vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


NOROFERT - NRF

Publicarea Prospectului pentru operatiunea de majorare a capitalului

Data Publicare: 17.02.2021 8:00:13

Cod IRIS: 98901

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

 

 

RAPORT CURENT 05/2021

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

 

Data raportului

17.02.2021

Denumirea societatii

NOROFERT S.A.

Sediul social

Bucuresti, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5

Telefon

0312253373, 0785087780

Email

investitori@norofert.ro

Nr. inreg. la ONRC

J40/4222/2000

Cod unic de inregistrare

12972762

Capital social subscris si varsat

3.209.576 lei

Numar de actiuni

8.023.940

Piata de tranzactionare

Actiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF

Obligatiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25

Evenimente importante de raportat: Publicarea Prospectului pentru operatiunea de majorare a capitalului

Conducerea Norofert SA, denumita in continuare „Compania”, informeaza piata despre publicarea Prospectului pentru operatiunea de majorare a capitalului aprobata prin hotararea AGEA nr. 2 din 24.11.2020. Documentul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, asa cum se mentioneaza in Decizia ASF 198 din data de 11.02.2021.

Prospectul, formularele de subscriere si revocare precum si Decizia ASF de aprobare a Prospectului sunt disponibile pentru investitori pe site-ul companiei, la urmatorul link: https://norofert.ro/investitori/majorare-de-capital/ precum si pe profilul emitentului pe site-ul BVB. Mai jos, investitorii pot consulta calendarul detaliat aferent operatiunii de majorare a capitalului, aprobat de ASF. Conform prevederilor prospectului, tranzactionarea drepturilor de preferinta va incepe la trei zile lucratoare de la publicarea Prospectului.

Eveniment

Data

Tranzactionare drepturi de preferinta NRFR01

22.02.2021 – 05.03.2021

Etapa 1: subscrieri in baza drepturilor de preferinta

12.03.2021 – 11.04.2021

Etapa 2: plasament privat pentru actiunile ramase

14.04.2021 – 27.04.2021,

cu optiune de preinchidere

Conform Deciziei AGEA nr. 2 din data de 24.11.2020, Compania va emite in cadrul operatiunii de majorare a capitalului 550.000 de actiuni noi cu o valoare nominala de 0,4 RON/actiune. Operatiunea de majorare a capitalului va fi organizata in doua etape. In prima etapa, investitorii vor putea cumpara actiuni nou emise in baza numarului de drepturi de preferinta. Pentru subscrierea unei actiuni noi, sunt necesare 14,58898 drepturi de preferinta, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior. Drepturile de preferinta, simbol NRFR01, au fost incarcate in conturile actionarilor la data de 14.12.2020. Drepturile de preferinta vor putea fi tranzactionate pe piata SMT-AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, conform calendarului de mai sus.

Pretul pe actiune a fost stabilit la 13,1161 lei/actiune si include valoarea nominala a actiunii (0,4 RON) si prima de emisiune (12,7161 lei). Pretul a fost calculat utilizand formula specificata si agreata de actionari in Decizia AGEA nr. 2 din 24.11.2020, si anume pretul mediu de tranzactionare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei depunerii formei finale a prospectului la ASF, respectiv 28.01.2021, la care se aplica o reducere de 25%, conform formulei matematice: Pretul de emisiune = pretul mediu de tranzactionare in ultimele 30 de zile * 0,75.

In situatia in care, la inchiderea primei etape vor ramane actiuni nesubscrise, acestea vor fi oferite catre un numar de maximum 149 de investitori in cadrul unui plasament privat, la un pret mai mare decat pretul ofertei.

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE

Popescu Vlad Andrei

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.