vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


BUCUR OBOR SA BUCURESTI - BUCU

Procedura plata dividende (aferente 2017)

Data Publicare: 03.04.2018 15:00:10

Cod IRIS: 8719C

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5

Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 /021.659.64.36,cnvm@cnvmr.ro

 

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2

Fax: 021.312.47.22, bvb@bvb.ro

 

RAPORT CURENT al Societatii “BUCUR OBOR” S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,

Codului ATS-BVB si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului

03.04.2018

Denumirea entitatii emitente

“BUCUR OBOR” S.A.

Sediul social

Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

Numar de telefon/fax/email

021/252.59.34;021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

RO 19

Numar de ordine in Registrul Comertului

J40/365/09.02.1991

Capital social subscris si varsat

1.337.575 lei impartit in 13.375.750 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei

Codul LEI

2138008PF4H4B6SSBT29

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Procedura privind plata dividendelor aferente anului 2017

In data de 03.04.2018 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii Bucur Obor S.A. (denumita in continuare „Societatea”), in cadrul careia s-a aprobat Procedura privind plata dividendelor aferente anului 2017.

Procedura privind plata dividendelor aferente anului 2017 este disponibila in Anexa prezentului Raport curent si pe website-ul Societatii, www.bucurobor.ro in Sectiunea Actionariat, Noutati Investitori si al Depozitarului Central S.A., www.depozitarulcentral.ro. De asemenea, procedura poate fi obtinuta, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00-12:00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta.

Societatea anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 cu incepere din data de 27.04.2018 (stabilita ca „Data Platii” prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 9 din data de 22.03.2018).

Actionarii indreptatiti sa beneficieze de dividende, proportional cu cota de participare la capitalul social subscris si varsat, sunt numai acei actionari inregistrati la data de 11.04.2018 in Registrul actionarilor Societatii furnizat de catre Depozitarul Central S.A. (stabilita ca Data de Inregistrareprin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 8 din data de 22.03.2018).

Ex-Date stabilita prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 8 din 22.03.2018 este data de 10.04.2018.      

Valoarea bruta a dividendului ce urmeaza a fi platita este de 1,2398 lei/actiune.

Impozitul pe dividende va fi retinut la sursa de catre Emitent, acolo unde este cazul, conform reglementarilor legale in vigoare la Data Platii. In cazul in care un actionar considera ca este scutit de impozit, in conformitate cu reglementarile legale aplicabile, va transmite catre Emitent actele care dovedesc aplicabilitatea respectivelor prevederi legale. Documentele doveditoare se vor transmite pana cel mai tarziu la data de 20.04.2018, de luni pana vineri intre orele 10:00 si 16:00, in original sau copie legalizata, impreuna cu detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra documentelor in cauza. Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

Emitentul nu este responsabil de neaplicarea tratamentului fiscal mentionat mai sus, in lipsa prezentarii in termenul mentionat a documentatiei si/sau a clarificarilor solicitate.

Dividendele vor fi distribuite actionarilor incepand cu data de 27.04.2017, prin intermediul Depozitarului Central S.A. (Depozitarul Central) si al participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central S.A. (Participanti”, intermediari in conformitate cu art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, care au incheiat contract de participare la sistemul Depozitarului Central).

Agentul de plata desemnat de catre Emitent este Banca Transilvania (Agent de Plata), avand sediul central in Mun. Cluj-Napoca, Str. G. Baritiu nr. 8, Jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/4155/1993, Cod Unic de Inregistrare 5022670.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, sau la nr. de telefon 021/252.59.34, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00 –16:00.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General – Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU

 

           

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.