joi | 30 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


UZTEL S.A. - UZT

Completare raport anual 2016

Data Publicare: 13.03.2018 14:41:22

Cod IRIS: 63331

 

                                                                                                                                                                NR. 1939/13.03.2018

 

 

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara 

 

          Bursa de Valori Bucuresti

 

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

 

 

 

 

Data raportului: 13.03.2018

Denumirea societatii: UZTEL S.A.

Sediul social: Ploiesti, Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova

Nr. telefon/fax:0372-441.108 / 0244-521.181

Numarul si data inregistrarii la ORC: J29/48/1991

Cod fiscal:RO1352846,Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB categ. Standard

 

Eveniment important de raportat:

 

 

Completare Raport anual 2016 avand in vedere adresa ASF nr. SI/DETA 13957 din data de 15.12.2017.

 

 

Situatia pozitiei financiare individuale

pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2016

revizuita conform adresa ASF nr. SI/DETA 13957 / 15.12.2017

 

 

 

 

In LEI

Nota

31-decembrie

31-decembrie

2016

2015

Active pe termen lung

 

 

 

Imobilizari corporale

10

51.773.835

58.309.744

Imobilizari necorporale

10

109.617

54.973

Total active pe termen lung

 

51.883.452

58.364.717

Active curente

 

 

 

Stocuri

11

37.903.801

42.145.939

Creante comerciale si alte creante

4

14.607.883

17.769.723

Impozite de recuperat

4

17.857

-

Numerar si echivalente de numerar

4

1.245.085

7.359.311

Total active curente

 

53.774.626

67.274.973

Total Activ

 

105.658.078

125.639.690

 

 

 

 

CAPITALURI PROPRII SI DATORII

 

 

 

Capital si rezerve

 

 

 

Capital social

5

13.413.648

13.413.648

Ajustari ale capitalului social

5

3.453.860

3.453.860

Rezerve

5

67.707.446

69.335.973

Rezultatul exercitiului

6

(19.146.952)

(2.037.296)

Rezultatul reportat

8

(10.069.996)

7.952.819

Total Capitaluri

 

74.504.958

94.156.300

Datorii pe termen lung

 

 

 

Datorii comerciale

4

5.271.246

6.051.297

Imprumuturi

4

6.087.660

-

Alte datorii

4

1.585.053

2.161.581

Provizioane

9

246.213

250.638

Total datorii pe termen lung

4

13.190.172

8.463.516

Datorii curente

 

 

 

 

Datorii comerciale

4

11.311.105

9.612.345

 

Imprumuturi

4

2.467.306

4.772.776

 

Alte datorii

4

3.647.565

6.898.040

 

Venituri in avans

4

536.971

1.618.884

 

Impozit pe profit curent

7

-

117.829

 

Total datorii curente

 

17.962.947

23.019.873

 

Total datorii

 

31.153.119

31.483.390

 

Total capitaluri si datorii

 

105.658.078

125.639.690

 

               

 

Situatia Individuala a rezultatului global

pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2016

revizuita conform adresa ASF nr. SI/DETA 13957 / 15.12.2017

 

In LEI

Nota

31-decembrie

31-decembrie

 

 

2016

2015

Venituri

12

41.510.000

45.806.332

Alte venituri

12

1.132.405

1.039.353

Alte castiguri / ( pierderi ) -net

12

(711.594)

447.337

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie

12

5.577.215

15.164.297

Cheltuieli cu materii prime si consumabile

12

(30.070.705)

(30.430.434)

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor

12

(6.057.829)

(7.043.300)

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

12

(14.751.961)

(15.892.809)

Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala

12

(3.323.695)

(3.845.740)

Cheltuieli privind prestatiile externe

12

(6.591.198)

(5.678.456)

Alte cheltuieli

12

(5.649.037)

(1.574.929)

Profit din exploatare

12

(18.936.399)

(2.008.349)

 

 

 

 

Venituri financiare

12

1.324.412

1.754.570

Cheltuieli financiare

12

1.534.965

1.471.340

Costuri financiare - net

 

(210.553)

283.230

 

 

 

 

Profit / ( pierdere ) inainte de impozitare

 

(19.146.952)

(1.725.119)

 

 

 

 

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent

7

-

312.177

 

 

 

 

Profit / ( pierdere ) aferent exercitiului - net

6

(19.146.952)

(2.037.296)

 

 

 

 

Total rezultat global aferent exercitiului

 

(19.146.952)

(2.037.296)

Rezultat pe actiune

6

(3,57)

(0,38)

Numarul actiunilor

6

5.365.459

5.365.459

 

 

 

 

 

 

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA

31 DECEMBRIE 2016

COMPLETATE , REVIZUITE SI AUDITATE

 conform adresa ASF nr. SI/DETA 13957 / 15.12.2017

 

2. BAZELE INTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE IAS 1.112

 

a. Declaratie de conformitate cu IFRS urile

 

Uztel SA nu face parte dintr-un grup de entitati aflate sub controlul unei societati mama , nu se afla intr-un perimetru de consolidare si nu aplica IFRS 10 – Situatii financiare consolidate .

 

3.             POLITICI CONTABILE

g.    Imobilizari corporale

Societatea a fost infiintata in anul 1904 si a devenit societatea comerciala pe actiuni in temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca  regii autonome si societati comerciale si in baza HG nr. 1213/20 noiembrie 1990. In toata aceasta perioada societatea a avut o activitate neintrerupta de productie.Societatea UZTEL isi desfasoara activitatea intr-un perimetru compact de aproximativ 20 ha in zona industriala periferica a orasului Ploiesti , iar cladirile si halele industriale pe care le utilizeaza in cadrul acestui perimetru sunt intr-o conexiune strans legata de procesul de fabricatie, de la cladiri – hale industriale destinate sectoarelor calde ( ex- cladiri turnatorie otel, fonta si neferoase, cladire forja, cladire modelarie) la cladiri hale industriale prelucrari mecanice ( ex - cladire uzinaj prelucrari mecanice, cladire confectii utilaj petrolier) la cladiri – hale montaj, asamblare, probe, teste ( ex – cladire montaj vane si utilaje, cladire vopsitorie - ambalare, hala magazie repere pentru montaj ).

Societatea detine la 31.12.2016 echipamente tehnologice, instalatii de masurare, control, reglare, mijloace de transport , mobilier si aparatura birotica cu o valoare contabila neta de 10.978.616,31 lei, cu o durata de viata cuprinsa intre 2 – 22 ani, utilizate in scop industrial, puse in functiune incepand cu anul 1970.

Frecventa reevaluarilor depinde de modificarile valorilor juste ale imobilizarilor corporale reevaluate. In cazul in care valoarea justa a unui activ reevaluat se deosebeste semnificativ de valoarea contabila, se impune o noua reevaluare. Unele elemente de imobilizari corporale sufera modificari semnificative si fluctuante ale valorii juste , necesitand reevaluari anuale. In cazul imobilizarilor corporale ale caror valori juste nu sufera modificari semnificative , nu este necesar sa se faca reevaluari atat de frecvente. In schimb , s-ar putea sa fie necesar sa se reevalueze elementul respectiv numai o data la trei sau cinci ani”.

Societatea a ales prin politicile contabile pentru clasa de imobilizari corporale – cladiri sa aplice IAS 16.34 privind reevaluarea imobilizarilor corporale o data la 5 ani.

 

Societatea detine in proprietate , cu precadere , cladiri vechi, puse in functiune in perioada 1921 – 1999 in care se desfasoara activitate de productie ( ex: cladire magazie materiale – punere in functiune  in anul 1921, cladire prototipuri – punere in functiune  in anul 1922, cladire uzinaj – punere in functiune  in anul 1925, cladire modelarie – punere in  functiune  in anul 1933, cladire birouri – punere in functiune  in anul 1935) cu durate de viata cuprinse intre 24 – 60 de ani.

Aceste imobilizari corporale au caracter specific procesului de fabricatie, neavand o piata activa de evaluare si tranzactionare a acestora, in lipsa termenelor de comparatie.

In conformitate cu prevederile IAS 16.31 si IAS 16.34, societatea a aplicat rationamentul  profesional si tratamentul contabil pentru imobilizari corporale utilizate ( cladiri, echipamente tehnologice, instalatiile de masurare, control si reglare, mijloace de transport, mobilierul si aparatura birotica) avand in vedere ca prin natura si destinatia lor nu au o piata activa, reprezentand echipamente tehnologice , masini unelte  achizitionate pe baza de proiecte specifice activitatii societatii.

-          Cladiri                                                                                                                                                 lei

 

Valoare contabila neta

Valoare justa

Diferente

An 2011

37.848.508,91

33.181.183,00

- 4.667.325,91

An 2013

29.005.259,62

31.448.397,00

+ 2.443.137,38

An 2016

20.945.242,02

-

-

Valoarea contabila neta totala a constructiilor s-a diminuat pe seama amortizarii in perioada 2011 – 2013 cu 8.843.249,29 lei si in perioada 2013 – 2016 cu 8.060.017,60 lei, in timp ce valoarea justa la 2013 s-a diminuat fata de valoarea justa la 2011 cu 1.732.786,00 lei.

-          Echipamente tehnologice, instalatii tehnice, masini, mobilier si birotica                                  lei                                                                                                               

 

Valoare contabila neta

Valoare justa

Diferente

An 2007

14.960.673,69

19.580.900,00

+ 4.620.226,31

An 2016

10.978.616,31

-

-

Valoarea contabila neta totala a echipamentelor tehnologice, instalatiilor tehnice, masinilor, mobilierului si aparaturii de birotica s-a diminuat pe seama amortizarii in perioada 2007 – 2016 cu 3.982.057,38 lei.

i. Active achizitionate in leasing

Societatea are prevazute politici contabile aferente activelor achizitionate in leasing, dar in exercitiul financiar 2016 nu au fost aplicate deoarece nu s-au efectuat achizitii de active in leasing.

 

j.   Imobilizari necorporale

Societatea utilizeaza urmatoarele durate de viata pentru imobilizarile necorporale :

-         Cheltuieli de dezvoltare

5 ani

-         Licente pentru programe informatice

3 ani

-         Licente antivirus

1 an

 

Societatea aplica pentru imobilizarile necorporale detinute metoda de amortizare liniara .

r. Impozitul pe profit

Societatea a recunoscut creanta privind impozitul amanat, urmand ca aceasta sa se recupereze in masura in care va deveni probabil ca profitul impozabil viitor sa permita recuperarea creantei privind impozitul amanat.

Amendamente la IAS 12 – Impozitul pe profit clarifica modul de contabilizare pentru impozitul amanat aferent creantelor evaluate la valoarea justa.

Aplicarea acestor amendamente nu a avut efect asupra situatiilor financiare anuale ale societatii.

u. Determinarea valorii juste

3    Imobilizari corporale

Stabilirea valorii juste a imobilizarilor din clasa „Constructii” a fost efectuata  la 31.12.2013 de catre un  evaluator autorizat ANEVAR,  utilizandu-se metoda costului de inlocuire net, metoda fiind aleasa din cauza lipsei de informatii valabile privind tranzactii reale incheiate in ultimele 12 luni pentru obiective industriale in zona respectiva. Aceasta  reprezinta valoarea statistica a preturilor pe mp suprafata construita de pe piata la nivel national, valoare ajustata dupa aplicarea corectiilor si deprecierilor aferente.

Stabilirea valorii juste a imobilizarilor de natura „ Echipamentelor tehnologice, instalatiilor de masurare, control, reglare, mijloacelor de transport , mobilier si aparatura birotica ” a fost efectuata de catre un evaluator autorizat ANEVAR  la data de 31.12.2007, utilizindu-se metoda costului de inlocuire net. Pe piata nu exista informatii suficiente despre vanzari de active asemanatoare,insa se regasesc informatii de piata referitoare la costuri si la deprecierea cumulata. Astfel, valoarea inregistrata este cea mai mare valoare intre valoarea lui de utilizare si valoarea lui justa minus costurile de vanzare.

IFRS 13 stabileste o ierarhie a valorii juste prin care datele de intrare utilizate in tehnicile de evaluare a valorii juste sunt clasificate pe trei nivele:

Valorile juste au fost determinate in scopul evaluarii si prezentarii informatiilor in baza metodelor descrise.Atunci cand e cazul,informatii suplimentare cu privire la ipotezele utilizate in determinarea valorii juste sunt prezentate in notele specifice activului sau datoriei respective.

Societatea considera ca nivelul la care sunt clasificate evaluarile privind imobilizarile corporale la valoarea justa in ierarhia valorii juste sunt de nivel 2 , avand in vedere urmatoarele aspecte :

-          conditia, amplasamentul si dotarile activului;

-          estimarea deprecierii fizice, functionale si externe a activului si ajustarea costului de inlocuire brut in vederea obtinerii costului de inlocuire net.

Politicile contabile au fost consecvent aplicate de catre societate in conformitate cu IAS 1.134-135.

Conform IAS 8  ”Politici contabile,modificari ale estimarilor contabile si erori” politicile contabile reprezinta principiile,regulile, conventiile, bazele si practicile specifice aplicate de aceasta societate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Acesta prevede ca schimbarea voluntara a unei politici contabile sa fie facuta doar daca aceasta schimbare este impusa de un Standard sau o interpretare si are drept rezultat situatii financiare care sa ofere informatii mai fiabile si mai relevante despre efectele tranzactiilor, despre alte evenimente sau conditii privind pozitia financiara.

Societatea nu a aplicat in anul 2016 prevederile IAS 8.28 privind modificari ale politicilor contabile .

 

4.                   MANAGEMENTUL RISCULUI

§  Creante comerciale si alte creante

In conformitate cu prevederile IFRS 7.B5(f) , societatea Uztel SA constituie si revizuieste anual la fiecare inchidere a exercitiului financiar ( inclusiv pentru anul 2016 ) ajustarile pentru deprecierea creantelor-clienti in baza informatiilor comerciale si juridice pe care le detine si a demersurilor pe care le intreprinde prin serviciul juridic pentru recuperarea creantelor restante .

Criteriile pe care societatea le foloseste pentru a determina ca exista dovezi obiective ale unei pierderi din depreciere include :

-         Dificultate financiara semnificativa a clientilor ;

-         Este probabil ca debitorul-client sa intre in faliment sau alta forma de reorganizare financiara;

-         Schimbari nefavorabile in situatia platilor clientilor din portofoliu;

-         Conditiile economice , la nivel national si international , corelate cu neplata .

Provizionul general pentru deprecierea creantelor clienti se calculeaza anual in functie de vechimea creantelor existente in sold prin aplicarea urmatoarelor criterii privind procentele de ajustare :

Cont

% ajustare

4118  ( clienti incerti )

25

 

Creantele sunt inregistrate la valoarea nominala si sunt evidentiate pe fiecare persoana fizica sau juridica. Creantele in valuta au fost evaluate pe baza cursului de schimb valutar valabil la sfarsitul exercitiului, iar diferentele de curs au fost recunoscute ca venituri sau cheltuieli ale perioadei.

Analiza pe vechimi a Creantelor comerciale si Alte creante restante la sfarsitul perioadei, care nu sunt depreciate IFRS 7.37(a)

lei

Creante Comerciale si Alte Creante

Sold la

din care restante

31.12.2016

31-90 zile  

91-120 zile

> 120 zile

1. Clienti interni

4.284.726,00

908.445,14

97.653,07

1.094.153,62

2. Clienti externi

3.509.607,00

572.977,34

566.916,74

795.508,11

3. Clienti interni incerti

3.123.475,00

0,00

0,00

3.123.474,79

4. Ajustari pentru depreciere

(730.576,09)

0,00

0,00

(730.576,09)

5. Furnizori debitori

383.396,72

0,00

0,00

383.396,72

Creante nete

10.570.628,63

1.481.422,48

664.569,81

4.665.957,15

 

In conformitate cu prevederile  IFRS 7.37 (b) , societatea prezinta o analiza individuala a creantelor comerciale constatate ca fiind depreciate la sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2016), inclusiv factorii care au determinat deprecierea acestora , astfel :

-         Clientii debitori care au intrat in procedura  de faliment sau  in procedura reorganizarii conform Legii nr. 85/2014, si care inregistreaza dificultati  financiare majore corelate cu neplata  creantelor, si anume:

·         BAT SERVICE  SA BUZAU debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 5.138,37 lei;

·         FEPA SA BARLAD debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 41.108,56 lei;

·         FORAJ SA BUZAU debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 539.128,14 lei;

·         GRUP ROMET SA BUZAU debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 909.87 lei;

·         HIDRAULIC SA MOINESTI debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 17.603,42 lei;

·         FORAJ SONDE PLOIESTI debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 87.965,13 lei;

·         MARIAN TRANS CONSTRUCT SRL CHIOJDU debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 446,40 lei;

·         RINELCOB IMPEX SRL BAICOI  debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 158.326,87 lei;

·         STITRANS SA BLEJOI debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 442,98 lei;

·         TEHNOINVEST SRL IASI  debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 14.129,21 lei;

·         UBEMAR SA PLOIESTI  are un debit in executare prin executor judecatoresc in valoare de 25.112,69 lei;

·         VIPREC COM SRL BAIA MARE   debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 20.360,80 lei;

·         VULCAN SA  BUCURESTI debit in valoare de 43.088,69 lei  inscris in Tabel Preliminar al Creantelor.

 

5.            CAPITALURI PROPRII

 

Conform IAS 1.79 (b) societatea a inregistrat in situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii la capitolul " Alte rezerve" suma de 631.133 lei reprezentand facilitate fiscala la impozitul pe profit conform prevederilor  legislative in vigoare la data constituirii ( 31.05.2004 ) -  Legea 416 / 26 iunie 2002 .

13.   INFORMATII PE SEGMENTE

                Evaluarea investitiei imobiliare la recunoasterea initiala s-a facut la cost ,conform IAS 40 “Investitii imobiliare”. Costul unei investitii imobiliare este format din pretul de achizitie plus orice cheltuieli direct atribuibile. La data adoptarii IFRS societatea a ales sa foloseasca derogarea cu privire la costul presupus, respectiv sa evalueze investitiile imobiliare la cost presupus,avand in vedere faptul ca reevaluarea a fost comparabila cu valoarea justa (Amendament la IFRS 1 adoptat de UE la data de 12 decembrie 2012).

Dupa recunoastere, societatea a ales modelul bazat pe valoarea justa pentru prezentarea investitiilor imobiliare in situatiile financiare. In contabilitate nu se mai inregistreaza amortizarea ci se inregistreaza pierderea ( prin contul 612.01) sau castigul (prin contul 706.01.) din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare .

Veniturile din chirii in suma de 36.246,91 lei inregistrate de societate in anul 2016  prin cont 706.01 sunt reprezentate de :

-         inchiriere utilaj – aparat de verificare ultrasonic, jug magnetic si lampa ultraviolete - catre societatea DACIA LCD Valeni de Munte in valoare de 795,00 lei conform comanda din 20.01.2016;

-         inchiriere produse finite fabricate de societate - Statie CH6U – 3000 MD08 cu pupitru auxiliar si furtun multifilar - catre OMV PETROM SA - DIVIZIA E&P Bucuresti in valoare de 35.451,91 lei.

 

 

 

Director General                                                            Director Economic    

Ing. Zidaru Ion                                                              Ec. Popescu Ileana                    

 

 

 Sef Serviciu Contabilitate Generala

 Ec. Ilie Marian

 

                                                                                                              

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.