duminică | 03 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SINTEZA S.A. - STZ

Completare ordine de zi AGAO 21.04.2021

Data Publicare: 19.03.2021 15:09:58

Cod IRIS: 3B78A

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI  A.S.F. 5/2018

 

·         DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI

                                                               A.S.F.(COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE )

·         DATA RAPORTULUI: 19.03.2021

·         DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: .SINTEZA S.A.

·         SEDIUL SOCIAL:  Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR

·         TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224

·         COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329

·         NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991

·         CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50  LEI

·         PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

 

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:  Completare Ordine de zi a  Adunarii  Generale Ordinare   stabilita pentru data de 21 Aprilie 2021 

Societatea Sinteza SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 19.03.2021 , Consiliul  de  Administratie

al societatii  SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul in Oradea, Sos. Borsului nr. 35, judetul Bihor,  inregistrata  la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale Legii 158/2020, a Regulamentelor   ASF si  a dispozitiilor Actului Constitutiv, a decis  completarea  ordinii de zi a  ADUNARII  GENERALE ORDINARE a actionarilor  inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfirsitul zilei de 09.04.2021, considerata data de referinta, convocata pentru  data de 21/22 Aprilie 2021 ora 12,00, la sediul societatii din  Oradea, Sos. Borsului nr.35, cu urmatorul  punct  :

“ Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii Sinteza SA in conformitate cu prevederile  art. 92 indice 1 din Legea 24/2017 .”

 

 Prin urmare, ordinea de zi completata este urmatoarea   :

1. Discutarea  si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 Decembrie 2020, pe baza Raportului administratorilor si a  Raportului auditorului, pentru exercitiul financiar 2020;

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020;                

3. Prezentarea si aprobarea  Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul  2021;

4. Aprobarea datei de inregistrare, data de  13.05.2021, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor AGA, in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 si stabilirea datei de 12.05.2021 ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018  ;

5. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii Sinteza SA in conformitate cu prevederile  art. 92 indice 1 din Legea 24/2017 .

 

Celelalte prevederi din convocarea AGOA publicata in Monitorul Oficial  si pe site-ul societatii  nu se modifica .

 

Ordinea de zi pentru AGEA ramane neschimbata.

 

Convocatorul AGOA completat va fi publicat  in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala in data de 24.03.2021, data la care vor putea fi accesate pe site-ul Sinteza SA informatii referitoare la AGA, imputernicirile speciale, buletinele de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari aferente ordinii de zi completate .

 

 

 

                              PRESEDINTELE  CONSILIULUI   DE  ADMINISTRATIE

                                                        ALEXANDRU   SAVIN

                             Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.