joi | 05 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. - EFO

Raport trim 3 2018

Data Publicare: 15.11.2018 7:32:49

Cod IRIS: 13A6F

A.COMUNICAT

RAPORT TRIMESTRUL 3 2018

In conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018 si Legea 24/2017

Denumirea societatii emitente: SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., Societate administrata in sistem dualist

Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29

Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991

C.I.F.: RO 2980547

Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 30.09.2018, in conformitate cu Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018

A.Raportul trimestrial la 30 septembrie 2018

1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 30 septembrie 2018

1.a.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator economic-financiar

Realizat la 30.09.2018 (lei)

Realizat la 31.12.2017 (lei)

Variatia 30.09.2018/ 31.12.2017 (%)

Active Imobilizate total din care:

206.068.356

205.322.009

100,36%

Imobilizari corporale

184.489.129

183.895.784

100,32%

Imobilizari necorporale

415.762

396.453

104,87%

Investitii imobiliare

17.191.112

17.191.112

100,00%

Active financiare

2.434.010

2.434.010

100,00%

Creante comerciale si alte creante ( inclusiv privind impozitul amanat)

1.538.343

1.404.650

109,52%

Active Circulante total din care:

72.403.763

47.048.121

153,89%

Stocuri

498.037

442.128

112,65%

Creante comerciale si alte creante.

11.267.810

4.868.821

231,43%

Active financiare

0

0

0,00%

Numerar si echivalente de numerar

22.199.147

4.439.143

500,08%

Active clasificate ca detinute pentru vanzare

36.477.412

36.516.013

99,89%

Cheltuieli inregistrate in avans

1.961.356

782.016

250,81%

TOTAL ACTIVE

278.472.119

252.370.130

110,34%

Capitaluri Proprii total din care:

243.112.518

231.785.375

104,89%

Capital social subscris si varsat

57.894.994

57.894.994

100,00%

Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dats a IAS 29

85.945.333

85.945.333

100,00%

Prime de capital

1.895.855

1.895.855

100,00%

Rezerve

23.636.558

22.894.846

103,24%

Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29

16.745.901

16.745.901

100,00%

Diferente din reevaluare

107.255.810

107.511.069

99,76%

Rezultatul exercitiului

12.166.619

1.691.836

719,14%

Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29

52.842.919

52.587.660

100,49%

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29

(102.691.275)

(102.691.275)

100,00%

Alte elemente de capitaluri proprii

(12.580.197)

(12.690.844)

99,13%

Datorii total din care:

35.359.601

20.584.755

171,78%

Datorii pe Termen Lung total din care:

13.217.079

15.209.362

86,90%

Imprumuturi pe termen lung

0

1.600.000

-

Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.

0

39.735

-

Provizioane

56.581

409.128

13,83%

Datorii privind impozitul amanat.

13.160.498

13.160.498

100,00%

Datorii Curente total din care:

22.142.522

5.375.393

411,92%

Imprumuturi pe termen scurt

0

800.000

-

Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate

22.053.275

4.550.552

484,63%

Venituri inregistrate in avans

64.406

0

-

Provizioane

24.841

24.841

100,00%

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

278.472.119

252.370.130

110,34%

1.b.SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

Indicator economic-financiar

Realizat la 30.09.2018

(lei)

Realizat la 30.09.2017

(lei)

Indice realizat la 30.09.2018/ realizat la 30.09.2017 (%)

Total venituri din exploatare din care:

48.411.536

36.148.196

133,93%

Venituri din cazare

29.451.848

20.992.537

140,30%

Venituri din alimentatie publica

13.833.560

10.123.237

136,65%

Venituri din chirii si alte venituri incluse in cifra de afaceri

3.873.971

3.408.207

113,67%

Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare

447.445

0

-

Alte venituri (productia imobilizata, ajustari, amenzi, penalitati, etc.) – mai putin venituri din anulare proviz.

804.712

1.624.215

49,54%

Total cheltuieli din exploatare din care:

36.143.014

30.313.984

119,23%

Cheltuieli privind stocurile

7.247.848

5.966.672

121,47%

Cheltuieli privind utilitatile

2.670.810

2.156.895

123,83%

Cheltuieli cu salariile, contributiile si alte beneficii

10.780.340

9.803.935

109,96%

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor

5.045.935

5.226.741

96,54%

Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare

265.699

1.378

19281,49%

Cheltuieli cu alte impozite si taxe

3.459.655

2.550.131

135,67%

Alte cheltuieli (diminuate cu veniturile din anulare provizioane)

6.672.727

4.608.232

144,80%

Rezultatul activitatii de exploatare

12.268.522

5.834.212

210,29%

Venituri financiare

190.563

147.059

129,58%

Cheltuieli financiare

74.002

90.851

81,45%

Rezultatul Financiar Net

116.561

56.208

207,38%

Venituri TOTALE

48.602.099

36.295.255

133,91%

Cheltuieli TOTALE

36.217.016

30.404.835

119,12%

Rezultatul brut inainte de impozitare

12.385.083

5.890.420

210,26%

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent

0

0

0

Cheltuiala cu impozitul specific

218.464

146.756

148,86%

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

0

0

0

Venituri aferente impozitului pe profit amanat

0

0

0

Rezultatul din Activitati Continue

12.166.619

5.743.664

211,83%

Total Rezultat Global Aferent Perioadei

12.166.619

5.743.664

211,83%

1.c.Indicatori economico-financiari la 30.09.2018 conform Anexei nr.13 la Regulamentul ASF nr.5/2018

Nr crt

Denumirea indicatorului

Mod de calcul

Rezultat

1

Indicatorul lichiditatii curente

active curente/ datorii curente

3,2699

2

Indicatorul gradului de indatorare

capital imprumutat/ capital propriu x 100

5,41%

3

Viteza de rotatie a debitelor clienti

soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 90 zile

36,45

4

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

cifra de afaceri / active imobilizate

0,2289

2.Raportul trimestrial la 30 septembrie 2018 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul de mai jos.

Raportul trimestrial la 30 septembrie 2018 este neauditat.

Narcisa MOSOIU

Director General/Presedinte Executiv

Daniela TUDOR

Sef birou contabilitate Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.