If you can see this message, your browser does not support canvas and needs an update. Sorry. :(
Thursday, February 23, 2017 
Market Status: CLOSE
About us Investor Relations Contact
Advanced search

General Shareholders’ Meeting

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bursa de Valori Bucuresti S.A. din data de 14/15.12.2016
Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
(1) Convocator Links: 1 
(2) Convening Notice Links: 1 
Formular Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor
(1) Formular Imputernicire speciala Links: 1 
(2) Special Power of Attorney Form Links: 1 
Formular Buletin de vot prin corespondenta
(1) Formular Buletin de vot prin corespondenta Links: 1 
(2) Correspondence Voting Ballot Form Links: 1 
Procedura de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor
(1) Procedura Links: 1 
(2) Procedure Links: 1 
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi
(1) Raportul Consiliului Bursei asupra procesului privind o posibila fuziune cu SIBEX Links: 1 
(2) The Report of the Board of Governors on the process of a potential merger with SIBEX Links: 1 
Proiecte de hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
(1) Proiecte de hotarari Links: 1 
(2) Draft Resolutions Links: 1 
Rezultate vot
(1) Rezultate vot Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Links: 1 
Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara ale Actionarilor Bursa de Valori Bucuresti S.A. din data de 26/27.04.2016
Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor
(1) Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor Links: 1 
(2) Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor actualizat Links: 1 
(3) Convening Notice of the Ordinary and Extraordinary General Meetings of Shareholders Links: 1 
(4) Convening Notice of the Ordinary and Extraordinary General Meetings of Shareholders updated Links: 1 
Formulare Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor
(1) Imputerniciri speciale pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Links: 1 2 
(2) Imputernicire speciala pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Links: 1 
(3) Imputernicire speciala pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor actualizata Links: 1 
(4) Special Powers of Attorney for the Ordinary General Meeting of Shareholders Links: 1 2 
(5) Special Power of Attorney for the Extraordinary General Meeting of Shareholders Links: 1 
(6) Special Power of Attorney for the Extraordinary General Meeting of Shareholders updated Links: 1 
Formulare Buletin de vot prin corespondenta
(1) Buletine de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Links: 1 2 
(2) Buletin de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Links: 1 
(3) Buletin de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor actualizat Links: 1 
(4) Correspondence Voting Ballots for the Ordinary General Meeting of Shareholders Links: 1 2 
(5) Correspondence Voting Ballot for the Extraordinary General Meeting of Shareholders Links: 1 
(6) Correspondence Voting Ballot for the Extraordinary General Meeting of Shareholders updated Links: 1 
Procedura de desfasurare a Adunarilor Generale ale Actionarilor
(1) Procedura Links: 1 
(2) Procedure Links: 1 
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
(1) Situatiile financiare anuale consolidate pentru 2015 Links: 1 2 3 
(2) Consolidated Annual Financial Statements for 2015 Links: 1 2 3 
(3) Situatiile financiare anuale individuale pentru 2015 Links: 1 2 
(4) Separate Annual Financial Statements for 2015 Links: 1 2 
(5) Repartizarea profitului anului 2015 Links: 1 
(6) Distribution of 2015 Profit Links: 1 
(7) Remuneratiile administratorilor Links: 1 
(8) Administrators remunerations Links: 1 
(9) Strategia 2016-2020 Links: 1 
(10) Strategy for 2016-2020 Links: 1 
(11) Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pe 2016 Links: 1 
(12) Budget and Business Plan for 2016 Links: 1 
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
(1) Modificarea Actului Constitutiv Links: 1 
(2) Amendments to Articles of Incorporation Links: 1 
(3) Solutia CCP Links: 1 
(4) CCP Solution Links: 1 
(5) Potentiala fuziune cu Sibex Links: 1 
(6) Potential merger with Sibex Links: 1 
Proiecte de hotarari ale Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor
(1) Proiecte de hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Links: 1 
(2) Proiecte de hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Links: 1 
(3) Proiecte de hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor actualizate Links: 1 
(4) Draft resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders Links: 1 
(5) Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Links: 1 
(6) Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders updated Links: 1 
Rezultate vot
(1) Rezultate vot Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Links: 1 
(2) Rezultate vot Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Links: 1 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bursa de Valori Bucuresti S.A. din data de 14/15.12.2015
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
(1) Convocator Links: 1 
(2) Convocator actualizat Links: 1 
(3) Convening Notice Links: 1 
(4) Updated Convening Notice Links: 1 
Formular Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor
(1) Imputernicire speciala actualizata Links: 1 2 
(2) Special Power of Attorney updated Links: 1 2 
Formular Buletin de vot prin corespondenta
(1) Buletin de vot prin corespondenta actualizat Links: 1 2 
(2) Correspondence Voting Ballot updated Links: 1 2 
Procedura de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor
(1) Procedura Links: 1 
(2) Procedure Links: 1 
Note fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi
(1) Nota privind procedura de alegeri Links: 1 
(2) Memo regarding elections procedure Links: 1 
(3) Procedura pentru alegerea membrilor si Presedintelui Consiliului de Administratie - actualizata Links: 1 
(4) Procedure for the election of the members and President of the Board of Directors - updated Links: 1 
(5) Nota privind alegerea membrilor si a Presedintelui Consiliului de Administratie Links: 1 2 
(6) Note regarding the election of the members and President of the Board of Directors Links: 1 2 
(7) Lista candidatilor Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
(8) List of candidates Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Proiecte de hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
(1) Proiecte de hotarari actualizate Links: 1 
(2) Draft resolutions updated Links: 1 
Rezultate vot Links: 1 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bursa de Valori Bucuresti S.A. din data de 28/ 29.10.2015
Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare
(1) Convocator Links: 1 2 
(2) Convening Notice Links: 1 2 
Formular Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor
(1) Imputernicire speciala Links: 1 
(2) Special Power of Attorney Links: 1 
Formular Buletin de vot prin corespondenta
(1) Buletin de vot prin corespondenta Links: 1 
(2) Correspondence Voting Ballot Links: 1 
Procedura de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor
(1) Procedura Links: 1 
(2) Procedure Links: 1 
Note fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi
(1) Nota modificare Act constitutiv structurat pe sistemul dualist Links: 1 
(2) Memo for amending the Articles of Incorporation structured on dual system Links: 1 
Proiecte de hotarari
(1) Proiecte de hotarari Links: 1 
(2) Draft resolutions Links: 1 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bursa de Valori Bucuresti S.A. din data de 27/ 28.04.2015
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
(1) Convocator Links: 1 
(2) Convocator actualizat Links: 1 
(3) Convening Notice Links: 1 
(4) Convening Notice - updated Links: 1 
Procedura de organizare si desfasurare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
(1) Procedura Links: 1 
(2) Procedure Links: 1 
Formular Imputernicire (Procura) speciala
(1) Imputernicire (Procura) speciala actualizata Links: 1 
(2) Special Power of Attorney - updated Links: 1 
Formular Buletin de vot prin corespondenta
(1) Buletin de vot prin corespondenta actualizat Links: 1 
(2) Correspondence Voting Ballot - updated Links: 1 
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi
(1) Situatiile financiare anuale pentru 2014 Links: 1 2 3 
(2) Annual Financial Statements for 2014 Links: 1 2 3 
(3) Repartizarea profitului anului 2014 Links: 1 
(4) Profit distribution for 2014 Links: 1 
(5) Remuneratia si recompensarea administratorilor Links: 1 
(6) Administrators allowance and recompensation Links: 1 
(7) Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pe 2015 Links: 1 
(8) Budget and Business Plan for 2015 Links: 1 
Proiecte de hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
(1) Proiecte de hotarari Links: 1 
(2) Draft resolutions Links: 1 
Rezultate vot Links: 1 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bursa de Valori Bucuresti S.A. din data de 29/30.01.2015
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
(1) Convocator Links: 1 
(2) Convening Notice Links: 1 
Formular Procura speciala
(1) Procura speciala Links: 1 
(2) Special Power of Attorney Links: 1 
Formular Buletin de vot prin corespondenta
(1) Buletin de vot prin corespondenta Links: 1 
(2) Correspondence Voting Bulletin Links: 1 
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi
(1) Desemnarea candidatilor BVB pentru Consiliul de Administratie al societatii Depozitarul Central S.A. Links: 1 
(2) Designation of BVB candidates for the Board of Directors of Depozitarul Central S.A. Links: 1 
(3) Procedura de desemnare a candidatilor BVB pentru Consiliul de Administratie al societatii Depozitarul Central S.A. Links: 1 
(4) Procedure for designation of BVB candidates for the Board of Directors of Depozitarul Central S.A. Links: 1 
(5) Lista candidatilor Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
(6) List of the candidates Links: 1 
Proiecte de hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
(1) Proiecte de hotarari Links: 1 
(2) Draft resolutions Links: 1 
Rezultate vot AGA Links: 1 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bursa de Valori Bucuresti S.A. din data de 24/25 aprilie 2014
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
(1) Convocator Links: 1 
(2) Convening Notice Links: 1 
Scrisoarea Directorului General catre actionarii BVB / CEO Letter to BVB Shareholders Links: 1 
Formular Procura speciala
(1) Procura speciala Links: 1 
(2) Special Power of Attorney Links: 1 
Formular Buletin de vot prin corespondenta
(1) Buletin de vot prin corespondenta Links: 1 
(2) Correspondence Voting Bulletin Links: 1 
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi
(1) Situatiile financiare anuale pentru 2013 Links: 1 2 3 
(2) Annual Financial Statements for 2013 Links: 1 2 3 
(3) Repartizarea profitului anului 2013 Links: 1 
(4) Profit distribution for 2013 Links: 1 
(5) Remuneratiile si recompensarea administratorilor Links: 1 
(6) Administrators allowance and recompensation Links: 1 
(7) Auditorul financiar si durata contractului de audit financiar Links: 1 
(8) Financial auditor and period of financial auditor contract Links: 1 
(9) Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru 2014 Links: 1 2 3 
(10) Income and Expenses Budget and Business Plan for 2014 Links: 1 2 3 
(11) Achizitionare DC sistem IT - propunere actionari peste 5% Links: 1 
(12) Procedura de desemnare a candidatilor BVB - propunerea Consiliului Bursei Links: 1 
(13) Procedure for BVB candidates designation - Board of Governors' proposal Links: 1 
(14) Procedura de desemnare a candidatilor BVB - propunere actionari peste 5% Links: 1 
(15) Desemnarea candidatilor BVB Links: 1 2 
(16) BVB candidates designation Links: 1 2 
(17) Lista candidatilor BVB pentru Consiliul de Administratie al CCB - propunerea Consiliului Bursei Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 
(18) Lista candidatilor BVB pentru Consiliul de Administratie al CCB - propunere actionar Lucian Dobre Links: 1 2 
(19) Lista candidatilor BVB pentru Consiliul de Administratie al CCB - propunere actionar Vienna Investment Trust Links: 1 2 
(20) Lista candidatilor BVB pentru Consiliul de Administratie al DC - propunerea Consiliului Bursei Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
(21) Lista candidatilor BVB pentru Consiliul de Administratie al DC - propunere actionar Raiffeisen Capital&Investment Links: 1 2 
(22) Lista candidatilor BVB pentru Consiliul de Administratie al DC - propunere actionar SIF Moldova Links: 1 2 
(23) Lista candidatilor BVB pentru Consiliul de Administratie al DC - propunere actionar Lucian Dobre Links: 1 2 
Proiecte de hotarari Links: 1 
Drepturi de vot suspendate pentru AGAO din 24/25.04.2014 Links: 1 2 
Intrebari si raspunsuri aferente ordinii de zi a Adunarii generale a actionarilor din data de 24/25.04.2014 Links: 1 2 
Rezultate vot AGAO - 25.04.2014 Links: 1 
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. din data de 27/28.06.2013
Convocatorul Adunarilor Generale Extraordinare
(1) Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare Links: 1 
(2) Convening Notice for Extraordinary General Meeting Links: 1 
Formular Procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor
(1) Procura speciala pentru Adunarea Generala Extraordinara Links: 1 
(2) Special power of attorney for the Extraordinary General Meeting of Shareholders Links: 1 
Formular Buletin de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor
(1) Buletin de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara Links: 1 
(2) Correspondence voting bulletin for the Extraordinary General Meeting of Shareholders Links: 1 
Cerere convocare AGAE Links: 1 
Fundamentare cerere convocare AGAE Links: 1 
Proiecte de hotarari pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Links: 1 
Rapoarte curente neintrunire cvorum AGAE Links: 1 2 
Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a actionarilor S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. din data de 24/25.04.2013
Convocatorul Adunarilor Generale
(1) Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare Links: 1 
(2) Convening Notice for Extraordinary and Ordinary General Meetings Links: 1 
Formular Procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor
(1) Procura speciala pentru Adunarea Generala Extraordinara Links: 1 
(2) Special power of attorney for the Extraordinary General Meeting of Shareholders Links: 1 
Formular Procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor
(1) Procura speciala pentru Adunarea Generala Ordinara Links: 1 
(2) Special power of attorney for the Ordinary General Meeting of Shareholders Links: 1 
Formular Buletin de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor
(1) Buletin de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara Links: 1 
(2) Correspondence voting bulletin for the Extraordinary General Meeting of Shareholders Links: 1 
Formular Buletin de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor
(1) Buletin de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara Links: 1 
(2) Correspondence voting bulletin for the Ordinary General Meeting of Shareholders Links: 1 
Note de fundamentare a propunerilor cuprinse in punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor
(1) Nota privind aprobarea participarii Bursei de Valori Bucuresti S.A. la majorarea capitalului social al Casei de Compensare Bucuresti S.A. Links: 1 
(2) Note on the approval of Bucharest Stock Exchange participation in Bucharest Clearing House share capital increase Links: 1 
(3) Nota privind propunerea de modificare a Actului Constitutiv al B.V.B. Links: 1 
(4) Argumentation note regarding the proposal to update the B.V.B. Constitutive Act Links: 1 
(5) Nota privind propuneri referitoare la politica de tarife si comisioane practicata de B.V.B. Links: 1 
(6) Argumentation note with regard to B.V.B. 's pricing policy changes Links: 1 
(7) Nota de fundamentare privind aprobarea rascumpararii de catre B.V.B. a propriilor actiuni Links: 1 
(8) Explanatory note of the proposal to approve B.V.B.'s repurchase of its own shares Links: 1 
(9) Nota privind aprobarea diminuarii capitalului social al B.V.B. Links: 1 
(10) Motin for approval to reduce B.V.B.'s share capital Links: 1 
Note de fundamentare a propunerilor cuprinse in punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor
(1) Situatii financiare anuale ale B.V.B. Links: 1 2 3 
(2) Annual financial statements Links: 1 2 3 
(3) Nota privind modul de repartizare a profitului net realizat de catre B.V.B. Links: 1 
(4) Motion for distributing the net profit obtained by B.V.B. Links: 1 
(5) Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de afaceri pentru anul 2013 Links: 1 
(6) Income and Revenues Budget and Business Plan for 2013 Links: 1 
(7) Nota privind aprobarea remuneratiilor administratorilor B.V.B. pentru exercitiul financiar 2013 Links: 1 
(8) Note on approval of the allowance level for the members of the Board of Governors of the B.V.B. Links: 1 
(9) Estimari financiare pentru anii 2014-2015. Links: 1 
(10) Financial projections for 2014-2015 Links: 1 
Anexe la notele de fundamentare a propunerilor cuprinse in punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor
(1) Anexe la nota privind propuneri referitoare la politica de tarife si comisioane practicata de B.V.B. Links: 1 2 
(2) Annexes to the argumentation note with regard to B.V.B. 's pricing policy changes Links: 1 2 
(3) Anexa la nota privind aprobarea diminuarii capitalului social al B.V.B. Links: 1 
(4) Annex to the motin for approval to reduce B.V.B.'s share capital Links: 1 
Proiecte de hotarari pentru Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a actionarilor Links: 1 
Cereri de completare a ordinii de zi a AGAE si AGAO din data de 24/25 aprilie 2013 Links: 1 2 3 4 5 
Intrebarile si raspunsurile aferente cu privire la ordinea de zi a Adunarilor Generale a Actionarilor Links: 1 
Drepturi de vot suspendate pentru AGAE/AGAO din 24/25.04.2013 Links: 1 2 
Rezultate vot AGAO - 25042013 Links: 1 
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. din data de 13/14.03.2013
Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare
(1) Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare Links: 1 
(2) Convening Notice for the Extraordinary General Meeting of Shareholders Links: 1 
Formular Procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor
(1) Procura speciala pentru Adunarea Generala Extraordinara Links: 1 
(2) Special power of attorney for the Extraordinary General Meeting of Shareholders Links: 1 
Formular Buletin de vot prin corespondenta
(1) Buletin de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Links: 1 
(2) Correspondence voting bulletin for the Extraordinary General Meeting of Shareholders Links: 1 
Note de fundamentare a propunerilor cuprinse in punctele de pe ordinea de zi
(1) Nota privind propunerea de modificare a Actului Constitutiv al B.V.B. Links: 1 
(2) Argumentation note regarding the proposal to update the B.V.B. Constitutive Act Links: 1 
(3) Nota privind completare ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare Links: 1 
(4) EN_Note on Completion of the agenda of the General Assembly Meeting of Shareholders Links: 1 
(5) Nota privind propuneri referitoare la politica de tarife si comisioane practicata de B.V.B. Links: 1 
(6) Argumentation note with regard to B.V.B. 's pricing policy changes Links: 1 
Anexe
(1) Anexa nr. 1 la nota privind propuneri referitoare la politica de tarife si comisioane practicata de B.V.B. Links: 1 
(2) Appendix no. 1 to the argumentation note with regard to B.V.B. 's pricing policy changes Links: 1 
(3) Anexa nr. 2 la nota privind propuneri referitoare la politica de tarife si comisioane practicata de B.V.B. Links: 1 
(4) Appendix no. 2 to the argumentation note with regard to B.V.B. 's pricing policy changes Links: 1 
Proiecte de hotarari pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Links: 1 
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. din data de 25/26.04.2012
Convocatorul Adunarilor Generale
(1) Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare Links: 1 
(2) Convening Notice for Ordinary and Extraordinary General Meeting Links: 1 
Formular Procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala a actionarilor Links: 1 2 
Formular Buletin de vot prin corespondenta Links: 1 2 
Documente si materiale informative AGAO Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Documente si materiale informative AGAE Links: 1 2 
Proiectele de hotarari pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor Links: 1 2 
Hotarari AGA Ordinara din 26.04.2012, neintrunire cvorum pentru AGA Extraordinara (a doua convocare) Links: 1 
Rezultate vot AGAO 26.04.2012 Links: 1 
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. din data de 09/10.01.2012
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare
(1) Convocatorul Adunarii Generale Ordinare Links: 1 
(2) Notice for Ordinary General Meeting Links: 1 
Formular Procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Links: 1 
Formular Buletin de vot prin corespondenta Links: 1 
Precizari privind participarea prin reprezentant si exercitarea dreptului de vot prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara a actionarilor convocata in data de 09/10 ianuarie 2012 Links: 1 
Documente si materiale informative AGAO Links: 1 2 3 4 5 
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Links: 1 
Lista candidatilor nominalizati pentru Consiliul Bursei Links: 1 
Dosare candidati Consiliul Bursei Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Lista persoanelor propuse drept candidati pentru postul vacant de administrator din Consiliul de Administratie al S.C. Depozitarul Central S.A Links: 1 
Dosare candidati Depozitarul Central Links: 1 2 3 4 5 6 
Lista persoanelor propuse drept candidati pentru posturile vacante de administrator din Consiliul de Administratie al S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A Links: 1 
Dosare candidati Casa de Compensare Bucuresti Links: 1 2 3 
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. din data de 24/25.06.2011
Convocatorul Adunarilor Generale
(1) Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare Links: 1 
(2) Notice for Extraordinary General Meeting Links: 1 
Formulare de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraodinara a actionarilor Links: 1 
Formulare de Buletin de vot prin corespondenta Links: 1 
Documente si materiale informative AGAE Links: 1 2 3 4 5 
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Links: 1 
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. din data de 29/30.04.2011
Convocatorul Adunarilor Generale
(1) Convocator AGAO si AGAE Links: 1 
(2) Notice for Ordinary & Extraordinary General Meeting Links: 1 
Formulare de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale ale actionarilor Links: 1 2 
Formulare de Buletin de vot prin corespondenta Links: 1 2 
Documente si materiale informative AGAO Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Documente si materiale informative AGAE Links: 1 2 3 4 
Proiectele de hotarari pentru Adunarile Generale ale actionarilor Links: 1 
Lista candidatilor nominalizati pentru postul vacant de administrator din Consiliul Bursei Links: 1 
Lista persoanelor propuse drept candidati pentru postul vacant de administrator din Consiliul de Administratie al S.C. Depozitarul Central S.A Links: 1 
Lista persoanelor propuse drept candidati pentru postul vacant de administrator din Consiliul de Administratie al S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A Links: 1 
Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor Links: 1 
Rezultatele votului - sedinta AGAO Links: 1 
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. din data de 10/11.09.2010
Convocatorul Adunarilor Generale Links: 1 
Procedura de desemnare a candidatilor Societatii pentru Consiliul de Administratie al S.C. Depozitarul Central S.A. – proiect Links: 1 
Lista candidatilor propusi de actionarii Societatii Links: 1 
Dosarele candidatilor propusi de actionarii Societatii, transmise de actionari.
(1) 1. Octavian Dragolea Links: 1 
(2) 2. Cristinel Sandu Popescu Links: 1 
(3) 3. Carmen Dumitrescu Links: 1 
(4) 4. Doru Bolos Links: 1 
(5) 5. Ovidiu Sergiu Pop Links: 1 
(6) 6. Ciprian Ioan Zah Links: 1 
(7) 7. Adrian Manaila Links: 1 
(8) 8. Alexandru Ioan Links: 1 
(9) 9. Cecilia Manta Links: 1 
(10) 10. Mircea Botta - CANDIDATURA RETRASA Links: 1 
(11) 11. Daniela Carmen Boeriu Links: 1 
(12) 12. Bogdan Cosmin Ivan Links: 1 
(13) 13. Lucian Isac Links: 1 
(14) 14. Stere Farmache Links: 1 
(15) 15. Valentin Ionescu Links: 1 
(16) 16. Rares Nilas Links: 1 
(17) 17. Adrian Tod Raileanu Links: 1 
(18) 18. Dana Mirela Ionescu Links: 1 
Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societatii Links: 1 
Documentele si materialele informative AGAO si AGAE Links: 1 2 
Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale ale actionarilor Links: 1 
Formularele de Buletin de vot prin corespondenta Links: 1 
Proiectele de hotarari pentru Adunarile Generale ale actionarilor Links: 1 
Hotararile Adunarilor generale ale actionarilor Links: 1 2 

Note: In case of discrepancies between the Romanian and the English versions for the above documents, the Romanian version shall prevail.