marți | 03 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SINTEZA S.A. - STZ

Hotarari AGA E 10 August 2018

Data Publicare: 10.08.2018 15:07:12

Cod IRIS: 2E3FA

 

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI  A.S.F. 5/2018

 

·         DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI

                                                               A.S.F.(COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE )

·         DATA RAPORTULUI: 10.08.2018

·         DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.

·         SEDIUL SOCIAL:  Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR

·         TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224

·         COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329

·         NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991

·         CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50  LEI

·         PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

 

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:   Hotararea   Adunarii  Generale Extraordinare a  Actionarilor din data de 10  August 2018

     Adunarea generala extraordinara a actionarilor reconvocata legal pentru  data de 10  August  2018, tinuta la orele 10,00, cu participarea unui procent de 51,89 % din capitalul social , hotaraste urmatoarele :

   1. Se aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 700.000 EUR  de la BANCA TRANSILVANIA ;

   2. Se aproba contractarea  unei linii de credit in valoare de 350.000 EUR pentru activitatea de exploatare  ;

   3. Se aproba  contractarea unui credit de investitii in valoare de 550.000 EUR , pe o perioada de maxim7 ani ;

  4. Se aproba ipotecarea  de active din patrimoniul  SINTEZA SA, precum si constituirea de garantii asupra  creantelor, conturilor  curente si BO pentru garantarea  imprumuturilor .

  5. Se aproba mandatarea  d-lui Cosmin Vasile Turcu , Director General al SINTEZA SA pentru ca in numele nostru si pentru noi sa ne reprezinte cu depline puteri si sa semneze toate documentele necesare care vor fi incheiate in relatia  cu bancile,  pentru a duce la indeplinire cele de mai sus.

   6. Se aproba  data de 28.08.2018 ca data de inregistrare si stabilirea datei de 27.08. 2018 ca ex-date ;

 

 In temeiul prezentei hotarari urmeaza sa se indeplineasca toate formalitatile legate de publicitate si de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului  Comertului, prin grija Consiliului de Administratie al societatii.

 

   

 

                              PRESEDINTELE  CONSILIULUI  DE  ADMINISTRATIE,

                                                              RADU  VASILESCU Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.