duminică | 19 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


COMCM SA CONSTANTA - CMCM

Solicitare completare ordine de zi AGOA din 28/29.10.2022

Data Publicare: 11.10.2022 16:46:37

Cod IRIS: A620D

 

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

 

 

 Nr. 986/11.10.2022

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data raportului: 11.10.2022

COMCM S.A.

Sediul social:                                                                       B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanta

Numarul de telefon / fax:                                                    0241 617308, 0241 616023

Cod unic de inregistrare fiscala:                                         RO 1868287

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului:     J 13/613/1991

Capital social subscris si varsat:                                         23.631.667,80 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:          BVB Bucuresti, simbol CMCM

 

 

Evenimente importante de raportat Cerere completare ordine de zi AGOA convocata               pentru 28/29.10.2022

 

Societatea COMCM S.A. informeaza publicul investitor despre faptul ca, in data de 10.10.2022, a fost primita de la actionarul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. cu o detinere de 134.049.930 actiuni, reprezentand un procent de 56,7247 % din capitalul social al COMCM S.A., Cererea de completare a ordinii de zi a sedintei AGOA a COMCM S.A convocata            pentru data de 28/29.10.2022, cu urmatoarele puncte:

1.      Revocarea hotararii AGOA nr. 11/08.10.2012 – referitoare la mandatarea consiliului de administratie pentru numirea auditorului financiar, pentru fixarea duratei minime a contractului de audit si a remuneratiei acestuia

2.      Alegerea auditorului financiar al societatii pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor exercitiilor financiare aferente anilor 2022 si 2023

3.      Aprobarea imputernicirii consiliului de administratie pentru incheierea contractului de audit si negocierea onorariului anul cuvenit auditorului financiar

4.      Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditional anexat

5.      Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

 

Cererea de completare a ordinii de zi a fost transmisa Consiliului de Administratie, pentru a decide in consecinta.

 

            DIRECTOR GENERAL,

         Gabriela ALEXE

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.