District: BUCURESTI
Field of activity: Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Company Name: SIFI CJ STORAGE SA
CAEN Code: 6820
Address: BUCURESTI - Sector 2, Str.Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46 - 48, Cam. U12
Fiscal / Unique Code: 201896
Commerce Registry Code: J40/13820/27.11.2014
Symbol: NTEX

 

Rezultate financiare la data 30.6.2012

Situatia patrimoniului

Formularul 10- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd. 1.1.2012 30.6.2012
A. Active imobilizate: 04 10,583,300 10,518,623
I. Imobilizari necorporale 01 890 808
II.Imobilizari corporale 02 10,582,410 10,517,815
III. Imobilizari financiare 03 - -
B. Active circulante: 09 664,494 557,384
I. Stocuri 05 384,797 348,528
II. Creante 06 173,390 104,854
III. Investitii pe termen scurt 07 8,667 3,656
IV. Casa si conturi la banci 08 97,640 100,346
C. Cheltuieli in avans 10 47,285 60,810
D. Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 11 214,522 180,149
E. Active circulante nete/datorii curente nete 12 461,915 416,785
F. Total active minus datorii curente 13 11,045,215 10,935,408
G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 14 - -
H. Provizioane 15 - -
I. Venituri in avans: 16 35,342 21,260
   - subventii pentru investitii 17 - -
   - venituri inregistrate in avans 18 35,342 21,260
J. Capital si rezerve:
I. CAPITAL (rd. 23 + 24 + 25), din care: 22 1,172,823 1,172,823
   - capital subscris varsat 23 1,172,823 1,172,823
   - capital subscris nevarsat 24 - -
   - patrimoniul regiei 25 - -
II. PRIME DE CAPITAL 26 - -
III. REZERVE DIN REEVALUARE: 27 9,239,596 9,239,596
IV. REZERVE 28 312,236 346,627
Actiuni proprii 29 - -
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 30 - -
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 31 - -
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)
   SOLD C 32 - -
   SOLD D 33 - -
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
   SOLD C 34 342,087 176,362
   SOLD D 35 - 0
Repartizarea profitului 36 21,527 -
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 37 11,045,215 10,935,408
Patrimoniul public 38 - -
CAPITALURI - TOTAL 39 11,045,215 10,935,408


Contul de profit si pierdere

Formularul 20- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd. 30.6.2011 30.6.2012
Cifra de afaceri neta 01 811,127 867,490
Venituri din exploatare 12 811,171 868,341
Cheltuieli din exploatare - Total 35 611,721 640,692
Profitul sau pierderea din exploatare
   Profit 36 199,450 227,649
   Pierdere 37 0 0
Venituri financiare 45 6 1,500
Cheltuieli financiare 52 4,596 -
Profitul sau pierderea financiara
   Profit 53 0 1,500
   Pierdere 54 4,590 0
Profitul sau pierderea curent(a)
   Profit 55 194,860 229,149
   Pierdere 56 0 0
Venituri extraordinare 57 - -
Cheltuieli extraordinare 58 - -
Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
   Profit 59 0 0
   Pierdere 60 0 0
Venituri totale 61 811,177 869,841
Cheltuieli totale 62 616,317 640,692
Profitul sau pierderea brut(a)
   Profit 63 194,860 229,149
   Pierdere 64 0 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
   Profit 67 156,149 176,362
   Pierdere 68 0 0


Date informative

Formularul 30
  Nr.rd. 30.6.2011 30.6.2012
Numar mediu de salariati 23 20 9