vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SOCEP S.A. - SOCP

Raport trim 1 2018

Data Publicare: 15.05.2018 6:54:31

Cod IRIS: F8332

RAPORTUL TRIMESTRIAL

PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE

CONFORM  REGULAMENTULUI  C.N.V.M.  NR.1/2006

PENTRU TRIMESTRUL  I  2018

 

Data raportului …………………………............................................. 15.05.2018

Denumirea emitentului ……………......................................….......... SOCEP S.A.

Sediul social …………………………….........    Constanta, Incinta Port, Dana 34

Nr. telefon/fax ………………………….................   0374.416142 / 0241.693759

Cod unic de inregistrare …………….................................................. RO 1870767

Nr. ordine Registrul Comertului ……............................................ J 13 / 643 / 1991

Capital social subscris si varsat …….... 34.342.574,40 lei impartit in 343.425.744  actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Piata tranzactionare ………………….. B.V.B., categoria Standard, simbol SOCP

 

SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI

 

1.                 SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

a) Principalele elemente de bilant si ale contului de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta dupa cum urmeaza:                                                                                                  

 

INDICATORI

U.M.

31.03.2017

31.03.2018

I.         ACTIVE TOTALE

lei

166.621.976

184.849.484

1.1.

Active imobilizate

119.480.339

130.256.806

1.2.

Stocuri

720.939

1.915.361

1.3.

Creante

16.760.977

13.640.455

1.4.

Casa si conturi banci

29.209.689

38.542.356

1.5.

Cheltuieli in avans

450.032

494.506

1.6.

Investitii pe termen scurt

-

-

II.        PASIVE TOTALE

lei

166.621.976

184.849.484

2.1.

Capitaluri proprii

134.825.178

148.026.874

2.2.

Datorii totale

31.311.361

36.309.827

2.3.

Venituri in avans

28.758

26.426

2.4.

Provizioane

456.679

486.357

 

b) Contul de profit si pierderi

 

 

INDICATORI

U.M.

31.03.2017

31.03.2018

I.

CIFRA DE AFACERI

lei

15.256.098

20.649.823

II.

VENITURI TOTALE

15.929.485

21.648.441

III.

CHELTUIELI TOTALE

14.423.440

16.295.648

IV.

PROFIT BRUT

1.506.045

5.352.793

 

Dintre activele cu pondere de cel putin 10% din total active fac parte constructiile si terenurile (21,87 %), instalatiile si masinile (29,02 %), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel putin 10% din vanzarile nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (32,93 %), cheltuiala cu prestatiile externe (19,06  %), cheltuielile cu materii prime si materiale (100 %) si cheltuieli cu amortizarea (13,11 %).

         La trimestrul I 2018 societatea inregistreaza provizioane in suma totala de 486.357 lei, dupa cum urmeaza:

 

- Provizioane pentru beneficii angajati                      = 480.573 lei

- Alte provizioane                                                     =     5.784 lei

Provizionul pentru beneficii angajati in suma de 480.573 lei este constituit pentru sumele ce urmeaza a fi acordate personalului societatii, la nivelul a trei salarii de incadrare pentru fiecare, primite la data pensionarii, conform Contract Colectiv de Munca la nivel de societate.

 

c)   Indicatori economico-financiari

 

INDICATORI

MODUL DE CALCUL

REZULTATE

31.03.2017

31.03.2018

1.

Lichiditatea curenta

Active curente/Datorii curente

5,32

4,78

2.

Grad indatorare

Capital imprumutat

--------------------------- x 100

Capital propriu

 

Capital imprumutat

--------------------------- x 100

Capital angajat

 

17,01

 

 

 

14,54

 

17,17

 

 

 

14,65

3.

Viteza de rotatie a debitelor clienti

Sold mediu clienti

------------------------ x 90

Cifra de afaceri

 

 

87,26

 

50,29

4.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra afaceri/Active imobilizate

0,13

0,16

 

 

2.                 ANALIZA ACTIVITATII

2.1.     In perioada de referinta traficul portuar a inregistrat o crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 65%, respectiv 393 mii tone marfuri.  Situatia comparativa pe grupe de marfuri se prezinta astfel:

                                                                                             

 

GRUPE MARFURI

U.M.

31.03.2017

31.03.2018

I.         TRAFIC PORTUAR TOTAL

mii to

604

997

1.1.

Marfuri generale

424

474

1.2.

Marfuri containerizate

177

254

1.3.

Bauxita

3

269

II.        NUMAR CONTAINERE

 

17.323

20.437

III.       TEU-ri CONTAINERE

 

31.871

35.579

Din  structura  pe grupe de marfuri se constata o crestere semnificativa a ponderii bauxitei. Aceasta a inregistrat o crestere de 266 mii tone comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Atat marfurile containerizate, cat si marfurile generale au inregistrat o crestere   fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Pe grupe de servicii situatia comparativa a cifrei de afaceri se prezinta astfel:

 

GRUPE SERVICII

U.M.

31.03.2017

31.03.2018

I.         TOTAL CIFRA DE AFACERI

lei

15.256.098

20.649.823

1.1.

Manipulari

14.158.812

17.899.280

1.2.

Depozitari

938.955

2.589.904

1.3.

Alte servicii

92.976

131.000

1.4.

Zona Sud Agigea

65.355

29.639

 

In total cifra de afaceri, se inregistreaza o mentinere a ponderii fata de aceeasi perioada a anului precedent. Fata de aceeasi perioada a anului 2017, societatea a inregistrat o crestere semnificativa atat a cifrei de afaceri cat si a profitului brut.

 

2.2. Cheltuielile de capital efectuate pana la 31.03.2018 au vizat in principal achizitionarea unui transportor cu banda mobila pentru terminalul de marfuri vrac si a unei grinzi cu carlig de 50 To aferent terminalului de containere.

Societatea isi continua politica de investitii prin achizitionarea de noi echipamente in vederea imbunatatirii productivitatii muncii.

Cheltuielile de capital se regasesc in Programul de investitii si au fost finantate din surse proprii si din imprumuturi.

 

2.3.     Pentru perioada imediat urmatoare nu intrevedem evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze in mod semnificativ veniturile din exploatare.

 

3.      TRANZACTII SEMNIFICATIVE                                                                                                                                                                                         

Nu este cazul.

                                  

4.      APROBARI SI ANEXE

 

           Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de catre Directorat, la data de 14.05.2018. Notele explicative fac parte integranta din situatiile financiare individuale. Anexe:

-    Situatia pozitiei financiare la 31.03.2018

-    Situatia rezultatului global la 31.03.2018

-    Notele explicative la situatiile financiare intocmite la 31.03.2018

Situatiile financiare individuale la 31.03.2018 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare financiara adoptate de Uniunea Europeana si O.M.F.P. NR.2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportarile financiar-contabile nu sunt auditate. Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.