duminică | 03 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

VAN la data de 31 august 2022

Data Publicare: 14.09.2022 18:00:16

Cod IRIS: 87BFE

Administrator Fond:

Franklin Templeton International Services S.a r.l.

Cod Administrator:

PJM07.1AFIASMDLUX0037

Fond:

Fondul Proprietatea SA

Cod Fond:

PJR09FIAIR/400018

Data de raportare: 

31.08.2022

 

Situatia activelor si datoriilor Fondului Proprietatea SA si calculul Valorii Activului Net

conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014 si nr. 7/2020, cu modificarile ulterioare

                                                                                                                                                                     Lei

1. Imobilizari necorporale

0,00

2. Imobilizari corporale

0,00

3. Investitii imobiliare

0,00

4. Active biologice

0,00

5. Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing

0,00

6. Active financiare

15.911.323.359,44

6.1. Active financiare evaluate la cost amortizat

0,00

6.2. Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:

15.911.323.359,44

6.2.1. Actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania*

952.911.629,51

6.2.2. Actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru

0,00

6.2.3. Actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert

0,00

6.2.4. Actiuni neadmise la tranzactionare emise de companii din Romania

14.893.232.085,57

6.2.5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

0,00

6.2.6. Obligatiuni municipale

0,00

6.2.7. Obligatiuni corporative

0,00

6.2.8. Certificate de trezorerie

0,00

6.2.9. Valori mobiliare nou-emise

0,00

6.2.10. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau ale A.O.P.C./F.I.A.

0,00

6.2.11. Parti sociale

0,00

6.2.12. Instrumente financiare derivate

0,00

6.2.13. Alte active financiare

65.179.644,36

6.3. Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

0,00

7. Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)

85.070.385,32

8. Depozite bancare

68.028.867,96

9. Alte active

274.145.484,43

9.1. Dividende sau alte drepturi de incasat

271.624.433,97

9.2. Alte active

2.521.050,46

10. Cheltuieli inregistrate in avans

460.140,07

11. Total Activ

16.339.028.237,22

 

12. Total datorii

159.172.530,94

12.1. Datorii financiare evaluate la cost amortizat 

157.325.688,82

12.2. Datorii privind impozitul pe profit amanat

0,00

12.3. Alte datorii

1.846.842,12

13. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

0,00

14. Venituri inregistrate in avans

0,00

15. Capital propriu, din care:

16.179.855.706,28

15.1. Capital social 

3.334.342.422,84

15.2. Elemente asimilate capitalului

0,00

15.3. Alte elemente de capitaluri proprii

0,00

15.4. Prime de capital

0,00

15.5. Rezerve din reevaluare

-4.534,45

15.6. Rezerve

897.568.458,79

15.7. Actiuni proprii

-1.383.390.218,13

15.8. Rezultat reportat 

9.094.140.117,70

15.9. Rezultatul exercitiului

4.237.199.459,53

16. Activul net

16.179.855.706,28

17. Numar de actiuni emise**

5.739.550.027

18. Valoarea unitara a activului net

2,8190

19. Numar de societati comerciale din portofoliu, din care:

32

19.1. Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE

6

19.2. Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert

0

19.3. Societati neadmise la tranzactionare

26

Legenda:

* = Include, de asemenea, si valoarea participatiilor admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)

** = Reprezinta numarul de actiuni emise si platite, exclusiv actiunile de trezorerie si actiunile aferente certificatelor de depozit sau certificatelor de interes de actiuni proprii rascumparate, conform prevederilor Regulamentului ASF nr.7/2020, cu modificarile ulterioare.

Efectul de levier al fondului

Tip Metoda

 Nivel levier

 Valoarea expunerii

a) Metoda bruta

98,34%

15.911.327.387,30

b) Metoda angajamentului

100,00%

16.179.855.706,28

Franklin Templeton International Services S.a r.l., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondul Proprietatea S.A.

 

Johan Meyer

Marius Nechifor

 

Reprezentant permanent

Reprezentant Compartiment de Control Intern

 

BRD Groupe Societe Generale

Victor Strambei

 

       

Sef serviciu depozitare

Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. (31 august 2022)

Actiuni cotate

 

Nume

Simbol

Metoda de evaluare

1

Alcom SA

ALCQ

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)

2

Alro Slatina SA

ALR

Pret inchidere

3

IOR SA

IORB

Valoare justa / actiune (ultimul pret de tranzactionare)

4

Mecon SA

MECP

Valoare justa / actiune (ultimul pret de tranzactionare)

5

OMV Petrom SA

SNP

Pret inchidere

6

Romaero SA

RORX

Pret de referinta (Pret inchidere)

Actiuni nelistate

 

Nume

Simbol

Metoda de evaluare

1

Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)

2

Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)

3

CN Administratia Canalelor Navigabile SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)

4

CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)

5

CN Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)

6

CN Administratia Porturilor Maritime SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2022 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)

7

CN Aeroporturi Bucuresti SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2022 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)

8

Complexul Energetic Oltenia SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (evaluata la zero datorita valorii negative a EBIT si a nivelului ridicat al datoriei nete)

9

E-Distributie Banat SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2022  (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)

10

E-Distributie Dobrogea SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2022  (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)

11

E-Distributie Muntenia SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2022 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)

12

Enel Energie Muntenia SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)

13

Enel Energie SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)

14

Engie Romania SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2022  (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)

15

Hidroelectrica SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2022  (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)

16

Plafar SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)

17

Posta Romana SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe indicatorul Pret/Profit net derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)

18

Societatea Nationala a Sarii SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2022 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)

19

World Trade Hotel SA

 

Evaluata la zero (lipsa situatii financiare anuale pentru ultimele 9 exercitii financiare inclusiv pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021; ultimele situatii financiare disponibile sunt cele pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012)

20

Zirom SA

 

Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)

 

Actiuni ale companiilor in insolventa/ reorganizare judiciara/lichidare/dizolvare/faliment

 

Nume

Simbol

Metoda de evaluare

1

Comsig SA

 

Evaluata la zero (dizolvare judiciara)

2

Gerovital Cosmetics SA

 

Evaluata la zero (faliment)

3

Romplumb SA

 

Evaluata la zero (faliment)

4

Salubriserv SA

 

Evaluata la zero (faliment)

5

Simtex SA

 

Evaluata la zero (reorganizare judiciara)

6

World Trade Center Bucuresti SA

 

Evaluata la zero (insolventa)

Obligatiuni guvernamentale

Nume

Simbol

Metoda de evaluare

Obligatiuni guvernamentale cotate

 

Valoare justa (reper de pret compozit, incluzand dobanda cumulata)

Titluri de stat

Nume

Simbol

Metoda de evaluare

Certificate de trezorerie cu discount

 

Pret achizitie cumulat cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data achizitiei

Depozite bancare

Nume

Simbol

Metoda de evaluare

Depozite bancare

 

Valoare depozit bancar cumulata cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii

 

Franklin Templeton International Services S.a r.l., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al

Fondul Proprietatea S.A.

Johan Meyer

 

Marius Nechifor

Reprezentant permanent

Reprezentant Compartiment de Control Intern

 

BRD Groupe Societe Generale

 

Victor Strambei

 

Sef serviciu depozitare

 

 

 

       

 


 

 

 

Anexa – Modificarea metodelor de evaluare folosite pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la 31 august 2022

 

IOR SA

Pentru aceasta companie, metoda de evaluare a fost modificata din Pret de inchidere (respectiv 0,1010 lei /actiune) in Valoarea justa/actiune: ultimul pret de tranzactionare (respectiv 0,1010 lei /actiune), deoarece actiunile acestei companii nu au fost tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, iar evaluarea pe baza ultimului pret de tranzactionare se considera ca reflecta mai bine valoarea justa a acestei participatii decat capitalurile proprii pe actiune conform situatiilor financiare la 31 decembrie 2021 (respectiv 0,3641 lei /actiune). Aceasta modificare a metodei de evaluare nu a avut niciun impact asupra valorii activului net al Fondului.

 

 

Franklin Templeton International Services S.a r.l. in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondul Proprietatea S.A.

 

 

Johan Meyer

Marius Nechifor

Reprezentant permanent

Reprezentant Compartiment de Control Intern

 

 

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.