vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


PRODVINALCO S.A. - VAC

Hotarari AGA O 24 aprilie 2018

Data Publicare: 24.04.2018 16:04:13

Cod IRIS: 73268

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

1125/24.04.2018

 

 

 

PRODVINALCO S.A.

400230, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj

Tel: 0040-0372-641.910; Fax: 0040-0372-876.976

Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J12/68/1991

Cod unic de inregistrare: RO199222

Capital social: 3.149.503,4 RON

Simbol: VAC

 

I. Evenimente importante de raportat

Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: Nu este cazul

Achizitii si instrainari substantiale de active: Nu este cazul

Procedura falimentului. Nu este cazul

Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI REZULTATUL VOTULUI

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita legal si statutar la a doua convocare in data de 24.04.2018, constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, a adoptat urmatoarele hotarari:

 1. Aproba corectarea pe seama rezultatului reportat al anilor anteriori a sumei de 110.818 lei.
 2. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017.
 3. Aproba raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2017.
 4. Aproba raportul auditorului financiar independent cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017.
 5. Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2017 si distribuirea de dividende in cuantum de 8.500.510 lei, reprezentand 0.2699 lei brut/actiune.
 6. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018.
 7. Aproba bugetul brut destinat remunerarii membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul in curs si aproba modificarea bugetului brut pentru perioada ianuarie – aprilie 2018.
 8. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor.
 9. Mandateaza Consiliul de Administratie pentru desemnarea agentului de plata si reprezentarea societatii in relatiile cu Depozitarul Central si agentul de plata pe care il va desemna, precum si pentru informarea corespunzatoare a actionarilor in legatura cu modalitatile si intervalul de plata al dividendelor.
 10. Mandateaza Presedintele / Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna  hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
 11. Aproba data de 11 mai 2018 ca data de inregistrare, data de 10 mai 2018 ca ex date, si data de 23 mai 2018 ca data a platii.

 

 

 

 

 

Rezultatul votului:

 

Punct ordine de zi

Pentru

Impotriva

Abtineri

Nr. Voturi

% din total voturi valabil exprimate

% din total drepturi de vot reprezentate in adunare

Nr. Voturi

% din total voturi valabil exprimate

% din total drepturi de vot reprezentate in adunare

Nr. Voturi neexprimate

1

  19.344.066    

100,00%

100,00%

         -      

         -      

         -      

               -      

2

    6.425.060    

100,00%

33,21%

         -      

         -      

         -      

  12.919.066    

3

    6.425.060    

100,00%

33,21%

         -      

         -      

         -      

  12.919.066    

4

  19.344.066    

100,00%

100,00%

         -      

         -      

         -      

               -      

5

  19.344.066    

100,00%

100,00%

         -      

         -      

         -      

               -      

6

  19.344.066    

100,00%

100,00%

         -      

         -      

         -      

               -      

7

    6.425.060    

100,00%

33,21%

         -      

         -      

         -      

  12.919.066    

8

    6.425.060    

100,00%

33,21%

         -      

         -      

         -      

  12.919.066    

9

  19.344.066    

100,00%

100,00%

         -      

         -      

         -      

               -      

10

  19.344.066    

100,00%

100,00%

         -      

         -      

         -      

               -      

11

  19.344.066    

100,00%

100,00%

         -      

         -      

         -      

               -      

 

 
 
PRESEDINTE EXECUTIV C.A.
TODEA MIRCEA DORIN               


 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.