duminică | 03 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


PRODVINALCO S.A. - VAC

Rezultate financiare trim 1 2018

Data Publicare: 15.05.2018 18:00:10

Cod IRIS: 1D178

  

Raport Trimestrial 

pentru exercitiul financiar Q1 2018 

Data raportului : 31.03.2018

 

Raport trimestrial conform

Regulamentului nr.1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru exercitiul financiar

Q1 2018

Data raportului

31.03.2018

Societatea comerciala

SC PRODVINALCO SA

Sediul social

Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr 2-4, judetul Cluj

Numar de telefon/fax

0372-641910/0372-876976

Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

J12/68/1991

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

199222

Capitalul social subscris si varsat

3.149.503 lei

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare

Bursa de Valori Bucuresti, AeRO

  

Punctul 1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul lor asupra pozitiei financiare a Societatii

Nu este cazul

 Punctul 2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor Societatii

A.       Descrierea generala a pozitiei financiare

 

A.1 Prezentare generala

 Societatea PRODVINALCO SA este incadrata in categoria societatilor aflate sub incidenta Ordinului nr.1802/2014. Situatiile financiare individuale ale Societatii Prodvinalco SA au fost intocmite in conformitate cu:

·         Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2009),

·         Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2015.

 

Administratorilor societatii le revine raspunderea, conform art. 10., alin. (1) din Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, de a adopta programe proprii prin care sa asigure masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a acestor reglementari.

 Situatiile financiare trimestriale nu sunt supuse exercitiului de audit financiar, acesta fiind derulat anual.

 

A.2 Analiza activitatii Societatii

 a)       Elemente de bilant

Nr.crt.

ELEMENTE DE PATRIMONIU

VALOARE

(RON)

31.03.2017

VALOARE

(RON)

31.03.2018

1

ACTIVE IMOBILIZATE

32.261.503

                               41.652.922

2

ACTIVE CIRCULANTE

                                   26.825.152

                                33.964.260

3

CHELTUIELI in AVANS

                                      188.072

                                      161.503

4

TOTAL ACTIV

59.274.727

75.778.685

 

Activul total al Societatii a crescut de la 59 milioane RON la 75,7 milioane RON in comparatie cu aceeasi perioada a exercitiului financiar precedent - o crestere de 28% -  datorata in proportie majoritara cresterii activelor imobilizate, anume a imobilizarilor corporale. Societatea a directionat atat surse proprii, cat si capital imprumutat in vederea derularii investitiilor necesare pentru modernizarea cladirilor de birouri si productie, precum si pentru eficientizarea activitatii de productie, deruland proiecte investitionale menite sa creasca atat viteza, cat si capacitatea de productie.

 Astfel, in primul trimestru al anului 2018, Societatea a efectuat investitii considerabile in investitii imobiliare. De asemenea, la 31 decembrie 2017, in baza deciziei conducerii si in scopul aducerii valorilor de inventar existente in evidentele contabile la valoarea justa a acestora, s-a efectuat reevaluarea terenurilor si constructiilor Societatii. Prin urmare, valoarea acestor categorii de imobilizari a crescut cu 5,4 milioane RON, avand un impact semnificativ asupra soldurilor de la 31 martie 2018.

In mod corespunzator, aceste active au fost sustinute cu urmatoarele surse proprii si atrase dupa cum urmeaza : 

       

Nr.crt

ELEMENTE DE PATRIMONIU

VALOARE (RON)

31.03.2017

VALOARE (RON)

31.03.2018

1

CAPITALURI PROPRII

26.355.295

47.129.069

2

DATORII PLATIBILE INTR-O PERIOADA DE UN AN

24.168.207

26.982.086

3

DATORII PLATIBILE INTR-O PERIOADA >1AN

2.423.938

1.667.530

4

VENITURI IN AVANS

6.327.287

-

 

TOTAL SURSE

59.274.727

75.778.685

 

 Nivelul capitalurilor proprii prezinta o crestere semnificativa de 20,7 milioane RON pe fondul repartizarii profitului pentru dividende in luna martie 2017 in cuantum de 10,9 milioane lei. Repartizarea pe destinatii a profitului anului financiar incheiat pe 31 decembrie 2017 in valoare de 13,58 milioane RON va fi aprobat in AGOA din data de 23 aprilie 2018. O pondere semnificativa in cresterea capitalurilor proprii o reprezinta  cresterea profitului net aferent primului trimestru de 3,9 milioane RON cu 1,8 milioane RON (85.36%) fata de acelasi trimestru al anului precedent (2,12 milioane RON).

 Nivelul datoriilor pe termen scurt a crescut cu 2,8 milioane RON, in concordanta cu cresterea cifrei de afaceri si a soldului de stocuri, reprezentand  solduri crescute ale datoriilor rezultate din achizitiile de materii prime si materiale.

Categoria „Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an” reflecta utilizarea surselor de finantare externa pe termen lung. In anii anteriori Societatea a contractat credite de investitii atat pentru relocarea sediului administrativ, cat si pentru dezvoltarea capacitatilor de productie. In primul trimestru al anului 2018, acestea au scazut prin rambursarile lunare efectuate de Societate.

  

b)       Contul de profit si pierdere

 

DENUMIRE INDICATOR

VALOARE

31.03.2017

VALOARE

31.03.2018

Cifra de afaceri

                    8.363.602

                   12.949.500

Venituri din exploatare

9.151.098

                    13.895.985

Cheltuieli de exploatare

6.682.328

9.201.550                   

Rezultat din exploatare – profit

2.468.770

4.694.434

Venituri financiare

33.472

5.281

Cheltuieli financiare

21.508

38.701

Rezultat financiar – profit/(pierdere)

11.964

(33.420)

Rezultat curent – profit

2.480.733

4.661.014

Impozit profit

358.711

727.573

 Rezultat net – profit

2.122.022

3.933.442

 

Cifra de afaceri la 31.03.2018 a cunoscut o crestere semnificativa de 54,83 % fata de aceeasi perioada a anului precedent, pe fondul cresterii generale a vanzarilor. 3,3 milioane RON din cifra de afaceri a trimestrului au fost generati de vanzarea marfurilor de natura imobilizarilor (apartamente dezvoltate in regim propriu).

Cresterea cheltuielilor de exploatare se explica prin cresterea volumului de vanzari si a cifrei de afaceri. Nivelul cheltuielilor de exploatare include costul aferent apartamentelor vandute (1,76 milioane RON), acestea fiind astfel in crestere cu 37,70% fata de aceeasi perioada a anului precedent.

 

Dividende

Consiliul de Administratie analizeaza periodic nivelul fondurilor disponibile in vederea distribuirii, echilibrand nevoia de finantare a Societatii cu cea de atragere/mentinere a gradului de interes al investitorilor/actionarilor. Avand in vedere nivelul rezultatului reportat, precum si rezultatul net al fiecarui exercitiu financiar, Consiliul de Administratie a propus in fiecare an spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sume de distribuit, astfel incat sa se respecte o relativa liniaritate a distributiilor de dividende din punct de vedere al datei platilor.

Societatea a distribuit dividende in fiecare din ultimii trei ani; suma dividendelor pentru distribuire este propusa Adunarii Generale de catre Consiliul de Administratie, luand in calcul o multitudine de factori printre care: rezultatul operational al societatii, fluxurile de numerar, planurile de investitii.

Propunerea de repartizare pe destinatii a profitului anului 2017 va fi supusa votului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 23 aprilie 2018.

 

A.3 Factori de risc

 

Riscul de credit - Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Riscul de pret – existent la nivelul materiilor prime utilizate in productie – este adresat prin incheierea unor contracte ferme si existenta furnizorilor alternativi.

Riscul de lichiditate – acesta este practic inexistent, Societatea avand lichiditati semnificativ pozitive.

Riscul ratei dobanzii expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen scurt. Politica Societatii este de a administra costul dobanzii prin controlarea expunerii si un mix al surselor de finantare.

 Riscul variatiilor de curs valutar Societatea nu are tranzactii semnificative intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

 

A.4 Elemente de perspectiva

Factori de incertitudine

Nivelul taxelor si impozitelor, in special cel al accizei, afecteaza puternic piata bauturilor alcoolice; in mod similar,  scaderea pietei si a puterii de cumparare a clientilor carora se adreseaza produsele societatii sunt elemente care pot afecta volumul activitatii desfasurate.

B.       Indicatori economico-financiari

 

Indicator

31.03.2017

31.03.2018

Lichiditate curenta

1,11

1,26

Grad de indatorare

9,20%

5,14%

Viteza de rotatie a debitelor-clienti

75,75

78,78

Viteza de rotatie a activelor

0,26

0,31

 C.       Semnaturi

 

 

Presedintele

Consiliului                                                     Director General                                    Director Financiar

de Administratie

Albon Vasile                                                  Dascal Alexandru                                 Pacz Ildiko

 

Raportul trimestrial la 31.03.2018 poate fi vizualizat de persoanele interesate pe website-ul http://www.bvb.ro la simbolul VAC, cat si pe website-ul  http://www.prodvinalco.ro/  sectiunea  „Actionariat”, precum si la link-ul de mai jos.

Date si informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societății, la tel: 0372-641.910, prin fax: 0372-876.976 sau prin  e-mail prodvinalco@prodvinalco.ro.

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.