vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


NOROFERT - NRF

Majorare capital social - stabilirea pretului de subscriere

Data Publicare: 28.01.2021 18:46:23

Cod IRIS: F13B0

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT 04/2021

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

 

Data raportului

28.01.2021

Denumirea societatii

NOROFERT S.A.

Sediul social

Bucuresti, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5

Telefon

0312253373, 0785087780

Email

investitori@norofert.ro

Nr. inreg. la ONRC

J40/4222/2000

Cod unic de inregistrare

12972762

Capital social subscris si varsat

3.209.576 lei

Numar de actiuni

8.023.940

Piata de tranzactionare

Actiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF

Obligatiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25

Evenimente importante de raportat: Stabilirea pretului de subscriere pe actiune pentru operatiunea de majorare de capital

Conducerea Norofert SA, denumita in continuare „Compania”, informeaza piata cu privire la stabilirea pretului de subscriere a actiunilor nou emise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) desfasurata in data de 24.11.2020.

Pretul de subscriere pe actiune a fost stabilit la 13,1161 lei/ actiune si include valoarea nominala a actiunii (0,4 lei) plus prima de emisiune (12,7161 lei). Pretul a fost calculat utilizand formula specificata si aprobata de actionari in Hotararea AGEA nr. 2 din 24.11.2020 si anume, pretul mediu de tranzactionare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei depunerii formei finale a prospectului la ASF, respectiv 28.01.2021, la care se aplica o reducere de 25%, conform formulei matematice:

Pretul de emisiune = pretul mediu de tranzactionare in ultimele 30 de zile * 0,75.

Actiunile nou emise sunt oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de preferinta de catre actionarii inregistrati la data de inregistrare din 11.12.2020 sau de catre investitorii care achizitioneaza drepturi de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora. Pentru subscrierea unei actiuni noi sunt necesare 14,58898 drepturi de preferinta, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior. Drepturile de preferinta cu simbolul NRFR01 au fost incarcate in conturile actionarilor la  data de 14.12.2020. Anterior perioadei de subscriere, drepturile de preferinta vor putea fi tranzactionate pe piata SMT a BVB conform Hotararii AGEA nr. 2 din 24.11.2020, iar perioada de oferta se va derula pe parcursul a 31 de zile, de la data stabilita in prospectul aprobat de ASF.

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE

Popescu Vlad Andrei

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.