sâmbătă | 30 septembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


UZTEL S.A. - UZT

Convocare AGA O & E pentru data de 21(22)01.2019

Data Publicare: 14.12.2018 10:52:18

Cod IRIS: 57C93

            

Catre,

                 Bursa de Valori Bucuresti

                 Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

 

Data raportului: 14.12.2018

Denumirea emitentului: UZTEL S.A.

Sediul social: Ploiesti, Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova

Numarul de telefon/fax:0244-523.455 / 0244-521.181

Cod unic de inregistrare: RO 1352846

Numar de ordine in Registrul Comertului:J29/48/1991

Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat:

 

CONVOCATORUL

Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a

Actionarilor Societatii UZTEL S.A. Ploiesti

 

Consiliul de Administratie al societatii UZTEL S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO 1352846, numar de ordine in registrul comertului J29/48/1991 (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”), intrunit in sedinta din data de 13.12.2018, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii,

                                                   

                                                                                                                               CONVOACA

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in cele ce urmeaza “AGOA”) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in cele ce urmeaza “AGEA”)  in data de 21.01.2019, ora 10.00, respectiv ora 11.00, la sediul social al Societatii din Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 243, judetul Prahova.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se va intruni cvorumul necesar prevazut de Legea nr. 31/1990 privind societatile si Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 22.01.2019, ora 10.00, respectiv ora 11.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Doar actionarii care sunt inregistrati in registrul actionarilor Societatii, tinut si eliberat de catre Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 10.01.2019, stabilita ca Data de Referinta, au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintelor AGOA si AGEA.

 

Ordinea de zi a sedintei AGOA va fi urmatoarea:

 

1.      Numirea auditorului financiar al Societatii, precum si stabilirea duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2018, 2019 si 2020.

2.      Desemnarea Comitetului de Audit, conform art. 65 alin. (2) din Legea  nr. 162/2017 pentru un mandat care va incepe de la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UZTEL S.A. Ploiesti si va expira la data de 13.03.2021.

3.      Stabilirea datei de 12.02.2019, ca data de inregistrare si a datei de 11.02.2019 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

 

4.    Imputernicirea domnului Hagiu Neculai pentru a semna hotararile prezentei AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea domnului Hagiu Neculai a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

 

                                                                                                        Ordinea de zi a sedintei AGEA va fi urmatoarea:

 

1.     1.1. Aprobarea contractarii unui credit in suma de pana la  4.526.721,41 RON, de la FIRST BANK SA (denumita in continuare Banca), cu destinatia de refinantare facilitate credit termen lung ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti pe o perioada de 60 luni de la data semnarii contractului de credit cu o perioada de gratie de 6 luni principal.

1.2. Aprobarea contractarii unui credit in suma de 5.000.000 RON, de la FIRST BANK SA (denumita in continuare Banca), cu destinatia capital de lucru pe o perioada de 12 luni de la data semnarii contractului de credit, cu rambursare revolving.

1.3. Garantarea creditelor bancare de la pct. 1.1. si pct. 1.2., cu urmatoarele garantii:

(i) ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente ale societatii UZTEL SA deschise la FIRST BANK SA, ipoteca ce se va inregistra in AEGRM;

(ii) ipoteca mobiliara asupra universalitatii de creante prezente si viitoare, derivate din raporturile contractuale existente si care vor lua nastere intre UZTEL SA si toti partenerii contractuali ai acesteia, cu urmatoarele exceptii:

- pentru Neptun SA dovada radierii de catre ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti a inregistrarilor AEGRM va fi prezentata nu mai tarziu de 28.02.2019;

- pentru CAMERON ROMANIA SRL, TEHNOMET SA Buzau si AUTOMOBILE DACIA SA Mioveni (debitori acceptati de catre FIRST BANK), dovada radierii de catre ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti a inregistrarilor AEGRM va fi prezentata inainte de prima utilizare din facilitatea de factoring;

- pentru LIBERTY DRILLING EQUIPMENT BV si DRILLING EQUIPMENT SRL (debitori acceptati de catre ING BANK), dovada radierii de catre ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti a inregistrarilor AEGRM va fi prezentata inainte de prima utilizare din facilitatea de factoring.

(iii) ipoteca asupra proprietatii industriale constand in 14 loturi de teren in suprafata totala de 59.997 mp si imobilele aferente acestora, proprietate situata in Ploiesti, str. Mihai Bravu nr.243, dupa cum urmeaza:

a)      teren intravilan in suprafata de 4.958 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 8215/1 si constructia C5 cu suprafata construita la sol de 3.830,61 mp, suprafata desfasurata 3.742,96 mp cu nr. cadastral 8215/1- C5, inscrise in Cartea Funciara nr. 123306 (nr. CF vechi 8900) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 30207/26.10.2005 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA

b)      teren intravilan in suprafata de 2.369 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 2062 si constructia C20 cu nr. cadastral 2062-C20, inscrise in Cartea Funciara nr. 124063 (nr. CF vechi 1350) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 551/03.02.2000 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA

c)      teren intravilan in suprafata de 2.798 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125166 (nr. cadastral vechi 102006) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 778 mp avand nr. cadastral 125166-C1, si constructia C2 cu suprafata construita la sol de 1.272 mp avand nr. cadastral 125166-C2,  inscrise in Cartea Funciara nr. 125166 (nr. CF vechi 49083) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA

d)     teren intravilan in suprafata de 4.994 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125167 (nr. cadastral vechi 102007) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 2.998 mp avand nr. cadastral 125167-C1, inscrise in Cartea Funciara nr. 125167 (nr. CF vechi 49084) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA

e)      teren intravilan in suprafata de 5.004 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125176 (nr. cadastral vechi 102016) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 2.879 mp avand nr. cadastral 125176-C1, inscrise in Cartea Funciara nr. 125176 (nr. CF vechi 49093) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA

f)         teren intravilan in suprafata de 8.086 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125178 (nr. cadastral vechi 102018) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 4.770 mp avand nr. cadastral 125178-C1, constructia C2 cu suprafata construita la sol de 46 mp avand nr. cadastral 125178-C2 si constructia C3 cu suprafata construita la sol de 1.213 mp avand nr. cadastral 125178-C3 inscrise in Cartea Funciara nr. 125178 (nr. CF vechi 49095 a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA

g)      teren intravilan in suprafata de 10.534 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125179 (nr. cadastral vechi 102019) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 5.993 mp avand nr. cadastral 125179-C1 si constructia C2 cu suprafata construita la sol de 656 mp avand nr. cadastral 125179-C2 inscrise in Cartea Funciara nr. 125179 (nr. CF vechi 49096 a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 si 106801/22.10.2015 emise de OCPI Prahova,  aflat in proprietatea SC UZTEL SA

h)      teren intravilan in suprafata de 5.973 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125182 (nr. cadastral vechi 102022) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 3.095 mp avand nr. cadastral 125182-C1 si constructia C2 cu suprafata construita la sol de 40 mp avand nr. cadastral 125182-C2, inscrise in Cartea Funciara nr. 125182 (nr. CF vechi 49099 a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA

i)           teren intravilan in suprafata de 847 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125186 (nr. cadastral vechi 102026) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 477 mp avand  nr. cadastral 125186-C1, inscrise in Cartea Funciara nr. 125186 (nr. CF vechi 49103) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 si 106809/22.10.2015 emise de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA

j)           teren intravilan in suprafata de 1.790 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125187 (nr. cadastral vechi 102027) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 21 mp avand nr. cadastral 125187-C1 si constructia C2 cu suprafata construita 726 mp avand nr. cadastral 125187-C2, inscrise in Cartea Funciara nr. 125187  (nr. CF vechi 49104 a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA

k)      teren intravilan in suprafata de 1.952 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125197 (nr. cadastral vechi 102037) si constructia C1 in suprafata construita la sol de 1524 mp avand nr. cadastral 125197-C1, inscrise in Cartea Funciara nr. 125197 (nr. CF vechi 49114) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 si 106807/22.10.2015 emise de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA

l)           teren intravilan in suprafata de 3.441 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125200 (nr. cadastral vechi 102040) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 2879 mp avand nr. cadastral 125200-C1, inscrise in Cartea Funciara nr. 125200 (nr. CF vechi 49117) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA

m)    teren intravilan in suprafata de 2.753 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125201 (nr. cadastral vechi 102041) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 2107 mp avand nr. cadastral 125201-C1, inscrise in Cartea Funciara nr. 125201 (nr. CF vechi 49118) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA

n)      teren intravilan in suprafata de 4.498 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125203 (nr. cadastral vechi 102043) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 2625 mp avand nr. cadastral 125203-C1, inscrise in Cartea Funciara nr. 125203 (nr. CF vechi 49120) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA

(iv) Emiterea a doua bilete la ordin in alb de catre societatea UZTEL SA Ploiesti, cate unul pentru fiecare facilitate de credit in parte (pct. 1.1. si pct. 1.2.), cu mentiunea “fara protest”, remise Bancii in forma materiala;

(v) Ipoteca mobiliara asupra stocurilor societatii UZTEL SA Ploiesti (garantie de confort).

2.    Imputernicirea domnului Zidaru Ion - Director General si a doamnei Popescu Ileana - Director Economic sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semnezein numele si pentru societate contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate.   

3.      Stabilirea datei de 12.02.2019, ca data de inregistrare si a datei de 11.02.2019 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

 

4.    Imputernicirea domnului Hagiu Neculai pentru a semna hotararile prezentei AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea domnului Hagiu Neculai a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

 Mentiuni privind sedinta AGOA si AGEA

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a sedintei AGOA si AGEA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGOA si AGEA, vor fi disponibile incepand cu data de 21.12.2018, in zilele lucratoare la registratura de la sediul social al Societatii situat in str. Mihai Bravu, nr. 243, mun. Ploiesti, jud. Prahova, Romania (,,Registratura UZTEL”), precum si pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA.  Actionarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a sedintei  AGOA si AGEA. Termenele de depunere a ofertelor in vederea numirii auditorului financiar al Societatii: incepand cu data de 21.12.2018 pana la data de 11.01.2019, la adresa de email: office@uztel.ro si prin posta.

 I. Cerinte de identificare aplicabile actionarilor:

Cerintele de identificare aplicabile pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru mandatarul acestuia si/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul actionarului persoana juridica sunt:

(a) in cazul actionarilor prsoane fizice:

            (i) sa fie insotite de actul de identitate sau, dupa caz, de copia actului de identitate al actionarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini), care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.;

            (ii) constatarea calitatii de mandatar se va face in baza imputernicirii speciale sau imputernicirii generale emise de actionar sau, in cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, in baza instructiunilor de vot primite, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale; imputernicirea generala poate fi acordata doar unui “intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat;

            (iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii straini sau pasaport pentru cetatenii straini),

            (iv) in cazul exprimarii votului prin mandatar persoana juridica: dovada calitatii de reprezentant a persoanei fizice care reprezinta mandatarul persoana juridica. Dovada se face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGOA si AGEA) sau printr-o procura emisa de reprezentantul legal al mandatarului, asa cum apare acesta inregistrat la Registrul Comertului sau organismele similare, insotita de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGOA si AGEA).

(b)  in cazul actionarilor persoane juridice:

            (i) constatarea/confirmarea calitatii de reprezentant legal se face in baza listei actionarilor primita de la Depozitarul Central S.A.; totusi daca actionarul/persoana care are aceasta obligatie nu a informat in timp util Depozitarul Central privind reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGOA si AGEA) trebuie sa faca dovada calitatii reprezentantului legal al actionarului persoana juridica;

            (ii) constatarea calitatii de reprezentant conventional/mandatar se va face pe baza imputernicirii speciale emise de reprezentantul legal al actionarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau in baza imputernicirii generale emise de reprezentantul legal al actionarului (aceasta din urma poate fi acordata doar unui “intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat) sau, in cazul actionarilor care sunt organizatii internationale, in baza unei imputerniciri speciale sau generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui “intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizatie si insotita de toate documentele justificative privind calitatea semnatarilor; in cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de crdedit care presteaza servicii de custodie, in baza instructiunilor de vot, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale;

            (iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarul (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini);

            (iv) in cazul exprimarii votului prin mandatar persoana juridica: dovada calitatii de reprezentant a persoanei fizice care reprezinta mandatarul peroana juridical; dovada se face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGOA si AGEA) sau printr-o procura emisa de reprezentantul legal al mandatarului, asa cum apare acesta inregistrat la Registrul Comertului sau organismele similare, insotita de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGOA si AGEA).

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau limba engleza.

 II. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGOA si AGEA

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social al Societatii, are/au dreptul, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului sedintelor AGOA si AGEA, de a solicita, in scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a sedintelor.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

(a) sa fie insotite de documentele care atesta indeplinirea cerintelor de identificare mentionate mai sus (Sectiunea I Cerintele de identificare aplicabile actionarilor) care sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a sedintelor AGOA si AGEA, care vor fi transmise Societatii potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos;

(b)  fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintelor AGOA si AGEA. Actionarii respectivi au, de asemenea dreptul de a prezenta in scris proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a sedintelor AGOA si AGEA;

(c)  sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii, si sa fie transmise in scris, in limba romana sau engleza, fie in format fizic (personal sau prin posta/servicii de curierat, cu confirmare de primire) inregistrate la Registratura UZTEL, sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electonica, la adresa office@uztel.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de Societate pana la data de 02.01.2019, ora 15.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule  ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.01.2019”. In cazul propunerilor transmise in format fizic, acestea trebuie semnate de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.

Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si proiectul de hotarare pentru acestea, impreuna cu convocatorul completat, daca va fi cazul, vor fi disponibile pentru actionari, incepand cu data de 09.01.2019 ora 15.00, la Registratura UZTEL precum si pe website-ul Societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA.

III. Intrebari privind ordinea de zi

Actionarii Societatii, cu indeplinirea cerintelor de identificare prevazute mai sus (Sectiunea I Cerintele de identificare aplicabile actionarilor), pot adresa intrebari in scris, in limba romana si engleza, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a  sedintelor AGOA si AGEA.  Respectivele intrebari vor fi adresate Consiliului de Administratie al Societatii si vor fi transmise fie in format fizic (personal sau prin posta/servicii de curierat, cu confirmare de primire) inregistrate la Registratura UZTEL, sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electonica, la adresa office@uztel.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de Societate pana la data de 16.01.2019. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.01.2019”

Raspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA.

 IV. Participarea actionarilor la sedinta AGOA si AGEA

Actionarii inscrisi la data de referinta 10.01.2019 in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa si pot vota la sedintele AGOA si AGEA:

i)                    personal prin vot direct;

ii)                  prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;

iii)                prin corespondenta.

Votul personal

In cazul votului personal, actionarii pesoane fizice si actionarii persoane juridice vor fi indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA prin simpla proba a identitatii acestora, respectiv a reprezentantilor legali, dupa caz, conform cerintelor de identificare prevazute in Sectiunea I de mai sus ( Cerintele de identificare aplicabile actionarilor).

 Votul prin reprezentare cu imputernicire speciala sau generala

Reprezentarea actionarilor in AGOA si AGEA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi alt actionar sau o terta persoana, prin completarea formularului imputernicirii speciale.

Formularul de imputernicire speciala:

a)      poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 21.12.2018, de la Registratura UZTEL si de pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA;

b)      va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot ,,pentru” sau ,,impotriva” sau ,,abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;

c)      va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si AGEA;

d)     va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

 

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

 In cazul in care reprezentantul actionarului/actionarilor este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA si AGEA in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:

a)   in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA si AGEA;

b)  institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

 Imputernicirile speciale, imputernicirile generale, precum si declaratiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, vor fi transmise/depuse, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar sau, dupa caz, de institutia de credit, la Registratura UZTEL, prin posta/servicii de curierat, cu confirmare de primire pana cel tarziu la data de 19.01.2019, ora 10.00 pentru AGOA, respectiv ora 11.00 pentru AGEA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.01.2019”

 Imputernicirile speciale, imputernicirile generale, precum si declaratiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, pot fi transmise catre Societate, si prin e-mail la adresa: office@uztel.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de 19.01.2019, ora 10.00 pentru AGOA, respectiv ora 11.00 pentru AGEA.

 Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA si AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenta (“Buletin de vot prin corespondenta”)

Buletinul de vot prin corespondenta:

a)   poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 21.12.2018, de la Registratura UZTEL si de pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA;

b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot ,,pentru” sau ,,impotriva” sau ,,abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;

c)      va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGOA si AGEA;

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana sau engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura UZTEL, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail office@uztel.ro, pana cel tarziu la data de 19.01.2019, ora 10.00 pentru AGOA, respectiv ora 11.00 pentru AGEA,  cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.01.2019”

 In cazul introducerii unor noi puncte, dupa publicarea convocatorului, formularul de imputernicire speciala si formularul de buletin de vot pot fi obtinute de la Registratura UZTEL si de pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA, incepand cu data de 09.01.2019 ora 15.00.

 Buletinele de vot, imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura UZTEL sau prin e-mail pana la data de 19.01.2019, ora 10.00 pentru AGOA, respectiv ora 11.00 pentru AGEA, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a voturilor valabil exprimate, in AGOA si AGEA.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 13.413.647,50 lei si este format din 5.365.459 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedinta AGOA.

Informatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul Audit Intern Control in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.00-16.00, la numarul de telefon 0244/523455 int. 120 si de pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA.                                            

   

Presedintele Consiliului de Administratie

HAGIU NECULAI

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.