joi | 23 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA - TEL

Hotarari AGA O din data de 20 septembrie 2019

Data Publicare: 20.09.2019 13:01:00

Cod IRIS: 96660

Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 20 septembrie 2019

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

  

HOTARARILE nr. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 si 23 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 20 septembrie 2019

 

Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data de 20 septembrie 2019, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 71,39188% din capitalul social si 71,39188% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emite urmatoarea

 

H O T A R A R E nr. 16:

 

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 8 si 9 dupa cum urmeaza:

 

1. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 85,29470% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Adrian MITROI in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 septembrie 2019.

 

2. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 85,29470% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de doua luni, incepand cu data de 30 septembrie 2019.

 

3. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99998% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 09 octombrie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

4. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99998% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, doamna Claudia-Gina Anastase, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Doamna Claudia-Gina ANASTASE poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

 

H O T A R A R E nr. 17:

 

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 8 si 9 dupa cum urmeaza:

 

1. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 83,12560% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Petru TARNICERU in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 septembrie 2019.

 

2. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 85,29470% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de doua luni, incepand cu data de 30 septembrie 2019.

 

3. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99998% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 09 octombrie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

4. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99998% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, doamna Claudia-Gina Anastase, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Doamna Claudia-Gina ANASTASE poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

H O T A R A R E nr. 18:

 

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 8 si 9 dupa cum urmeaza:

 

1. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 83,12560% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Ionica BADILA in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 septembrie 2019.

 

2. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 85,29470% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de doua luni, incepand cu data de 30 septembrie 2019.

 

3. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99998% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 09 octombrie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

4. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99998% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, doamna Claudia-Gina Anastase, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Doamna Claudia-Gina ANASTASE poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

H O T A R A R E nr. 19:

 

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 8 si 9 dupa cum urmeaza:

 

1. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 85,29470% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dna. Mihaela Virginia TOADER in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 septembrie 2019.

 

2. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 85,29470% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de doua luni, incepand cu data de 30 septembrie 2019.

 

3. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99998% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 09 octombrie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

4. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99998% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, doamna Claudia-Gina Anastase, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Doamna Claudia-Gina ANASTASE poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

H O T A R A R E nr. 20:

 

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 8 si 9 dupa cum urmeaza:

 

1. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 85,29470% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dna. Mihaela CONSTANTINOVICI in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 septembrie 2019.

 

2. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 85,29470% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de doua luni, incepand cu data de 30 septembrie 2019.

 

3. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99998% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 09 octombrie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

4. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99998% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, doamna Claudia-Gina Anastase, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Doamna Claudia-Gina ANASTASE poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

H O T A R A R E nr. 21:

 

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 8 si 9 dupa cum urmeaza:

 

1. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 85,29470% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Mircea Gheorghe Dumitru COSEA in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 septembrie 2019.

 

2. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 85,29470% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de doua luni, incepand cu data de 30 septembrie 2019.

 

3. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99998% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 09 octombrie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

4. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99998% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, doamna Claudia-Gina Anastase, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Doamna Claudia-Gina ANASTASE poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

H O T A R A R E nr. 22:

 

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 8 si 9 dupa cum urmeaza:

 

1. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 83,12560% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Florin-Radu CIOCANELEA in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 septembrie 2019.

 

2. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 85,29470% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de doua luni, incepand cu data de 30 septembrie 2019.

 

3. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99998% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 09 octombrie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

4. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99998% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, doamna Claudia-Gina Anastase, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Doamna Claudia-Gina ANASTASE poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

H O T A R A R E nr. 23:

 

asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 2, 3, 4, 5, 8 si 9 dupa cum urmeaza:

 

1. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 93,81342% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobata prin Hotararea AGOA nr. 3/05.03.2018.

 

2. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99998% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea formei contractului de mandat care va fi cea aprobata prin Hotararea AGOA nr 5/29.03.2018 si va cuprinde modificarea art. 5 stabilita prin hotararea AGOA nr. 12/28.09.2018 si se imputerniceste reprezentantul Ministerului Economiei in vederea semnarii contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.

 

3. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 89,31216% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba profilul Consiliului de Supraveghere in forma anexata.

 

4. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99998% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba profilul candidatilor pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere in forma anexata.

 

5. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99998% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 09 octombrie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

6. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 99,99998% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, doamna Claudia-Gina ANASTASE, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Doamna Claudia-Gina ANASTASE poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

  

 

Claudia-Gina ANASTASE

 

                Alina - Elena TEODORU

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

 

                Membru Directorat

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.