marți | 03 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


UCM RESITA S.A. - UCM

Convocarea comitetului creditorilor - 5.10.2018

Data Publicare: 03.10.2018 10:04:28

Cod IRIS: 6C743

 

 

 

 

Data raportului: 03.10.2018

Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.

Sediul Social: Piata Montreal, nr.10,Cladirea World Trade Center, intrarea F,etaj1, biroul nr.1.50, Sector 1, Bucuresti

Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. CarasSeverin

Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082

Codul unic de inregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011

Capital social subscris si varsat: 10993390,40  lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Convocarea Comitetului Creditorilor.

 

S.C. U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta publicului convocarea Comitetului Creditorilor de catre Administratorul Judiciar, Consortiul format din VF. INSOLVENTA SPRL si EURO INSOL SPRL, ce va avea loc in data de 05.10.2018 ora 15,00 la sediul administratorului judiciar din str. General Ernest Brosteanu, nr. 31, et. 2, sector 1, Bucuresti, conform convocatorului anexat, avand urmatoarea ordine de zi:

 

1.      Prezentarea Raportului de evaluare al activelor UCMR SA, actualizat ca urmare a Deciziei Comitetului Creditorilor din 06.03.2017 si depus la dosarul cauzei la data de 11.10.2017;

2.      Prezentarea ofertei de cumparare in bloc a activelor localizate pe Platforma Mociur;

3.      Prezentarea incheierii pronuntate in data de 05.12.2017 de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 75017/3/2011 privind ridicarea suspendarii prevazuta de art. 36 din Legea nr.85/2006 cu privire la creanta creditorului garantat si valorificarea imediata, in cadrul procedurii, a imobilelor situate in Resita, str. Mociur, nr. 50, jud. Caras-Severin (platforma Mociur-Resita), active aflate in garantia creditorului SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD;

4.      Aprobarea cererii nr.  491/DF 0000/18.09.2018 formulata de administratorii speciali ai UCM RESITA in temeiul art. 49 alin. 2 si 3 din Legea nr. 85/2006,  privind (i) Valorificarea activelor proprietatea UCMR RESITA SA, aflate in garantia  AAAS (descrise in Anexa 1) si a activelor libere de sarcini (descrise in Anexa 2) situate pe platforma Mociur - Resita, str. Mociur, nr. 50, jud. Caras-Severin, la pretul de evaluare, potrivit metodei si regulamentului de valorificare stabilite de Adunarea Creditorilor; (ii)  Oportunitatea vanzarii in bloc a tuturor bunurilor mobile si imobile, proprietatea UCM Resita SA, aflate pe platforma Mociur - Resita, str. Mociur, nr. 50, jud. Caras-Severin, potrivit metodei si regulamentului de valorificare stabilit de Adunarea Creditorilor.

5.      Aprobarea metodei de vanzare a activelor identificate la punctele 3 si 4  - propunerea administratorului judiciar este in sensul de a se valorifica in bloc toate activele de pe Platforma Mociur, prin licitatie publica cu strigare ascendenta, plecand de la oferta depusa, respectiv suma de 2.844.000 Euro, cu plata unei garantii de 10% din pretul de evaluare,  si stabilirea unui pas de licitatie de 100.000 Euro; informatiile suplimentare din convocator fac parte integranta din ordinea de zi si vor fi avute in vedere de creditori la vot.

 

Administrator Special                                                     Administrator Special

Cosmin URSONIU                                                        Nicoleta Liliana IONETE  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.