miercuri | 04 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


UZTEL S.A. - UZT

Hotarari AGA O din 25.05.2023

Data Publicare: 25.05.2023 15:24:09

Cod IRIS: BB313

RAPORT CURENT

 

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

                                                            

Data raportului: 25.05.2023

Denumirea emitentului: UZTEL S.A.

Sediul social: Ploiesti, Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova

Numarul de telefon/fax:0372-441.111 / 0244-521.181

Cod unic de inregistrare:  1352846

Numar de ordine in Registrul Comertului:J29/48/1991

Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:BVB - Categoria standard

 

Eveniment important de raportat: Hotararea  nr. 2 din data de 25.05.2023 a Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor  UZTEL S.A. Ploiesti

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZTEL S.A., avand sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, judet Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/48/1991, cod unic de inregistrare RO 1352846, avand un capital social subscris si varsat de 13.413.647,50 lei, impartit in 5.365.459 actiuni nominative in forma dematerializata cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare,

 

Convocata, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1825 din data de 21.04.2023, in ziarul Jurnalul National din data de 21.04.2023, precum si, la data de 20.04.2023, pe pagina de web a societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/Raportari curente 2023,  in baza dispozitiilor art. 5 pct. 4 raportat la art. 58 lit. g). din Legea 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata si in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii UZTEL, de catre ANDREI IOAN IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Judetul Prahova, inmatriculata in Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. 0429, Atestat nr. 2A0429, avand C.I.F. RO 26526344, reprezentata prin asociat coordonator Av. Andrei Ioan, in calitate de administrator judiciar al UZTEL SA, desemnat prin Incheierea din data de 13.04.2023, pronuntata de Tribunalul Prahova, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr. 1223/105/2023,

 

Intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de 25.05.2023, ora 10.00  a.m., la prima convocare, la sediul societatii, in conformitate cu prevederile cerute de lege si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, in prezenta actionarilor Societatii detinand 4.498.516 actiuni cu drept de vot, reprezentand 83,8422 % din capitalul social al Societatii/totalul drepturilor de vot, cu unanimitate de voturi,

HOTARESTE

 

1. Desemnarea Dlui DUMITRU PAUL GEORGE ( cetatean roman, cu datele de identificare prevazute in actul de identitate personal) in calitate de Administrator Special al UZTEL S.A., pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 25.05.2023, sub supravegherea Administratorului Judiciar. Avand in vedere desemnarea Administratorul Special, de la data de 25.05.2023, inceteaza mandatul Consiliului de Administratie.

2. Stabilirea remuneratiei cuvenite Administratorului Special, respectiv, un onorariu de succes de 2,5 % din creanta pe care Asociatia UZTEL o va incasa trimestrial prin Planul de Reorganizare al UZTEL S.A. Ploiesti.

3. Aproba, data de 15.06.2023 ca data de inregistrare, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si 14.06.2023 ca ex-date.

4. Imputerniceste, Administratorul Special sa semneze documentele necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari, semnarea Actului Constitutiv, etc. si pe dna Ciocan Carmen, consilier juridic pentru indeplinirea formalitatilor necesare pentru publicarea si inregistrarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova in conformitate cu prevederile legale.

 

Presedinte de sedinta,                                                                Secretar sedinta,

Administrator Judiciar                                                              Onut Mircea Daniel

ANDREI IOAN IPURL

Prin Andrei Ioan                                                                        Administrator Special,

                                                                                                  Dumitru Paul George

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.