vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE - BCM

Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

Data Publicare: 19.06.2018 18:50:05

Cod IRIS: B0E90

 

RAPORT CURENT

Conform art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind incheierea unui act juridic cu persoane implicate cu actionarii care detin controlul societatii

 

 

Data raportului:                                                         19.06.2018

Denumirea societatii emitente:                                   CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.

Sediul social:                                                           Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava

Nr. tel./fax:                                                               +40 230 207 000/ +40 230 207 001

Cod Unic de Inregistrare:                                           10376500

Numar de ordine in Registrul Comertului:                      J33/718/1998

Capital social subscris si varsat:                               16,733,960 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:         167,339,600 actiuni, cu o valoare nominala de 0.1                 lei/actiune

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza          Bursa de Valori Bucuresti

valorile mobiliare emise:

Cod LEI                                                                   2549003JCE4UBBB88S53

 

 

Evenimente importante de raportat

 

Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017

 

In perioada 14-18 iunie 2018 CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. a subscris suma de 1.600.000 lei si a achizitionat un numar de 640.000 obligatiuni corporative emise de FIROS S.A., dupa cum urmeaza:

 

Data tranzactiei

Valoare nominala obligatiuni

Numar obligatiuni subscrise

Suma subscrisa (lei)

14.06.2018

2,5 lei/obligatiune

240.000

   600.000

18.06.2018

2,5 lei/obligatiune

400.000

1.000.000

TOTAL

 

640.000

1.600.000

 

Atat CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. cat si FIROS S.A. sunt filiale ale SIF MUNTENIA.

 

Principalele caracteristici ale actului juridic:

Partile care au incheiat actul juridic:

CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A (subscriitor) si FIROS S.A. (emitent obligatiuni)

Natura actului juridic

Subscriere emisiune obligatiuni

Valoare tranzactii

1.600.000 lei

Dobanda:

Fixa, 4 % pe an; dobanda se calculeaza incepand cu data platii obligatiunilor si se plateste la fiecare 90 zile calendaristice de la data fiecarei subscrieri

Scadenta:

36 luni de la data subscrierii

Scadenta dobanzii :

Dobanda va fi platita la scadenta intr-o singura transa la fiecare 90 zile calendaristice de la data fiecarei subscrieri. Numarul contului bancar va fi indicat de investitor, cu 3 zile inainte de fiecare scadenta

Plata imprumutului catre investitori:

O singura transa, la scadenta se va face prin virament in cont bancar. Numarul contului bancar va fi indicat de investitor, cu 3 zile inainte de scadenta

Penalitati:

In cazul intarzierii la plata a principalului sau a dobanzilor, se vor percepe penalitati de 0,15% pe zi, aplicate la suma scadenta (principal sau dobanda); perioada pentru care se calculeaza penalitati de intarziere nu poate depasi 15 zile calendaristice

Destinatia fondurilor:

Fondurile rezultate ca urmare a emisiunii de obligatiuni au in vedere asigurarea capitalului de lucru conform programului de activitate si bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat de AGOA

Garantii din partea emitentului de obligatiuni:

Ipoteca asupra imobilului aflat in propietatea societatii FIROS S.A. situat la adresa B-dul Timisoara Nr. 100T, Bucuresti, identificat cu nr cadastral 8249/2 - lot 2 - compus din teren in suprafata de 9.640 mp si constructiile edificate pe acesta cu o suprafata totala construita de 6.044 mp

Datorii reciproce:

Nu este cazul

 

 

 

Florica TRANDAFIR

Presedinte al Consiliului de Administratie Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.