vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE - BCM

Hotarari AGA O 20.04.2018

Data Publicare: 20.04.2018 12:39:01

Cod IRIS: 7DA58

RAPORT CURENT

 

Raport anual in conformitate cu:                               Legea 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului                                                             20.04.2018                            

Denumirea societatii emitente:                                  CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.

Sediul social:                                                           Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava

Nr. tel./fax:                                                              +40 230 207 000/ +40 230 207 001

Cod Unic de Inregistrare:                                          10376500

Numar de ordine in Registrul Comertului:                    J33/718/1998

Capital social subscris si varsat:                               16,733,960 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:        167,339,600 actiuni, cu o valoare nominala de 0.1                    lei/actiune

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza          Bursa de Valori Bucuresti

Valorile mobiliare emise:

Cod LEI                                                                   2549003JCE4UBBB88S53

 

Eveniment important de raportat:

 

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA

din data de 20 aprilie 2018

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Casa de Bucovina-Club de Munte SA, cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1077/15.03.2018 si cotidianul national BURSA nr. 49/15.03.2018, pe site-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, intrunita legal azi, 20.04.2018, la prima convocare, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detineau un numar total de 129.017.000 actiuni, reprezentand 77,099% din capitalul social, hotaraste:

Hotararea nr. 1

Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2017, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA si a raportului intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL, din care:

Venituri totale

8,589,610

Cheltuieli totale

7,843,684

Rezultat brut - Profit

745,926

Rezultatul exercitiului financiar - Profit net

 672,741

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul  de 129.017.000 voturi exprimate.

 

 

Hotararea nr. 2

Se aproba propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2017 si a rezultatului reportat nerepartizat aferent exercitiilor financiare 2015 si 2016 si fixarea dividendului brut la 0,004 lei/actiune.

 

 

lei

Profit net aferent exercitiului financiar 2017

  672,740.73

Rezerva legala obligatorie de repartizat aferenta exercitiului financiar 2017

    16,191.00

Total rezultat de repartizat aferent anului 2017                                                                                                              

  656,549.73

Rezultat reportat nerepartizat aferent exercitiilor financiare 2015 si 2016        

    13,919.58

Total sume ramase de repartizat

  670,469.31

 

 

Numar de actiuni

167,339,600

Valoare dividend/actiune

0.004

Valoare totala dividende de repartizat

  669,358.40

   

Rezultat reportat nedistribuit

      1,110.91

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul  de 129.017.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 3

Se aproba distribuirea dividendelor incepand cu data de 20.07.2018 (data platii), cu suportarea cheltuielilor de distribuire de catre societate.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul  de 129.017.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 4

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru exercitiul financiar 2017.

Cu 99,741% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0,259% abtineri din  totalul de 129.017.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 5

Se aproba contractul de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie, valabil pana la data incetarii mandatului acestora.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul  de 129.017.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 6

Se aproba imputernicirea doamnei Elena Daniela Topor pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul  de 129.017.000 voturi exprimate.

 


 

Hotararea nr. 7

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2018 in forma propusa de Consiliul de Administratie, din care:

Cifra de afaceri

8,467,898

Rezultat exploatare

474,213

Rezultat financiar

276,000

Rezultatul brut

750,213

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 8

Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018, in suma neta de 500 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul  de 129.017.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 9

Se aproba data de 29.06.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 28.06.2018 ca ex-date asa cum este aceasta definita in Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul  de 129.017.000 voturi exprimate.

Hotararea nr. 10

Se imputerniceste domnului Ion Romica Tamas,  care la randul lui poate imputernici alte persoane, sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la ORC a hotararilor luate in prezenta sedinta AGOA.

Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul  de 129.017.000 voturi exprimate.

 

 

Florica Trandafir

Presedinte al Consiliului de Administratie

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.