vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ELECTROAPARATAJ S.A. - ELJ

Raport trim 1 2018

Data Publicare: 10.05.2018 18:30:10

Cod IRIS: BF4AC

 

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului :10.05.2018

Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita

Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51

Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011

Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.

c) Procedura falimentului. Nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.

e) Alte evenimente.

 

S.C. Electroaparataj S.A. cu sediul in Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J15/80/2011, avand CUI RO 51, informeaza pe toti actionarii societatii si investitorii interesati, ca in baza art. 113 lit. C alin. 2 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM si a art.67 din Legea 24/2017, pune la dispozitia acestora Raportul aferent trimestrului 1/2018 care cuprinde:

- Declaratia in conformitate cu prevederile art. 113, lit C din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

- Indicatorii economico-financiari mentionati la Anexa 30 B / Reg. CNVM nr. 1/2006

- Situatiile financiare la data de 31.03.2018 intocmite conform IFRS;

a.      situatia pozitiei financiare (situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii);

b.      situatia rezultatului global (situatia veniturilor si cheltuielilor);

Toate rapoartele poarta semnatura persoanelor autorizate

Persoanele autorizate pot consulta aceste materiale la sediul societatii, pe site-ul societatii si in link-ul de mai jos.

Date si relatii suplimentare se pot obtine la telefoanele: 0213166416; 0213076030.

 

 

Manager General

Gheorghe Chitu

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.