si politica de remunerare actualizata. In Comitetul de Audit al TeraPlast a fost ales un membru independent – dna Andreea Elena Manta.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TeraPlast S.A:

 

HOTARAREA nr. 1 din data de 14 septembrie 2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

In temeiul art. 111 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 (Republicata) precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., cu sediul in sat Saratel, com Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, legal si statutar intrunita in data de 14 septembrie 2023, la sediul Societatii, precum si prin participarea prin mijloace electronice, de la ora 10:00 (Ora Romaniei), in prezenta personala, prin reprezentant precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta a unui numar de actionari ce detin 71,361356% din totalul de 2.179.000.358 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1.         Aproba alegerea ca membri in Consiliul de Administratie al Societatii a urmatoarelor persoane:

1.1.          Administrator Dl. Goia Dorel

Structura votului: Cu un numar de 1.554.323.363 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei, aferente unui numar de 1.554.323.363 actiuni, reprezentand 71,331946% din Capitalul social al Societatii, se aproba alegerea domnului Goia Dorel ca membru in Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza: 1.530.940.474 voturi pentru, reprezentand 98,495623% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 70,258845% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 23.375.424 voturi impotriva, reprezentand 1,503897% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 1,072759% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;

1.2.         Administrator Dl. Anghel Lucian-Claudiu

Structura votului: Cu un numar de 1.554.323.363 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei, aferente unui numar de 1.554.323.363 actiuni, reprezentand 71,331946% din Capitalul social al Societatii, se aproba alegerea domnului Anghel Lucian-Claudiu ca membru in Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza: 1.485.731.000 voturi pentru, reprezentand 95,586995% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 68,184064% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 66.828.835% voturi impotriva, reprezentand 4,299545% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 3,066949% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;

1.3.         Administrator Dl. Neacsu Vlad-Nicolae

Structura votului: Cu un numar de 1.554.323.363 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei, aferente unui numar de 1.554.323.363 actiuni, reprezentand 71,331946% din Capitalul social al Societatii, se aproba alegerea domnului Neacsu Vlad-Nicolae ca membru in Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza: 1.526.043.643 voturi pentru, reprezentand 98,180577% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 70,034116% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 23.819.146 voturi impotriva, reprezentand 1,532445% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 1,093123% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;

1.4.          Administrator Dl. Puscas Vasile

Structura votului: Cu un numar de 1.554.323.363 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei, aferente unui numar de 1.554.323.363 actiuni, reprezentand 71,331946% din Capitalul social al Societatii, se aproba alegerea domnului Puscas Vasile ca membru in Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza: 1.531.158.623 voturi pentru, reprezentand 98,509658% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 70,268856% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 18.584.673 voturi impotriva, reprezentand 1,195676% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,852899% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;

1.5.         Administrator Dl. Stanean Alexandru

Structura votului: Cu un numar de 1.554.323.363 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei, aferente unui numar de 1.554.323.363 actiuni, reprezentand 71,331946% din Capitalul social al Societatii, se aproba alegerea domnului Stanean Alexandru ca membru in Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza: 1.550.479.184 voturi pentru, reprezentand 99,752678% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 71,155527% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 2.320.932 voturi impotriva, reprezentand 0,149321% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,106514% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;

 

2.                Aproba ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 4 (patru) ani, cu incepere de la data de 14 septembrie 2023, respectiv de la data de 14 septembrie 2023 pana la data de 14 septembrie 2027.

Structura votului: Cu un numar de 1.554.270.019 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.554.270.019 actiuni, reprezentand 71,329498% din Capitalul social al Societatii, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.551.948.797 voturi pentru, reprezentand 99,850655% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 71,222971% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 2.321.222 voturi impotriva, reprezentand 0,149345% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,106527% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;

 

3.         Mandatarea domnului Alexandru Stanean si a doamnei Maria-Ioana Birta sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de administratie cu administratorii, in numele si pe seama Societatii.

Structura votului: Cu un numar de 1.553.620.359 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.553.620.359 actiuni, reprezentand 71,299684% din Capitalul social al Societatii, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.553.153.499 voturi pentru, reprezentand 99,969950% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 71,278258% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 466.860 voturi impotriva, reprezentand 0,030050% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,021425% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;

4.         Aproba alegerea doamnei Manta Andreea Elena in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat de 1 an de zile incepand cu data numirii, in conformitate cu Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 162/2017 si aproba o remuneratie de pana la 3.000 euro/an net, pentru membrul independent in Comitetul de Audit.

Structura votului: Cu un numar de 1.553.327.856 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.553.327.856 actiuni, reprezentand 71,286260% din Capitalul social al Societatii, se aproba alegerea doamnei Manta Andreea Elena ca membru independent in Comitetul de Audit, dupa cum urmeaza: 1.342.807.612 voturi pentru, reprezentand 86,447147% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 61,624938% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 66.663.827 voturi impotriva, reprezentand 4,291678% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 3,059377% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;

5.             Aproba Politica de Remunerare actualizata.

Structura votului: Cu un numar de 1.544.922.630 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.544.922.630 actiuni, reprezentand 70,900522% din Capitalul social al Societatii, Punctul 5 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.442.124.906 voturi pentru, reprezentand 93,346092% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 66,182867% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 102.797.724 voturi impotriva, reprezentand 6,653908% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 4,717655% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;

6.         Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Teraplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

Structura votului: Cu un numar de 1.554.361.249 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.554.361.249 actiuni, reprezentand 71,333685% din Capitalul social al Societatii, Punctul 6 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.553.945.346 voturi pentru, reprezentand 99,973243% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 71,314598% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 415.903 voturi impotriva, reprezentand 0,026757% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,019087% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;

7.         Mandatarea consilierului juridic al societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Structura votului: Cu un numar de 1.552.252.373 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.552.252.373 actiuni, reprezentand 71,236903% din Capitalul social al Societatii, Punctul 7 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.551.838.989 voturi pentru, reprezentand 99,973369% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 71,217932% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 413.384 voturi impotriva, reprezentand 0,026631% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,018971% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;

 

Presedintele de sedinta

Alexandru Stanean

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la

e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.