luni | 26 februarie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV - TSLA

Hotarari AGA O 20 decembrie 2018

Data Publicare: 20.12.2018 13:01:07

Cod IRIS: 34464

                                                   RAPORT CURENT

       conform Regulamentului ASF nr 5/2018

        Data raportului: 20.12.2018

 

Denumirea entitatii emitente: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA

Sediul social: Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007

Numarul de telefon/fax: 0268-315172 / 0268-319455

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J08/1457/1997

C.U.I: 9845734

Capital social subscris si varsat: 51.569.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB /AeRO /(simbol TSLA)

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

 Eveniment important de raportat:

 -         In data de 20.12.2018, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generala ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.

         La Adunarea Generala ordinara a Actionarilor au fost prezenti si reprezentati, actionari care au reprezentat 93,28% din capitalul social, respectiv 481039141 actiuni/drepturi de vot

          In urma dezbaterilor, Adunarea Generala ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1.     Ia act de informarea privind situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2018 si de analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC/2018

2.     Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019

3.     Aproba programul de investitii pentru anul 2019

4.     Aproba modificarea clauzelor Contractului de Administrare conform Actului Aditional propus

5.     Aproba desemnarea mandatarului conventional care sa semneze din partea societatii Actul Aditional la Contractul de Administrare

6.     Aproba modificarea clauzelor Contractului de Mandat conform Actului Aditional propus.

7.     Aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A

 

                             Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi

Total voturi exprimate

Pentru

Impotriva

Abtineri

1

481039141

481039141

100%

 

 

 

 

2

481039141

481039141

100%

 

 

 

 

3

481039141

481039141

100%

 

 

 

 

4

481039141

481039141

100%

 

 

 

 

5

481039141

481039141

100%

 

 

 

 

6

481039141

481039141

100%

 

 

 

 

7

481039141

481039141

100%

 

 

 

 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie,

       Dr. ec Iulian STAN

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.