miercuri | 06 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


UCM RESITA S.A. - UCM

Hotarari AGA O 26.04.2018

Data Publicare: 26.04.2018 16:28:15

Cod IRIS: 023DB

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

 

Data raportului: 26.04.2018

Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.

Sediul Social: Piata Montreal, nr.10,Cladirea World Trade Center, intrarea F,etaj1, biroul nr.1, Sector 1, Bucuresti

Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053,  jud. CarasSeverin

Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082

Codul unic de inregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011

Capital social subscris si varsat: 10993390,40  lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA 26.04.2018

 

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru 26.04.2018, constituita conform prevederilor legale si statutare la prima convocare, un numar de doi actionari si-au manifestat dreptul de vot prin corespondenta, detinand un numar de 107.066.538 actiuni, reprezentand 97,3917% din capitalul social si respectiv 100% din drepturile de vot ce pot fi exprimate in cadrul acestei adunari generale, respectand prevederile legale referitoare la validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare precum si cele privitoare la adoptarea hotararilor, au hotarat:

1. Se ia act de Raportul prezentat de Administratorii Speciali pentru anul 2017, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2017, precum si de Raportul auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017.

2. Se aproba cu un numar de 107.066.538 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot „impotriva" si cu nici o “abtinere”, situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2017, incluzand situatia pozitiei financiare a societatii, situatia rezultatului global, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, in forma in care acestea au fost intocmite si prezentate de Administratorii Speciali. Situatiile financiare pentru anul 2017 includ urmatoarele elemente:

Informatii din situatiile financiare (bilantul contabil)                              ( lei)

- active imobilizate:

177.627.832

- active circulante:

54.060.819

- datorii curente:

696.892.825

- datorii pe termen lung:

-

- capitaluri proprii:

 (707.158.369)

Informatii din contul de profit si pierderi:

- venituri totale:

37.837.008

- cheltuieli totale:

57.740.066

- rezultatul brut – pierdere:

 (19.903.058)

- cheltuieli cu impozitul pe profit:

 

- impozitul pe profit amanat:

3.656.939

 - venituri din impozitul pe profit amanat:        

405.220

- rezultatul net al perioadei – pierdere:

 (23.154.777)

 

3. Se aproba cu un numar de 107.066.538 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot „impotriva" si cu nici o “abtinere”, bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2018.

4. Se aproba cu un numar de 107.066.538 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot „impotriva" si cu nici o “abtinere”, data de 18.05.2018, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

 

 

Administrator Special

Cosmin URSONIU

Administrator Special

Nicoleta Liliana IONETE

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.