marți | 03 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

Notificare rascumparare actiuni proprii 19 - 23 septembrie 2022

Data Publicare: 26.09.2022 16:58:41

Cod IRIS: 158BB

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

LONDON STOCK EXCHANGE

 

Referitor:

Notificare privind tranzactiile efectuate de rascumparare

 

De la:

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

 

Avand in vedere articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare, articolul 5 (3) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piata (reglementarea privind abuzul de piata) si articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind pietele instrumentelor financiare, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP”/„Fondul”), reprezentata de Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative, va aducem la cunostinta, in calitate de emitent, urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate in perioada 19 – 23 septembrie 2022:

 

a)  Denumirea emitentului (cumparator)

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Simbol Bursa de Valori Bucuresti: FP

Simbol London Stock Exchange: FP.

b) Denumirea intermediarilor

·   SWISS CAPITAL S.A., si

·   AUERBACH GRAYSON

c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate

Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate si tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”) si

Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN:  US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate si tranzactionate pe London Stock Exchange (“LSE”)

d) Tipul Tranzactiei

Rascumparare

e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii

 

In timpul sedintei de tranzactionare

 

Detaliile tranzactiilor de rascumparare ale actiunilor si GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA in perioada de raportare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

 

Data tranzactiei

Pret mediu ponderat per actiune (RON)*

Pret mediu ponderat per

GDR (USD)*

Volumul tranzactiilor

(nr. de actiuni)

Volumul tranzactiilor

(nr. de GDR-uri)

Valoarea tranzactiilor cu actiuni (RON)

Valoarea tranzactiilor cu GDR-uri (USD)

19 septembrie 2022

1,9011

-

360.809

-

685.933,99

-

20 septembrie 2022

1,8984

-

372.881

-

707.877,29

-

21 septembrie 2022

1,8704

-

358.539

-

670.611,35

-

22 septembrie 2022

1,8580

18,6000

351.383

758

652.869,61

14.098,80

23 septembrie 2022

1,8496

-

351.453

-

650.047,47

-

Numarul de actiuni si a GDR-urilor rascumparate si valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare

1.795.065 actiuni

758 GDR-uri (reprezentand 37.900 actiuni)

3.367.339,71 RON valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni

14.098,80 USD valoarea totala a tranzactiilor cu GDR-uri

 

70.161,27 RON valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei

Numarul de actiuni si a GDR-urilor rascumparate si valoarea totala a tranzactiilor efectuate pe parcursul anului 2022

402.302.168 actiuni

1.683.319 GDR-uri (reprezentand 84.165.950 actiuni)

               854.782.484,65 RON valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni

 

 

37.993.462,28 USD valoarea totala a tranzactiilor cu GDR-uri

 

179.100.631,78 RON valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei

Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul programului de rascumparare aferent anului 2022[1] la data prezentei notificari

313.531.882 actiuni

*pret mediu ponderat per instrument financiar rotunjit la 4 zecimale

 

 

Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

 

 

 

Johan MEYER

Reprezentant Permanent

 ¹ Potrivit Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului nr. 5 / 15 decembrie 2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, nr. 5314/30.12.2021, programul de rascumparare aferent anului 2022 se refera la achizitionarea de catre Fond a unui numar maxim de 800.000.000 actiuni si / sau echivalentul in certificate de depozit avand la baza actiuni suport ale Fondului (“GDR-uri”). Perioada de derulare a programului de rascumparare aferent anului 2022 se incheie in 31 decembrie 2022. Actiunile achizitionate in cadrul acestui program de rascumparare vor fi anulate.

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.