vineri | 12 aprilie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


MECANICA CEAHLAU - MECF

Hotarari AGA O & E 19.04.2018

Data Publicare: 20.04.2018 8:28:23

Cod IRIS: A7E9F

 

 

SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.

- PIATRA NEAMT -

 

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

 

Data raportului 19.04.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6

Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J.27/8/1991

Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Evenimente importante de raportat :

 

1a. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 19.04.2018  la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 7 actionari reprezentand 224.493.441 actiuni, respectiv 93,5746% din capitalul social al societatii.

 

Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 19.04.2018.

 

Hotararea nr.1 

Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):

1. Ilie Mihailescu

2. Elvira Bulai

 

Hotararea se adopta cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

 

Hotararea nr.2

Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2017.

Hotararea se adopta cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100 % din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

 

Hotararea nr.3

Se aproba Situatiile financiare individuale pentru anul 2017, insotite de opinia auditorului financiar independent.

 

Hotararea se adopta cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100 % din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

 

Hotararea nr.4

Art. 1.  Se aproba directiile principale de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli  pentru anul 2018 cu urmatorii indicatori de baza:

 

- Cifra de afaceri …….. 46.400.000  lei; 

 

- Venituri totale ……… 47.600.000 lei; 

 

- Cheltuieli totale.. ….. 18.500.000 lei;  

 

- Profit net ..………....... 1.900.000 lei.

 

 

Art.2  Obiectivele de investitii se vor realiza numai pe baza notelor de fundamentare aprobate, in prealabil, de Consiliul de Administratie.

Hotararea se adopta cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100 % din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

 

Hotararea nr.5

Avand in vedere situatia financiara a societatii, se aproba neparticiparea la profit a conducerii executive si a administratorilor.

 

Hotararea se adopta cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

 

Hotararea nr.6

Art. 1 Se aproba limitele generale de remuneratie pentru administratori si directorii societatii pentru anul 2018, dupa cum urmeaza:

a)                  Pentru administratori se pastreaza limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24.11.2017.

b)                  Pentru conducerea executiva – Remuneratii fixe nete lunare:

     Directorul General………………16.330 lei;

     Directorul de Vanzari……………..6.499 lei;

     Directorul Financiar………………6.018 lei;

 

In functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta, colectivi si individual, la sfarsitul anului 2018, Consiliul de Administratie va putea acorda remuneratia variabila directorilor, dar aceasta remuneratie sa se situeze in urmatoarele limite:

 

a)  Premii - in limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizatii realizate, cu incadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinata a Actionarilor.

 

b)  Bonusuri individuale anuale, sub forma participarii la planurile de beneficii, situate la un nivel de maxim 9 salarii, in conditiile indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti.

 

Art. 2. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a negocia si incheia cu directorii executivi contractul de management si a asigura retribuirea  in limitele stabilite de AGOA.

    

     Hotararea se adopta cu 224.343.771 voturi pentru, respectiv 99,9333% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare .

 

Hotararea nr.7

     Se aproba data de 17.05.2018 (ex-date 16.05.2018) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

 

     Hotararea se adopta cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

 

Hotararea nr.8

Se aproba imputernicirea Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

 

     Hotararea se adopta cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100 % din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

 

Hotararea nr.9

     Se aproba rezultatul alegerii, prin vot secret, in functia de administrator a dlui. Esanu Romeo-Vasile, pentru perioada ramasa din mandatul 2017-2021 (10.01.2018 - 24.11.2021)

 

Hotararea se adopta cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

 

 

1b. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor si Hotarari adoptate.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 19.04.2018  la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 7 actionari reprezentand 224.493.441 actiuni, respectiv 93,5746% din capitalul social al societatii.

 

Hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19.04.2018.

 

Hotararea nr.1 

Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):

1. Ilie Mihailescu

2. Elvira Bulai

 

Hotararea se adopta cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.

 

 

Hotararea nr.2

Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie Mecanica Ceahlau nr. 1 din 03.05.2017, la solicitarea Bancii Transilvania, pentru contractarea unui credit de investitii in suma de 420.000 Euro pe o perioada de 7 ani, de la Banca Transilvania SA, pentru achizitionarea unei masini de taiat cu laser Bystronic model BySprint Fiber 3015 cu generator laser fibra de 6000W.

 

Hotararea se adopta cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100 % din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.

 

Hotararea nr.3

Se aproba imputernicirea Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

 

Hotararea se adopta cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100 % din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.

 

Hotararea nr. 4

           Avand in vedere modificarile aduse Actului Constitutiv al societatii se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv.

Hotararea se adopta cu 224.493.441  voturi pentru, respectiv 100 % din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.

 

Hotararea nr. 5

           Se aproba data de 17.05.2018 (ex-date 16.05.2018) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA

 

          Hotararea se adopta cu 224.493.441  voturi pentru, respectiv 100 % din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.

 

 

 

PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mirea-Radu

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.