vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. - TGN

Plata dividende distribuite conform HAGOA nr.7 din 03.12.2018

Data Publicare: 07.12.2018 14:59:47

Cod IRIS: 27424

COMUNICAT PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR

distribuite conform Hotararii AGOA nr.7 din 03.12.2018

 

In conformitate cu prevederile Hotararii nr.7 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03.12.2018 Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA, cu sediul in Medias, P-ta C.I.Motas nr.1, jud. Sibiu, anunta plata dividendelor distribuite /redistribuite din sume inregistrate in conturile “rezultat reportat” si/sau “alte rezerve” , prin intermediul Depozitarului Central SA si BRD Groupe Societe Generale – agentul de plata desemnat, incepand cu data de 28 decembrie 2018 (data platii), pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare 19 decembrie 2018. Data „ex-date” stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este de 18.12.2018.

Dividendul brut este de 1,14 lei/actiune, iar impozitul pe dividende in cota de 5% va fi retinut la sursa si virat la bugetul statului. In situatia in care actionarii nerezidenti fac dovada faptului ca pot beneficia de o cota mai favorabila de impozitare, se vor aplica retinerile de impozit conform prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate cu Statul Roman in acest sens. Pentru determinarea impozitului pe dividende se au in vedere si alte prevederi ale Codului Fiscal.

Plata dividendelor nete cuvenite actionarilor SNTGN Transgaz SA este supusa prevederilor legale generale in materia prescriptiei, fiind prescriptibila in termen de 3 (trei) ani de la data platii. Perioada de derulare a platii dividendelor distribuite conform Hotararii AGOA nr.7 din 03.12.2018 este 28 decembrie 2018 - 28 decembrie 2021, ultima zi de plata.

Tarifele Depozitarului Central SA precum si comisioanele bancare percepute de BRD Groupe Societe Generale pentru plata dividendelor nete sunt suportate de catre SNTGN Transgaz SA.

 Modalitatile de plata sunt urmatoarele:

1.       prin intermediul Depozitarului Central (DC) – pentru actionarii ale caror interese sunt reprezentate de Participanti (Banci Custode sau Brokeri) la Sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central;

2.       prin intermediul Depozitarului Central (DC)  - pentru actionarii care se adreseaza direct Depozitarului Central;

3.       prin BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, agent de plata desemnat de TRANSGAZ pentru actionarii care nu au cont deschis la un Participant.

Procedurile de plata sunt similare cu cele ale platii dividendelor aferente anului financiar 2017 si sunt disponibile pe site-ul societatii la adresa  www.transgaz.ro/ Informatii investitori/ Dividende.

Nota: Actionarii care au conturi la Participanti, nu isi pot ridica dividendele in numerar/virament de la ghiseele BRD.

Pentru a beneficia de prevederile legale aplicabile:

Ø  fondurilor de pensii, respectiv scutirea de la plata impozitului pe dividende, in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, Participantii (Banca Custode sau Broker) care au in portofoliu clienti fonduri de pensii, vor transmite, pana la data de 20.12.2018, catre SNTGN Transgaz SA o lista cu acestia, insotita  de toate documentele legale care atesta calitatea de fonduri de pensii a acestora.

Ø  fondurilor de investitii fara personalitate juridica - clienti din portofoliul Participantilor/Societatilor de Administrare a Investitiilor, acestia vor transmite pana la data de 20.12.2018, urmatoarele documente:

§  Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal/persoana autorizata sa reprezinte fondul de investitii care sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

-        fondul nu are o organizare de sine statatoare sau patrimoniu propriu;

-        fondul nu are personalitate juridica;

-        datele de identificare ale fondului astfel cum este evidentiat in Registrul Actionarilor Transgaz;

-        denumirea completa a fondului deschis/inchis de investitii;

-        numarul de inregistrare in Registrul Instrumentelor si Investitiilor financiare;

§   Copie a actului de identitate a reprezentantului legal/persoanei autorizate sa reprezinte fondul de investitii, in termen de valabilitate;

§   Copie document relevant din care sa rezulte calitatea celui care semneaza declaratia de reprezentant legal/persoana autorizata sa reprezinte fondul de investitii;

§   Copie dupa atestatul eliberat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

Ø  actionarilor nerezidenti care au sau nu au cont deschis la un Participant (Banca Custode sau Broker), respectiv aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta sau a prevederilor mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele AELS), in conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, vor depune Certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducerea autorizata, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra  acestora, pana la data de 20 decembrie 2018 pentru plata dividendelor cu aplicarea cotei de impozit cea mai favorabila la data platii, la sediul SNTGN Transgaz SA Medias, P-ta. C.I.Motas nr.1, cod 551130, Medias, jud. Sibiu.

Documentele mentionate mai sus pot fi transmise prin e-mail la: relatii.investitori@transgaz.ro , prin fax la 0269803407 sau prin posta la sediul Transgaz,  str. C.I. Motas nr. 1, cod 551130, Medias, Sibiu  cu mentiunea ” In atentia Serviciului Relatii cu Investitorii”.

In cazul tuturor documentelor mai sus mentionate, in situatia in care acestea au fost transmise pentru plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2017, participantul va transmite doar o lista a clientilor sai, insotita de o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal/persoana autorizata sa reprezinte fondurile, prin care sa ateste valabilitatea documentelor anterior transmise.

Pentru relatii suplimentare privind plata dividendelor ne puteti contacta la adresa de e-mail   relatii.investitori@transgaz.ro, tel. 0269803217; 0269803216; 0269803103 sau fax. 0269803407.

 

 

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.