vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


PRODVINALCO S.A. - VAC

Hotarari AGA O 16.10.2018

Data Publicare: 16.10.2018 18:00:10

Cod IRIS: E5F96

Raport Curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

 

Data raportului: 16.10.2018

 

Denumirea emitentului: PRODVINALCO SA

Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ

Numarul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976

Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 199222

Numar de ordine in registrul comertului: J12/69/1991

Capital social subscris si varsat: 3.149.503,4 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AERO - BVB 

 

Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – NU ESTE CAZUL

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – NU ESTE CAZUL

c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – NU ESTE CAZUL

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – NU ESTE CAZUL

e) Alte evenimente: HOTARARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI REZULTATUL VOTULUI

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita legal si statutar la a doua convocare in data de 16.10.2018, constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, a adoptat urmatoarele hotarari:

 

1.                   Aproba numirea auditorului financiar ERNST & YOUNG SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Mihalache, sector 1, nr.  15-17B, avand cod de identificare fiscala nr. 1551105, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/10259/1992 si stabileste durata contractului de audit pe o perioada de 2 ani , respectiv pentru exercitiile financiare 2018-2019.

2.                   Aproba numirea auditorului intern ATT CONSULTING SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Aron Densusianu, nr. 24, avand cod de identificare fiscala 14401827 si numar de inregistrare la Registrul Comertului J12/86/2002 si stabileste durata contractului de audit intern pe o perioada de 2 ani, respectiv pentru exercitiie financiare 2018-2019.

3.                   Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate, semnarea contractelor de audit si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.

 

Rezultatul votului:

Punct ordine de zi

Pentru

Impotriva

Abtineri

Nr. Voturi

% din total voturi valabil exprimate

% din total drepturi de vot reprezentate in adunare

Nr. Voturi

% din total voturi valabil exprimate

% din total drepturi de vot reprezentate in adunare

Nr. Voturi neexprimate

1

17.086.751

100%

100%

         -      

         -      

         -      

               -      

2

17.086.751

100%

100%

         -      

         -      

         -      

               -      

3

17.086.751

100%

100%

         -      

         -      

         -      

               -      

 

PRESEDINTE C.A.
ALBON VASILE             


 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.