miercuri | 06 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

Hotarari AGA O 18 august 2023

Data Publicare: 18.08.2023 12:59:18

Cod IRIS: B1D6A

 

 

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) si e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

 

 

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 18 august 2023

Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea / Fondul”), prin prezenta, informeaza ca, in data de 18 august 2023, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Fondului („AGOA”), la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas I, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010065, Romania, incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei).

Sedinta a fost prezidata de catre dl. Johan Meyer, Reprezentantul permanent al Franklin Templeton International Services S.a r.l., Administratorul Unic al Fondului.

 

Actionarii Fondului au decis urmatoarele in ceea ce priveste ordinea de zi a AGOA din 18 august 2023:

 

Ø  Aprobarea Punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv:

 

Aprobarea platii unui dividend special cu o valoare bruta de 1,7225 RON per actiune rezultat din incasarile, in valoare de 9.281.212.040 lei, provenite din oferta publica initiala de actiuni detinute de Fondul Proprietatea in SPEEH Hidroelectrica S.A.. Distribuirea incasarilor rezultate din vanzarea actiunilor SPEEH Hidroelectrica S.A. cu destinatia de dividende speciale a fost aprobata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Fondului Proprietatea, conform Hotararii nr. 3/15.11.2022, punctul I.” (Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul Finantelor)

 

Ø  Aprobarea Punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv:

 

Aprobarea:

 

(a) Datei de 7 septembrie 2023 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

 

Datei de 8 septembrie 2023 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor; si a

 

Datei de 29 septembrie 2023 ca Data Platii, calculata in conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitentilor.

 

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

 

(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.”

 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA din 18 august 2023 nu a fost aprobat.

 

Reamintim faptul ca Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:

 

Aprobarea platii unui dividend special cu o valoare bruta de 1,4942 RON per actiune din rezultatul reportat conform ultimelor situatii financiare auditate disponibile. Plata se va face din incasarile din oferta publica initiala de actiuni detinute de Fondul Proprietatea in SPEEH Hidroelectrica S.A., in conformitate cu materialele de prezentare. Actionarii aproba in continuare ca plata dividendelor sa inceapa la Data Platii acestei AGOA (astfel cum este definita la punctul 3 AGOA) catre persoanele inregistrate ca actionari ai Fondul Proprietatea la Data de Inregistrare (astfel cum este definita la punctul 3 AGOA). Actiunile proprii nu confera dreptul de a incasa dividende.”

 

 

 

 

Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

 

Johan MEYER

Reprezentant permanent

Data raportului:

18 august 2023

 

Denumirea entitatii emitente:

Fondul Proprietatea S.A.

 

Sediul social:

Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017

 

Numarul de telefon/fax:

Tel.: + 40 212 009 600

Fax: + 40 316 300 048

Email:

office@fondulproprietatea.ro

Internet:

www.fondulproprietatea.ro

 

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:

18253260

 

Numar de ordine in Registrul Comertului:

J40/21901/2005

 

Capital social subscris si varsat:

3.233.269.110,76 RON

 

Numar de actiuni emise si varsate:

6.217.825.213

 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti

 

GDR-uri pe London Stock Exchange

 

 

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.