vineri | 22 septembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


AGRICOVER HOLDING S.A. - AGV26E

Inchiderea ofertei publice initiale

Data Publicare: 17.05.2023 18:00:16

Cod IRIS: 33772

NU ESTE DESTINAT PUBLICARII, DISTRIBUIRII SAU CIRCULARII, INTEGRAL SAU PARTIAL, DIRECT SAU INDIRECT, IN SAU PE TERITORIUL STATELOR UNITE ALE AMERICII (INCLUSIV IN SAU PE TERITORIILE SI POSESIUNILE ACESTORA, ALE ORICARUI STAT AL STATELOR UNITE SI DISTRICTUL COLUMBIA), CANADA, JAPONIA SAU AUSTRALIA SAU IN ORICE ALTA JURISDICTIE IN CARE PUBLICAREA, DISTRIBUIREA SAU CIRCULAREA AR FI ILEGALA.

 

RAPORT CURENT nr. 10 conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 17.05.2023

AGRICOVER HOLDING SA

Sediul social:

 

Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, Bd. Pipera 1B, Voluntari, Ilfov, 077191, Romania

Numar tel./fax:

021 336 4645

E-mail:

elena.kurci@agricover.ro

Numar/data inregistrarii la ORC:

J23/447/2018

CUI:

36036986

Capital soc. subscris si varsat:

189.067.106,30 lei

Piata regl. de tranzactionare:

Bursa de Valori Bucuresti

 

Evenimente importante de raportat:

a)             Schimbari in controlul asupra emitentului nu este cazul.

b)            Achizitii sau instrainari substantiale de active nu este cazul.

c)             Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment nu este cazul.

d)            Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e)             Alte evenimente: Inchiderea ofertei publice initiale

Agricover Holding S.A. informeaza investitorii ca raportat la prevederile prospectului de oferta, nu au fost indeplinite criteriile de inchidere cu succes a ofertei si, prin urmare, oferta nu a fost finalizata prin incheierea unei tranzactii, conform prevederilor art. 38 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Investitorilor care au subscris valid in cadrul ofertei li se vor rambusa sumele conform prevederilor prospectului de oferta.

Deopotriva, avand in vedere cele de mai sus, Agricover Holding S.A. nu va depune la Autoritatea de Supraveghere Financiara cererea de inregistrare a actiunilor care reprezinta capitalul social curent al societatii ca instrumente financiare, respectiv nu va depune la Bursa de Valori Bucuresti cererea finala de admitere la tranzactionare.

 

Acest raport nu constituie si nu este parte din nicio oferta sau invitatie de a vinde sau de a emite si nu consituie si nu este parte din nicio cerere de oferta de cumparare sau de subscriere a unor valori mobiliare in nicio jurisdictie. Nici prezentul raport si nicio parte din acesta sau faptul ca este distribuit nu va servi drept temei pentru si nici nu va servi drept dovada a si nu va fi interpretat ca o indemnare de a incheia orice contract sau angajament de orice fel in legatura cu orice valor mobiliare.

Informatiile incluse in prezentul raport nu pot fi distribuite, direct sau indirect, in sau pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Australiei, Canadei sau Japoniei. Acest document (si orice informatie inclusa in acesta) nu este, nu contine si nu constituie o oferta de vanzare a valorilor mobiliare, o cerere de oferta de a cumpara sau subscrie valori mobiliare, in Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia sau in orice alta jurisdictie in care o astfel de oferta sau cerere sau distribuire, publicare sau transmitere a acestui document ar fi ilegala.

Instrumentele la care se face referire in acest raport nu au fost inregistrate potrivit Actului din SUA privind Valorile Mobiliare din 1933, astfel cum a fost modificat ("Actul privind Valorile Mobiliare") sau al legilor privind valorile mobiliare din vreun stat sau jurisdictie din cadrul Statelor Unite ale Americii si nu pot fi oferite sau vandite in sau in cadrul Statelor Unite ale Americii sau catre persoane din SUA, cu exceptia cazului in care sunt inregistrate ca valori mobiliare potrivit Actului privind Valorile Mobiliare sau cu exceptia cazului in care se aplica o exceptie de la cerintele de inregistrate prevazute in Actul privind Valorile Mobiliare. Nicio oferta publica de valori mobiliare nu va fi initiata in Statele Unite ale Americii.

Nicio parte din acest raport si nici faptul publicarii acestuia nu va face parte din si nu va servi drept temei pentru niciun contract pentru achizitie sau investitii in Agricover Holding S.A.; de asemenea, nu va constitui nici un fel de recomandare, promovare, invitatie, stimulare sau solicitare de a cumpara, achizitiona, subscrie sau tranzactiona in orice alt fel cu valori mobiliare emise sau care vor fi emise de Agricover Holding S.A.. Acest raport nu furnizeaza si nu va fi interpretat ca baza pentru orice fel de cosultanta contabila, legala, fiscala sau financiara.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.