miercuri | 06 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. - EL

Raport la S1 2023

Data Publicare: 25.08.2023 8:37:43

Cod IRIS: 1E1E7

Sumar rezultate consolidate pentru T2 2023 / S1 2023

Evolutia principalilor indicatori in semestrul I al anului 2023:

§  EBITDA – 636 mil. RON, in crestere substantiala, cu 535 mil RON fata de S1 2022;

§  Rezultat net – profit de 106 mil. RON, imbuntatire semnificativa, comparativ cu pierderea de 176 mil RON in S1 2022;

§  Venituri operationale - 6739 mil RON, in crestere cu 14% fata de 5933 mil RON la S1 2022;

§  CAPEX PIF – 212.4 mil RON, in crestere solida cu 93% fata de 110 mil RON in S1 2022.

Evolutia principalilor indicatori in trimestrul 2 al anului 2023:

§  EBITDA – 466 mil. RON, in crestere substantiala, cu 314 mil RON fata de T2 2022;

§  Profit net –173 mil. RON, in crestere substantiala, comparativ cu pierderea de 18 mil RON in T2 2022;

§  Venituri operationale – 3206 mil RON, in crestere cu 20% fata de 2675 mil RON in T2 2022;

§  CAPEX PIF (puneri in functiune) – 162,2 mil RON, cu 141% mai mult decat 67,4 mil RON in T2 2022.

Principalele rezultate sunt prezentate in continuare si sunt extrase din situatiile financiare interimare consolidate simplificate revizuite la data si pentru perioada incheiata la 30 iunie 2023, intocmite conform OMFP 8022/2016:

Rezultate Financiare – in mil. RON*

S1
2023

S1 2022

Δ

Δ %

T2 2023

T2
2022

Δ

Δ %

Venituri operationale, din care

6739

5933

806

14%

3206

2675

531

20%

   Venituri din subventii

1802

1211

591

49%

815

579

236

41%

   Venituri productie imobilizari    necorporale**

56

0

56

-

35

0

35

-

Cheltuieli operationale

(6460)

(6080)

(380)

6%

(2921)

(2647)

(273)

9%

Profit operational/(Pierdere operationala)

279

(147)

426

-

286

28

258

921%

EBITDA

636

101

535

530%

466

152

314

207%

Profit/(Pierdere) net/(a)

106

(176)

282

-

173

(18)

191

-

*Sumele sunt rotunjite la nivelul celei mai apropiate valori intregi

**Veniturile din productie imobilizari necorporale reprezentand capitalizarea costurilor suplimentare cu achizitia de energie electrica. Primul activ capitalizat pentru costurile suplimentare cu achizitia de energie electrica pentru acoperirea CPT a fost inregistrat la 30.09.2022 pentru perioada ianuarie-septembrie 2022 conform OMFP 3900/2022, astfel ca in S1 2022 nu avem valoare comparativa.

Sursa: Electrica

 

Declaratie Chirita Alexandru-Aurelian, Director General Electrica S.A.:

„Rezultatele financiare obtinute de catre Grupul Electrica in S1, din care mentionez o crestere a EBITDA la 636 mil. RON si un rezultat net, profit de 106 mil. RON, evidentiaza nu doar strategia rezilienta a companiei, ci si dedicatia incontestabila a echipei noastre in a implementa solutii eficiente intr-un mediu de piata fluctuant, cu o concentrare profunda asupra tranzitiei catre energia verde.

Oamenii nostri stau in centrul acestei tranzitii, fiind sursa inovatiei si adaptarii. Intr-un mediu economic si legislativ fluctuant, consolidam pozitia noastra ca entitate stabila si rezilienta, mereu gata sa se adapteze provocarilor unei piete in evolutie.

Prin consolidarea fundatiei financiare si prin optimizarea eficientei operationale in toate domeniile noastre de afaceri, ne propunem sa intarim si sa extindem portofoliul nostru axat pe energii regenerabile. Imi exprim cea mai profunda recunostinta fata de fiecare membru al echipei, clientii, investitorii si partenerii nostri, a caror contributie a fost esentiala in definirea si modelarea directiei pe care o urmam.”.  

 

ALTE INFORMATII OPERATIONALE IMPORTANTE

§  Volumul de energie electrica distribuita - 8,28 TWh, in scadere cu 7,9% fata de S1 2022;  DEER deserveste aprox. 3.9 mil utilizatori, pe o arie ce acopera circa 40% din suprafata Romaniei;

§  Volumul de energie electrica furnizata pe piata cu amanuntul  - 3,88 TWh, redus cu 6,84% fata cu S1 2022, pe fondul tendintei generale de scadere a consumului de energie electrica; Electrica Furnizare furnizeaza electricitate pentru aprox. 3.5 mil locuri de consum pe piata concurentiala, cat si in regim de serviciu universal si ultima instanta);

§  Cota de piata pe furnizarea de energie electrica - Electrica Furnizare este unul dintre cei mai mari furnizori, cu o cota totala de piata de 17,79% si de 10,43% in regim concurential, conform ultimului raport ANRE disponibil, respectiv cel din aprilie 2023;

§  Grupul Electrica urmareste in continuare extinderea portofoliului in domeniul productiei de energie electrica, in special din surse regenerabile, avand la acest moment proiecte in diferite faze de executie cu o capacitate de 296,5 MW.

§  Baza Activelor Reglementate (BAR), in termeni nominali, cu inflatie 13,69% pentru anul 2023, estimata la sfarsitul primului semestru al anului 2023 este de 6,9 mld. RON, fara inflatie fiind 6,1 mld. RON, cu mentiunea ca activele din BAR o sa treaca printr’un proces de reevaluare, datorat cerintelor legale.

§  La finalul primului semestru din anul 2023, operatorul Distributie Energie Electrica Romania (DEER), a realizat si pus in functiune (CAPEX PIF) investitii in valoare de 212,4 mil. RON, reprezentand 28% din valoarea programului de puneri in functiune planificat pentru 2023 (i.e. 764 mil. RON, din care 628,4 mil. RON plan aferent anului 2023 si 135,6 mil. RON valori reportate aferente anului 2022); s-au realizat 82,9 mil. RON din planificarea aferenta anului 2023, 95,2 mil. RON recuperari aferente anului 2022 si 34,3 mil. lucrari suplimentare fata de planul anului 2023, provenite din modificari legislative privind racordarea.

 

Analiza indicatorilor financiari la nivel consolidat

In primul semestru al anului 2023, EBITDA la nivelul Grupului Electrica a inregistrat o crestere substantiala de 535 milioane RON, ajungand la o valoare de 636 milioane RON, comparativ cu valoarea de 101 milioane RON realizata in S1 2022.

Impactul a fost generat, in principal, de performanta pe plan operational a segmentului de distributie, datorita: cresterii veniturilor din energie, generata de cresterea tarifelor de distributie, cu aprox. 20% (26,1% zona MN; 21,5% zona TN si 10,9% zona TS), comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, efect redus de diminuarea cantitatilor distribuite cu 8% (in linie cu scaderea consumului la nivel national); scaderii costurilor cu energia achizitionata pentru acoperirea CPT, ca urmare a implementarii mecanismului MACEE*, precum si preocuparii permanente de tinere sub control a costurilor operationale.

*MACEE = Potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 153/2022, in perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025 se instituie mecanismul de achizitie centralizata de energie electrica, OPCOM fiind desemnat achizitor unic. Operatorii de distributie cumpara de la OPCOM prin mecanism anual/lunar minim 75% din cantitatea prognozata si validata de ANRE la pretul de 450 RON/MWh, iar producatorii vor vinde catre OPCOM prin mecanism anual/lunar 80% din cantitatea prognozata si validata de ANRE si Transelectrica la pretul de 450 RON/MWh

Pe partea de distributie, mentionam, referitor la capitalizarea activelor, urmatoarele: primul activ capitalizat pentru costurile suplimentare cu achizitia de energie electrica pentru acoperirea CPT a fost inregistrat la 30 septembrie 2022 pentru perioada ianuarie-septembrie 2022 conform OMFP 3900/2022 si a inceput sa fie amortizat din trimestrul IV 2022, al doilea activ capitalizat a fost inregistrat la 31 decembrue 2022 pentru perioada octombrie-decembrie 2022 si a inceput sa fie amortizat din trimestrul I 2023, iar al treilea activ capitalizat a fost inregistrat la 30 iunie 2023 pentru perioada aprilie-iunie si se va amortiza incepand cu 01 iulie 2023, in timp ce recuperarea prin tarife majorate a diferentei de pret a energiei electrice pentru CPT a inceput doar cu 1 aprilie 2023. De altfel, activele capitalizate pentru diferenta de CPT constituite in anul 2023 sunt in valoare de 56 de milioane RON, spre deosebire de cele constituite la 2022 in valoare de 989 de milioane RON, efect favorabil din implementarea MACEE pe segmentul de distributie.

Datorita implementarii MACEE, estimarea pentru anul 2023 este ca sumele capitalizate vor fi mai mici semnificativ decat in anul 2022.

Pe segmentul de furnizare, in urma adoptarii Ordonantei nr. 30 din 10 august 2023, Ministerul Finantelor este autorizat sa alimenteze contul prevazut in OUG nr. 27/2022 privind unele dintre masurile aplicabile clientilor finali pe piata energiei electrice si a gazelor naturale in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 206/2022, cu sumele corespunzatoare contributiei de solidaritate colectate in anul 2023, in termen de 3 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a ordonantei. In baza acestei Ordonante, Grupul se asteapta la o crestere a ratei de recuperare a subventiilor.

Soldul subventiilor de primit, la data de 30 iunie 2023, este de 2.299,9 mil. RON, estimat, din care 497,9 milioane RON suma neincasata inca aferenta anului 2022, cereri depuse si validate de catre ANRE, neincasate, in suma de 1.253.4 milioane RON (Ministerul Energiei: 361,4 milioane RON si ANPIS: 891,9 milioane RON) si 548,5 milioane RON din cereri care nu au fost inca depuse la autoritatile statului pana 30 iunie 2023.

Neincasarea la timp a subventiilor a generat o necesitate de creditare suplimentara semnificativa a societatii, creditare care a generat costuri financiare exceptionale ce au afectat profitabilitatea.

Analiza indicatorilor financiari la nivelul segmentelor

Segmentul de distributie:

Ø  performanta operationala pentru segmentul de distributie care s-a imbunatatit semnificativ in al doilea trimestru din 2023, EBITDA inregistrata in primul trimestru pe acest segment a fost de 112 milioane RON si in al doilea trimestru a ajuns la 418 milioane RON, reprezentand o crestere de aprox 306 de milioane RON doar in al doilea trimestru din 2023.

Ø  In perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2023, veniturile din segmentul de distributie de energie electrica au crescut cu aproximativ 394 milioane RON, sau 25,3%, la 1.952 milioane RON, de la 1.558 milioane RON in aceeasi perioada a anului trecut, ca rezultat al urmatorilor factori:

o   impact favorabil de aproximativ 193 milioane RON, din majorarea tarifelor de distributie in medie cu 20% (a se vedea mai sus mentiunea de crestere tarife incepand cu 1 aprilie 2023 de aprox. 20%), comparativ cu primele sase luni ale anului 2022, efect pozitiv redus de scaderea volumelor de energie electrica distribuita cu aproximativ 8%;

o   impact favorabil din evolutia veniturilor recunoscute in conformitate cu IFRIC 12 - veniturile din segmentul de distributie de energie sunt influentate de recunoasterea investitiilor in retea in legatura cu acordurile de concesiune, aceste venituri fiind in crestere in primele sase luni ale anului 2023 cu 201 milioane RON, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Impactul a fost generat de cresterea CAPEX-ului realizat in S1 2023 vs S1 2022.

Ø  Veniturile din capitalizarea consumului propriu tehnologic au fost in suma de 56 milioane RON, reprezentand CPT suplimentar calculat ca diferenta dintre costul net cu achizitia de energie electrica si costul consumului propriu tehnologic inclus in tariful de reglementare, pentru perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2023. Incepand cu data de 30 septembrie 2022, Grupul Electrica aplica prevederile OUG nr. 119/2022, prin care costurile suplimentare cu achizitia de energie electrica, realizate in perioada 1 ianuarie 2022 - 31 martie 2025, in vederea acoperirii consumului propriu tehnologic, fata de costurile recunoscute in tarifele reglementate se capitalizeaza trimestrial si se remunereaza cu 50% din rata reglementata de rentabilitate (RRR) aprobata de ANRE.

Ø  Costul energiei electrice achizitionate pentru acoperirea pierderilor in retea a scazut cu 520 milioane RON, sau 46,4%, la 602 milioane RON, de la 1.122 milioane RON, evolutia fiind generata atat de o scadere semnificativa a preturilor de achizitie a energiei electrice ca urmare a implementarii mecanismului de achizitie centralizata MACEE, conform caruia producatorii au obligatia de a vinde 80% din energia disponibila la un pret de 450 lei/MWh, impact diminuat de cresterea volumelor de energie electrica necesara pentru acoperirea pierderilor in retea.

Ø  Rezultatul net pe segmentul de distributie in S1 2023 reprezinta un profit de 68 milioane RON (vs 393 milioane RON pierdere in S1 2022) si EBITDA pozitiva de 529 milioane RON (vs 165 milioane RON EBITDA negativa in S1 2022). Rezultatul net s-a imbunatatit semnificativ odata cu intrarea in vigoare a tarifelor de distributie majorate, incepand cu 1 aprilie 2023.

Segmentul de furnizare:

Ø  Veniturile din furnizarea de energie electrica si gaze naturale au scazut cu 138 milioane RON, sau 3,6%, la 3.695 milioane RON, de la 3.833 milioane RON in primul semestru din 2023, fiind generata in principal de efectul net al cresterii preturilor de vanzare pe piata cu amanuntul cu 10% si reducerii cantitatii de energie furnizata pe piata cu amanuntul cu 7% .

Ø  Veniturile din subventii insumeaza 1.802 milioane RON in S1 2023, in crestere cu 591 milioane RON comparativ cu aceiasi perioada a anului precedent, ca urmare a cresterii preturilor de achizitie a energiei electrice si a aplicarii mecanismului de plafonare conform OUG 119/2022, cu completarile si modificarile ulterioare.

Ø  Costul cu energia electrica achizitionata (inclusiv serviciile de transport si de sistem) a crescut cu 525 milioane RON, sau 13,8%, la 4.340 milioane RON in S1 2023, de la 3.816 milioane RON inregistrate in S1 2022.

Ø  Profitul net pe segmentul de furnizare in S1 2023 este de 31 milioane RON (fata de 213 milioane RON din S1 2022) si EBITDA pozitiva de 132 milioane RON (fata de 287 milioane RON in S1 2022), fiind afectat semnificativ de dobanzile aferente creditelor contractate pentru sustinerea platilor, in perioada in care incasarile de subventii nu sunt realizate in termen.

Ø  Reducerea profitului are, in esenta, doua motive principale si anume cresterea costurilor financiare si scaderea volumelor de vanzari, ceea ce a redus marginea comerciala bruta si, implicit, EBIDTA.

Rezultatele prezentate in acest comunicat sunt bazate pe situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Documentele aferente rezultatelor la S1 2023 sunt disponibile pe website Electrica la urmatorul link:  https://www.electrica.ro/investitori/rezultate-si-raportari/rezultate-financiare/situatiile-financiare-pentru-s1-2023/, precum si in fisierul pdf atasat mai jos.

Reamintim faptul ca ,managementul Electrica organizeaza in data de 30 august 2023, ora 16:00 (ora Romaniei), o teleconferinta pentru analisti si investitori: Prezentarea Rezultatelor Financiare ale Grupului Electrica la S1 2023. Teleconferinta va putea fi accesata online la urmatorul link: 

https://87399.themediaframe.eu/links/electrica230830.html

 

Detalii de contact:

Electrica Relatia cu Investitorii

E-mail: ir@electrica.ro  ; +40731796111

 

Director General       

Alexandru-Aurelian Chirita

 

Director Financiar

Stefan Frangulea

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.