marți | 03 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


UCM RESITA S.A. - UCM

Rezultate financiare preliminare 2020

Data Publicare: 26.02.2021 10:18:01

Cod IRIS: 974F6

 

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

 

 

Data raportului: 26.02.2021

Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.

Sediul Social: Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj3, birou Peles, Sector 1, Bucuresti

Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. CarasSeverin

Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082

Codul unic de inregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011

Capital social subscris si varsat: 10993390,40  lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Raport aferent situatiilor financiare preliminare ale anului 2020

 

 

S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent situatiilor financiare preliminare ale anului 2020.

Raportul aferent situatiilor financiare preliminare ale anului 2020 poate fi consultat incepand cu data de 26.02.2021 ora 17 pe website-ul http://www.ucmr.ro si in link-ul din platforma IRIS.

Incepand cu aceasi data, persoanele interesate pot solicita pe baza de cerere scrisa obtinerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. GOLULUI,nr. 1, 320053, Caras – Severin sau la numarul de fax: 0255223082

 

In tabelul de mai jos este prezentata situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 31.12.2020:

 

                                                                                                                                                  Lei

Nr. crt.

Denumire indicator

 31.12.2019

 31.12.2020

1

Cifra de afaceri (2+3-4)

    35.818.804

     26.090.175

2

Productia vanduta 

    35.816.331

     26.090.175

3

Venituri din vanzarea marfurilor            

            2.473

                  -  

4

Reduceri comerciale acordate

                 -  

                  -  

5

Variatia stocurilor:                  Sold creditor

      4.037.230

      1.857.986

                                               Sold debitor

                 -  

                  -  

6

Venituri din vanzarea de active imobilizate

    13.535.734

                  -  

7

Productia exercitiului (1+/-5+6)

    53.391.768

     27.948.161

8

Alte venituri din exploatare 

    11.564.356

             8.805

9

Venituri din exploatare, total (7+8)

    64.956.124

     27.956.966

10

Venituri financiare, total

         852.704

         664.291

11

Venituri totale (9+10)            

    65.808.828

     28.621.257

  

 

Ca structura, veniturile din exploatare se prezinta astfel:

 

Nr. crt.

Denumire indicator

 31.12.2019

 31.12.2020

1

Cifra de afaceri

55.14%

93.32%

2

Variatia stocurilor             

6.22%

6.65%

3

Venituri din vanzarea de active imobilizate

20.84%

0.00%

4

Alte venituri din exploatare 

17.80%

0.03%

 

TOTAL

100.00%

100.00%

 

Cheltuielile Societatii sunt prezentate in tabelul urmator:

 

                                                                                                                              Lei   

Nr. crt.

Denumire indicator

 31.12.2019

 31.12.2020

1

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

    14.810.114

      5.795.473

2

Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)

      5.866.184

      5.019.972

3

Cheltuieli cu personalul              

    33.357.409

     28.929.778

4

Ajustari

      5.374.104

      5.783.542

5

Alte cheltuieli de exploatare, din care:  

    20.602.371

      6.331.105

5a

Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii

11.875.402

-

6

Cheltuieli de exploatare total (rd. 1 la 5)

    80.010.182

     51.859.870

7

Cheltuieli financiare total

         527.319

     (3.720.224)

8

CHELTUIELI TOTALE

    80.537.501

     48.139.646

  

Ca structura, cheltuielile din exploatare se prezinta astfel:

 

Nr. crt.

Denumire indicator

 31.12.2019

 31.12.2020

1

Cheltuieli materiale

19.04%

11.57%

2

Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)

7.33%

9.68%

3

Cheltuieli cu personalul              

41.69%

55.78%

4

Ajustari

6.72%

11.15%

5

Alte cheltuieli de exploatare      

25.22%

11.81%

 

TOTAL

100.00%

100.00%

  

Evolutia rezultatelor este prezentata in tabelul urmator:

 

                                                                                                                                                    Lei

Nr. crt.

Denumire indicator

 31.12.2019

 31.12.2020

1

Venituri din exploatare

    64.956.124

     27.956.966

2

Cheltuieli din exploatare

    80.010.182

     51.859.870

3

Rezultat din exploatare

   (15.054.058)

   (23.902.904)

4

Venituri financiare

         852.704

         664.291

5

Cheltuieli financiare

         527.319

     (3.720.224)

6

Rezultat financiar

        325.385

      4.384.515

7

Impozitul pe profit

         704.909

      2.229.508

8

Rezultatul net al exercitiului financiar

   (15.433.582)

    (21.747.897)

 

 Rezultatul net al exercitiului financiar la finele anului 2020 s-a concretizat printr-o pierdere neta de 21.747.897 lei, in aceeasi perioada a anului 2019 pierderea neta inregistrata fiind de 15.433.582 lei.

 

 

 

Administrator Special

Cosmin URSONIU

 

 

Administrator Special

Nicoleta Liliana IONETE

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.