vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


UZTEL S.A. - UZT

Hotarari AGA O din 03.03.2021

Data Publicare: 03.03.2021 13:16:49

Cod IRIS: E805A

Catre,

                 Autoritatea de Supraveghere Financiara

                 Bursa de Valori Bucuresti

 

 

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

 

Data raportului: 03.03.2021

Denumirea emitentului: UZTEL S.A.

Sediul social: Ploiesti, Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova

Numarul de telefon/fax:0372-441.111 / 0244-521.181

Cod unic de inregistrare: RO 1352846

Numar de ordine in Registrul Comertului:J29/48/1991

Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Eveniment important de raportat:

 

Hotararea nr. 1 din data de 03.03.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  societatii UZTEL S.A. Ploiesti

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UZTEL S.A., societate pe actiuni infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, judet Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/48/1991, cod unic de inregistrare RO 13524846, avand un capital social subscris si varsat de 13.413.647,50 lei, impartit in 5.365.459 actiuni nominative in forma dematerializata cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare,

 

convocata in mod corespunzator in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii UZTEL S.A., potrivit convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 286 din data de 22.01.2021 si in ziarul Bursa nr. 15 din data de 22.01.2021, precum si, la data de 21.01.2021, pe pagina de web a societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/Raportari curente 2021,

 

intrunita in mod legal si statutar la data de 03.03.2021, ora 10.00, in conformitate cu prevederile cerute de lege si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, in prezenta actionarilor prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 4.498.399 actiuni, reprezentand 83,8399 % din capitalul social al Societatii, reprezentand 83,8399 % din totalul drepturilor de vot,

 

A HOTARAT URMATOARELE:

1. Avand in vedere incetarea la data de 13.03.2021 a mandatelor membrilor actuali ai Consiliului de Administratie, in urma exercitarii votului secret, sunt alesi administratori ai societatii UZTEL S.A. Ploiesti:

Hagiu Neculai                   - functia Presedinte al Consiliului de Administratie;

Popescu Ileana                 - functia  Membru al Consiliului de Administratie;

Grigore Victor                  - functia  Membru al Consiliului de Administratie;

Stan Vasile Armis            - functia  Membru al Consiliului de Administratie;

Serbaniuc Tudor              - functia  Membru al Consiliului de Administratie.

Durata mandatului administratorilor alesi este de 4 ani, incepand cu data de 14.03.2021.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-          4.498.399 voturi “pentru”

-                        0 voturi “impotriva”

-                        0  voturi “abtinere”

-                        0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2.  Se stabileste remuneratia administratorilor societatii, dupa cum urmeaza:

Hagiu Neculai, functia Presedinte al Consiliului de Administratie           - 5.000 lei/net/luna ;

Popescu Ileana, functia  Membru al Consiliului de Administratie            - 4.000 lei/net/luna;

Grigore Victor, functia  Membru al Consiliului de Administratie             - 4.000 lei/net/luna;

Stan Vasile Armis, functia  Membru al Consiliului de Administratie       - 4.000 lei/net/luna;

Serbaniuc Tudor, functia  Membru al Consiliului de Administratie          - 4.000 lei/net/luna.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-          4.498.399 voturi “pentru”

-                        0 voturi “impotriva”

-                        0  voturi “abtinere”

-                        0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Se desemneaza Directorul General, Ing. Anghel George Marinelo care va reprezenta Societatea pentru semnarea noilor contracte de mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-          4.498.399 voturi “pentru”

-                        0 voturi “impotriva”

-                        0  voturi “abtinere”

-                        0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4.   Se desemneaza componenta Comitetului de audit, format din:

Grigore Victor        - functia Presedinte Comitet de Audit;

Serbaniuc Tudor     - functia Membru Comitet de Audit;

Stan Vasile Armis  - functia Membru Comitet de Audit,

conform art. 65 alin. (2) din Legea  nr. 162/2017, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 14.03.2021.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-          4.498.399 voturi “pentru”

-                        0 voturi “impotriva”

-                        0  voturi “abtinere”

-                        0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

5.  Aproba data de: (i) 19.03.2021 ca Data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 18.03.2021 ca Data ,,ex date”, conform art.2 alin. (2) lit.l) din Regulamentul nr. 5/2018.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-          4.498.399 voturi “pentru”

-                        0 voturi “impotriva”

-                        0  voturi “abtinere”

-                        0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

6. Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Hagiu Neculai , pentru a semna hotararile prezentei AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea dlui Hagiu Neculai a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-          4.498.399 voturi “pentru”

-                        0 voturi “impotriva”

-                        0  voturi “abtinere”

-                        0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

 

Presedinte Consiliul de Administratie,

Hagiu Neculai

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.