vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


COMPANIA ENERGOPETROL S.A. - ENP

Hotarari AGA O din 25.04.2018

Data Publicare: 26.04.2018 9:27:32

Cod IRIS: 3F897

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA

NR.1/25.04.2018

 

 

            Ca urmare a convocarii efectuate de administratorul judiciar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a nr.1163/21.03.2018, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 85/2006 si a Legii nr.31/1990, republicata, astazi 25.04.2018, ora 14,00 s-a intrunit legal si statutar la prima convocare, la sediul societatii situate in Campina, str. Schelelor, nr.32, Judetul Prahova, Adunarea Generala a Actionarilor COMPANIA ENERGOPETROL SA  fiind prezenti la adunare actionari reprezentand 57,89 % din capitalul social, ocazie cu care acestia cu unanimitate de voturi au hotarat urmatoarele:  

 

Art. 1. S-a luat act de  Raportul Administratorului Special pentru anul 2017;

Art. 2. S-a luat act de  Raportul de Audit Financiar pentru anul 2017;

Art.3. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2017 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Special si Auditorul Financiar;

Art.4. Se stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018;

Art.5. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar 2017;

Art.6. Se aproba prelungirea mandatului de Audit Extern cu firma SC Audit Expert SRL pe o perioada de 1 an de la data de 16.05.2018 panala data de 15.05.2019;

Art.7. Se aproba data de 21.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor aspra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si data de 18.05.2018 ca ex-date;

Art.8. Se stabileste persoana imputernicita sa efectueze formalitatile legale privind publicarea, inregistrarea si efectuarea mentiunilor la autoritatile in drept, in persoana Domnului Av. Andrei Ioan.

 

 

Drept pentru care astazi, 25.04.2018, s-a incheiat prezenta hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din SC Compania Energopetrol SA, intr-un numar de trei exemplare.

 

 

 

Presedinte de sedinta                                                            Secretar sedinta

Av. Andrei Ioan                                                                     Dobre Domnita Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.